Slik kan du hjelpe

Her finner du oversikt over ulike måter privatpersoner og virksomheter kan hjelpe.

Bolig  

Personer og virksomheter som har utleieboliger som kan brukes til flyktninger i Kristiansand kan melde inn her.

Frivilligheten i Norge

Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene med sorg og alvor. Her er en oversikt over hvordan du kan hjelpe.

Frivillighet Norge

Vipps organiserer - Slik kan du hjelpe Ukraina

Mange norske organisasjoner er på plass i landet og gir viktig bistand til sivilbefolkningen. Du kan støtte det viktige arbeidet ved å vippse.

Vipps

Lokalt frivillighetsarbeid

Tallene på ukrainere som kommer til Kristiansand er foreløpig lavt og det er ikke behov for egne tilbud for ukrainere eller lokale innsamlinger av klær og utstyr. Hvis behovene endrer seg, kommer kommunen i første omgang til å samarbeide med frivillige organisasjoner og menigheter som har erfaring med å organisere aktiviteter og innsamlinger. 9. mars inviterte kommunen til samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner. Les mer om samlingen her 

Velkomstsenteret til Domkirken utarbeider hver måned en aktivitetskalender over integreringsaktiviteter. Aktivitetskalender for juni og juli:

Juni

Juli

Kommunen har ikke oversikt over hvilke organisasjoner som trenger frivillige og til hva. Alle som ønsker å engasjere seg frivillig kan gå inn på frivillig.no for å få oversikt over behovene til organisasjonene.

Spørsmål?

Det er frivillighetsenheten som har ansvaret for å koordinere det frivillige arbeidet opp mot flyktninger og asylsøkere som kommer til Kristiansand kommune. For spørsmål til kommunens koordinering av frivillig arbeid, ta kontakt med frivillighetskoordinator i kommunen, Annette Sørlie Stray / tlf 901 50 889