Ansatte i utviklingssenteret

Oversikt over ansatte i Utviklingssenteret Agder (vest). Vi har kontoradresse i 4. etasje i Knudsengården, Tollbodgata 22 i Kristiansand.

 

Olga Espegren

Leder

Olga Rugsland Espegren, fysioterapeut

Olga.R.Espegren@kristiansand.kommune.no,

tlf 994 35 643

Krisztina Czinki

Kompetansekoordinator

Krisztina Czinki, pedagog

Irene Linjord Larsen

ABC-kontakt Kristiansand

Adminstrasjon

Irene Linjord Larsen, spesialkonsulent

Irene.Larsen.Linjord@kristiansand.kommune.no

 

Koordinator for interkommunalt nettverk i habilitering

Linda Torsvik 

Linda.Torsvik@kristiansand.kommune.no

Nina Skåra

Fagkoordinator smittevern

Nina K. H. Skåra, sykepleier  

Nina.Skara@kristiansand.kommune.no

Tlf 902 81 051

 

Torunn Helen Eidså

Fagkoordinator rus og psykisk helse

Torunn Helen Eidså, sosionom

torunn.helen.eidsa@kristiansand.kommune.no

Thomas Gordeladze

Fagkoordinator ernæring

Thomas Gordeladze, klinisk ernæringsfysiolog

Thomas.Gordeladze@kristiansand.kommune.no

Anne Marte Klem

Fagkoordinator demens

Anne-Marte Stubbhaug Klem, sykepleier

Anne-Marte.Klem@kristiansand.kommune.no

Tlf.: 410 41 661

Cathrine Humlen Ruud

Fagkoordinator lindring 

Cathrine Humlen Ruud, kreftsykepleier

Cathrine.Humlen.Ruud@kristiansand.kommune.no

Elin Baldersheim Nilsen

Fagkoordinator legemidler

Elin Baldersheim Nilsen, farmasøyt

Elin.Baldersheim.Nilsen@kristiansand.kommune.no

Tlf: 901 63 179

Fagkoordinator velferdsteknologi

Christina Hagtvedt Paulsen, sykepleier

Christina.H.Paulsen@kristiansand.kommune.no

Birgitte Vabo Nesland

Fagkoordinator diabetes

Fagkoordinator kols

Birgitte Vabo Nesland, sykepleier

BirgitteVabo.Nesland@kristiansand.kommune.no

Ellida Grøsle Henriksen

Prosjektleder

Ellida Grøsle Henriksen, sykepleier

Ellida.G.Henriksen@kristiansand.kommune.no

Ingeborg Landen

Prosjektleder

Ingeborg Landén, fysioterapaut

Ingeborg.Landen@kristiansand.kommune.no

Koordinator for Kristiansand simulering- og ferdighetssenter 

Richard Hardeland Skåra, sykepleier

Richard.Hardeland.Skara@kristiansand.kommune.no

Prosjektmedarbeider Leve hele livet

Koordinator for interkommunalt saksbehandlerforum

Silje Marie Jensen, ergoterapeut

Silje.Marie.Jensen@kristiansand.kommune.no

Prosjektmedarbeider

Jarle Hansen Stålesen, 

Jarle.Hansen.Stalesen@kristiansand.kommune.no

Prosjektleder

Stian Brodsjø, vernepleier

Stian.Brodsjo@kristiansand.kommune.no

 

Veileder, Livsmestring

Terje Meland

Terje.Meland@kristiansand.kommune.no

Tlf. 907 10 898