Trenger bolig til 530 personer

530 nye flyktninger skal bosettes i Kristiansand i år og kommunen trenger innbyggernes hjelp til å finne nok boliger. Alle som kan leie ut oppfordres til å vurdere å leie ut til flyktninger.

Formannskapet har besluttet å si ja til anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi  om å bosette 530 flyktninger i 2023.

Bakgrunnen for det høye tallet er prognoser som viser at det vil komme 35 000 flyktninger til Norge i år.

Viktigste grunn til det høye tallet er krigen i Ukraina, og brorparten av flyktningene vil være ukrainere.

Meld inn tilbud om bolig her

Flyktningene vil kommer gjennom hele året. Derfor vil kommunen være på jakt etter boliger gjennom hele året.

Det er behov for boliger i alle størrelser, fra leiligheter for enslig person til familier med flere barn.

Kommunen har i 2022 bygget opp kapasiteten til å bosette og følge opp et stort antall flyktninger. Utfordringene ligger nå altså i hovedsak i å skaffe boliger.

Det ventes totalt å bli behov for i overkant av 100 boliger i løpet av året.