Nyheter

 • nyhetsbilde
  Tester flyalarm - testing air raid sirens
  Onsdag 8. juni klokken 12.00 testes flyalarmene i hele landet.  - On Wednesday 8 June at 12.00 noon, the public air raid sirens will be tested all over Norway. See text in Ukrainian, Russian, English and Norwegian.
  03.06.2022
 • nyhetsbilde
  Nytt samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner – Ukraina
  Kristiansand kommune inviterer til oppfølgingsmøte med frivillige organisasjoner som ønsker å bidra sammen med kommunen ovenfor ukrainske flyktninger torsdag 21. april.
  12.04.2022
 • nyhetsbilde
  Inntil 200 akuttplasser på Åros
  Kristiansand kommune skal drive akuttplasser for UDI for inntil 200 asylsøkere på Åros feriesenter fra 5. april.   
  31.03.2022
 • nyhetsbilde
  Flyktningehelsetjenesten er klare!
  Flyktningehelsetjenesten i Kristiansand kommune øker bemanningen og er klare til å ta imot et økende antall flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina. 
  24.03.2022
 • nyhetsbilde
  Anbefaler ukrainere å registrere seg
  Alle ukrainere som har flyktet fra krigen, og som befinner seg i Kristiansand, anbefales å registrere seg som asylsøkere hos politiet.
  21.03.2022
 • nyhetsbilde
  Nytt samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner - Ukraina
  Kristiansand kommune inviterer til oppfølgningsmøte med frivillige organisasjoner som ønsker å bidra sammen med kommunen ovenfor ukrainske flyktninger tirsdag 22. mars.
  18.03.2022
 • nyhetsbilde
  Frivillige fylte bystyresalen
  Kristiansand kommune inviterte til samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten kan sammen hjelpe ukrainske flyktninger.
  11.03.2022
 • nyhetsbilde
  Sier ja til flere asylsøkere og vi gi penger
  Formannskapet i Kristiansand sa onsdag ja til å øke kapasiteten i asylmottak med inntil 1000 plasser, og bosetting med inntil 500. Bystyret blir dessuten bedt om å gi en million kroner til nødhjelp.
  11.03.2022
 • nyhetsbilde
  Meld flyktningbolig på nett
  Kristiansand kommune leter etter mange ulike typer boliger til flyktninger. Det er nå lagt ut en løsning på kommunens nettsider der innbyggere og virksomheter kan registrere utleiebolig. 
  07.03.2022
 • nyhetsbilde
  Samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner
  Kristiansand kommune inviterer til møte med frivillige organisasjoner. Hensikten er å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra sammen i en flyktningsituasjon.
  04.03.2022
 • nyhetsbilde
  Ukraina-informasjon fra kommunen
  Mange innbyggere kontakter kommunen med spørsmål og innspill knyttet til krigen i Ukraina. En egen side på kommunens nettsider er derfor publisert.
  03.03.2022