Registrering på politihuset i Kristiansand

Alle borgere fra Ukraina som skal søke asyl i Agder vil bli tatt imot på politihuset i Kristiansand.

Politiet har organisert registreringssenter på Thon Hotell Parken for ukrainere som skal søke om asyl. 

Politiet har også laget en side med informasjon om hvordan ukrainske borgere søker asyl i Norge.

(Politiets sider virker til tider dårlig på grunn av stor trafikk). 

Når søkeren er registrert vil UDI sørge for midlertidig innkvartering mens søkeren venter på plassering på asylmottak.  

Kristiansand kommune vil bistå med akutt helsehjelp og tuberkuloseundersøkelse i perioden søkeren er plassert i Kristiansand.