Bo i Kristiansand

Kommunen hjelper med søknader slik at personer som er på flukt fra krigen i Ukraina, og allerede har et sted å bo, kan fortsette å bo der (AMOT). Kommunen kan også hjelpe med å søke om varig bosetting i Kristiansand.

Ordningen er etablert etter påske. Den gir hjelp til å søke og en raskere saksbehandling. Søkerne får dermed raskere tilgang til økonomisk støtte, bedre tilgang til helsetilbud, og tilgang til barnehage eller skole.  

Tilbudet fra Kristiansand kommune innebærer at søkeren får hjelp fra kommunen til å søke innenfor ordningen «Alternativ mottaksplass» (AMOT). AMOT er ordning under Utlendingsdirektoratet (UDI).

Ordningen gjelder: 

  • Personer fra Ukraina i målgruppen for kollektiv beskyttelse
  • Som bor privat eller i andre midlertidige løsninger i kommunen  
  • Du må oppholde deg i Kristiansand 
  • Du må være registrert som asylsøker hos politiet

Kommunen hjelper også samtidig med å søke om fast bosetting i Kristiansand dersom det er ønskelig. Søknad om AMOT og bosetting er ikke det samme.  

Ressurssenteret

Ressurssenteret ligger i Kvadraturen, og er en del av integreringsenheten. Her kan ukrainske flyktninger få hjelp til å søke om alternativ mottaksplassering og bosetting i kommunen. 

Ukrainere som befinner seg i Kristiansand og skal søke om AMOT eller bosetting, anbefales å kontakte ressurssenteret. Senteret kan hjelpe å få saksbehandlingen til å gå fortere. 

Slik gjøres det: 

Først må du sende en epost og be om en time for samtale. Eposten blir lest av en medarbeider som setter opp en time til et møte.  

I eposten beskriver du kort at du trenger hjelp til å søke AMOT og/eller bosetting i Kristiansand. Teksten kan utformes på norsk eller engelsk. 

Legg in navn, DUF-nummer og kontaktinformasjon på én kontaktperson. 

Innen kort tid får du en epost der vi ber om ytterligere informasjon avhengig av informasjonen du oppga i den første eposten. Så får du en epost med innkalling til time. 

Eksempeltekst:

«Mitt navn er X. Jeg trenger hjelp til å søke AMOT. Jeg ønsker også hjelp til å søke om bosetting i Kristiansand. Mitt DUF-nummer er: 000000. Jeg kan kontaktes på epostadressen x@x.com. Jeg trenger bare hjelp til å søke for meg selv/Jeg trenger hjelp til å søke for meg selv og for x personer som skal bo på samme sted.»  

Bosetting i Kristiansand

AMOT innebærer ikke varig bosetting. Dersom du ønsker varig bosetting i Kristiansand, kan kommunen samtidig  hjelpe med en slik søknad. 

Bosetting av ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse (29. april 2022)

Det er oftest en fordel å søke AMOT snarest. Grunnen er at denne søknaden kan innvilges svært raskt. Innvilget søknad betyr at søkeren får mange rettigheter. Det gjelder blant annet rett til skole- eller barnehageplass, helsehjelp og utbetaling av penger.

Dette er viktige rettigheter i ventetiden mens søknaden om bosetting behandles. 

Hvis du får ja på søknaden, vil du få om lag 2500 kroner per person i måneden til boutgifter. I tillegg får du penger til livsopphold i henhold til satsene fra UDI. Den du bor hos, får ikke penger fra UDI eller kommunen. 

AMOT gjennom UDI

NB: Enslige mindreårige er ikke omfattet av den utvidede ordningen for alternativ mottaksplass. Hvis du er enslig mindreårig asylsøker, kan du søke om alternativ mottaksplass etter den vanlige (ordinære) ordningen.  

Kommunen har tidligere henvist alle som ønsker å søke AMOT til UDI sine nettsider. Vi anbefaler nå at alle som ønsker å søke AMOT, som oppholder seg i Kristiansand og som ikke er enslige mindreårige, søker gjennom kommunen.  

Les mer om AMOT på UDIs sider