Vinteropplag

Kristiansand Småbåthavner har tilbud for vinteropplag i de fleste av våre havner. Det er transportørene i de forskjellige havnene som drifter opplagsplassene, og her er det første mann til mølla prinsippet som gjelder.

IMG_3127_Original.jpg

Opplagsplasser

Det er tilrettelagt for opplagplass i følgende havner:

Sone Øst: Ronsbukta, Hånesbukta, Korsvik 
Sone Vest: Auglandsbukta, Alsvika, Terneviga 
Sone Nord: Justvik, Narviga, Kolmila
Sone Sentrum: Kuholmen, Prestevika

Søgne: Solta - Kontakt T. M. Hansen Kran og Transport AS tlf: 917 48 980. Les mer om opplag i Solta båthavn på hjemmesiden til Høllen & Solta båthavn

For å bestille vinteropplag må du ta kontakt med transportøren i din havn. Oversikt over hvilke transportører som drifter de ulike havnene og kontaktinformasjon finner du ved å følge lenken nedenfor: 

Transportører

Pris

Prisene for vinteropplag finner du nederst i vår prisoversikt. Fakturering for vinteropplag gjøres av transportørene. NB! det er egne priser i Solta båthavn.

Krybber og utstyr

Båteierne er selv ansvarlig for at båtene er forsvarlig avstivet på opplagsplassene. Det anbefales at båtene avstives med bukker på treben eller ligger i krybbe.

Båtene må være fjernet innen 10. juni. Opplagsplassene ryddes av den enklelte båteier og alle rester etter båtpuss fjernes innen 10. juni. Dette gjelder også mindre opplagsbukker og øvrig flyttbart utstyr.  

OBS! I Solta båthavn så er det Andelslaget som styrer dette. Se mer informasjon på hjemmesiden deres:

 Høllen & Solta båthavn.