Kristiansand kommune tar imot flyktninger

Kristiansand kommune er bedt om, og har sagt ja til, å bosette inntil 500 flyktninger i 2022. Kommunen driver også akuttplasser for UDI for inntil 200 asylsøkere.

Det er to statlige etater som bestemmer når det gjelder asylmottak og bosetting av flyktninger: 

Lokalt i Kristiansand er det kommunalområdet helsefremming og inkludering som har ansvaret for å forberede og klargjøre mottaket av flyktninger i Kristiansand kommune.

Her kan du lese mer om flyktningtjenesten i kommunen.