Trenger du noen å snakke med

Dersom du er engstelig eller trenger noen å snakke med i lys av krigen i Ukraina, finnes det hjelpetilbud i Kristiansand kommune og hos andre instanser.