Tjenester fra oppvekst

Mange av de som kommer til Kristiansand være barn i barnehage- og skolealder.

Oppvekst planlegger derfor for hvordan skole- og barnehagetilbudet kan bli. Endelig opplegg vil blant annet avhenge av hvor mange som kommer, og hvor i kommunen de blir bosatt.   

De første elevene begynte på Mottaksskolen på Lund 2. mai 2022. Fram til nå har det vært 80 elever på skolen. Nå blir det inntil dobbelt så mange. Flere enn det er det rett og slett ikke plass til i skolebygningen.

Mottaksskolen er normalt det første skoletilbudet for flyktninger. De er elever ved skolen fram til de behersker norsk, skriftlig og muntlig, godt nok til å begynne på sin nærskole. De kan være elever på Mottaksskolen i inntil to år.

For å gi grunnleggende opplæring i norsk til flere enn det er plass til på Mottaksskolen, oppretter kommunen mottaksklasser flere steder. Fram til sommerferien blir det undervisning i norsk tre dager i uka. Klassene blir ved de skolene som ligger nærmest Åros feriesenter, der kommunen på vegne av UDI driver inntil 200 akuttplasser for flyktninger fra Ukraina:

  • På Langenes skole blir det fra midten av mai mottaksklasser for barn fra 1.–7. trinn.
  • Mottaksklasser for de i ungdomsskolealder blir på Tinntjønn skole.  

Roligheden gård barnehage har tatt inn barn fra Ukraina, og Åros barnehage planlegger det samme. I tillegg til ordinære barnehagetilbud, er det aktuelt å planlegge for «åpent barnehagetilbud» ved en del barnehager der forholdene ligger til rette for det. Tanken er da at mor og barn kan være sammen i barnehagen.

Oppvekst har også ansvar for helsestasjoner, barnevern og norskopplæring som del av introduksjonsprogrammet for voksne. Helsestasjonene er forberedt på å følge opp gravide og nyfødte på ordinær måte, og barnevernet er forberedt på at det kan komme enslige barn som flyktninger.