Aktuelt og nyheter fra Utviklingssenteret Agder Vest

 • Nyhetsbrev
  12.02.2020
 • Arendalsuka
  BÆREKRAFTIG PRIMÆRHELSETJENESTE FOR FREMTIDEN - FASTLEGEN SOM TEAMLEDER OG LAGSPILLER
  30.06.2021
 • Fag- og samarbeidsråd 2021
  Fag- og samarbeidsråd 2021
  25.06.2021
 • Forbedringsmetodikk
  Nå har Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT Agder vest) utvidet tilbudet av basiskompetanse. Det nyeste tilskuddet er modulen om Forbedringsmetodikk.
  10.05.2021
 • Lenker e-læring SSHF
  Flere har opplevd problemer med å logge seg inn på e-læringskursene som ligger på sykehusets nettsider. Dette skyldes sikkerhetsvedlikehold. På forespørsel fra flere av oss, har sykehuset nå laget noen alternative lenker vi kan benytte til alt er oppe og går igjen. De finner dere her.
  16.12.2020
 • Fra TILT til NEWS2
  USHT i Agder (avdeling øst og vest) gikk sammen om å utarbeide en digital opplæringspakke for implementering av NEWS2. I mai ble denne distribuert til kommunene i Agder. I denne artikkelen deler en bolig sine erfaringer.
  30.10.2020
 • Besøk av Bent Høie i Kristiansand
  Tirsdag 27. oktober fikk statsråd Bent Høie en liten pause fra pressekonferanser om Korona og besøkte både Primærhelseteam, Strømmehaven og Menn i helse i Kristiansand.
  30.10.2020
 • Utlysning av samarbeidsmidler
  Universitetet i Agder, SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder lyser ut samarbeidsmidler til prosjekter for oppfølging av studenter i klinisk praksis
  29.10.2020
 • Primærhelseteam
  -Vi på legekontoret var forberedt på at noe kunne skje ute i tjenesten. Vi hadde hatt en ringerunde og snakket med noen boliger, om hvordan de skulle rigge seg, mulighet for å gjennomføre isolering, karantene, symptomer og andre ting. Men vi hadde ikke rukket å kontakte denne boligen ennå, sier Lena Åsen Engen som er sykepleier i Primærhelseteam ved Sørlandsparken legesenter.
  04.09.2020
 • Gode råd fra hjemmetjenesten i Arendal
  I Arendal har vi erfart at geriatriske pasienter som smittes av Covid-19 fremstår med andre symptomer enn de det har vært fokus på i media.
  30.04.2020
 • Overgang fra TILT til NEWS2 i Flekkefjord
  I forbindelse med Korona pandemien påpekte kommunelegen i Flekkefjord at vi måtte ta i bruk NEWS2 med en gang. En så det som hensiktsmessig at en snakket samme språk som sykehuset hvis det skulle bli stor pågang med pasienter.  Det var flere som tvilte litt på om det var rett å sette i gang dette midt i en krise.
  30.04.2020
 • Leve hele livet i koronatider
  Vi i den regionale støttegruppa har fått et oppdrag både i gode og onde dage å informere, motivere og spre gode ideer til kommunene i vårt fylke.
  23.04.2020
 • Simulering på Bispegra
  For at personalet skal være trygge på smittevernrutiner er det ved Bispegra omsorgssenter i Kristiansand satt i gang simulering i smittevern ved covid-19.
  21.04.2020
 • Digitalisering av Grunnlagstenkning
  Vi ønsker å invitere ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og andre interesserte til å teste basismodulen Grunnlagstenkning: Hva er viktig for deg?
  06.04.2020
 • Ernæring til Covid-19 pasienter i primærhelsetjenesten
  - Mange vil være sterkt svekket, slitne, oppleve liten matlyst og ha gått ned i vekt.
  06.04.2020
 • Lindring til pasienter med Covid-19
  Mange av våre beboere på sykehjem, i boliger og brukere i hjemmetjenesten er sårbare og befinner seg i risikogruppen hvis de skulle bli syke med covid-19.
  06.04.2020