Vinterfortøyning

Ønsker du å ha båten liggende på vann gjennom vinteren har du mulighet til det. Vi har mange havner hvor vi tilbyr vinterfortøyning.

KORT FORTALT

  • Vintersesongen er fra 01. november - 31. mars
  • Det er tillatt å vinterfortøye båter etter avtale. Må søkes om
  • Dersom du allerede leier båtplass hos oss har du fortrinnsrett på din egen plass hvis du søker vinterfortøyning innen 8. oktober.
  • Båten må være registrert i Småbåtregisteret, Securemark eller Sjøfartsdirektoratet
  • Vi har ikke boblehavn
  • Vannet er stengt vinterstid
  • Strømtilgang på utvalgte brygger mot betaling

Søknad om vinterfortøyning

I tidsrommet 1. november - 31. mars er det i enkelte havner tillatt å vinterfortøye båter etter avtale med Kristiansand Småbåthavner. Har du leieforhold hos oss nå, vil du ha fortrinsrett til båtplassen ved innsending av søknadskjema på vinterfortøyning innen 8. oktober til å beholde denne plassen også for vinteren. Etter det vil vinterfortøyningsplasser deles ut fortløpende uavhengig av leieforhold i sommersesongen.

Vi har følgende havner for vinterfortøyning: Ronsbukta, Christiansholm, Kuholmen, Hånesbukta, Justvik, Terneviga, Alsviga og Solta(Søgne). Nedre Otra er også tilgjengelig for vinterfortøyning, men vi anbefaler det ikke. Det er mye dragning og bevegelse her, spesielt på vinterstid. NB! Kristiansand kommune har ingen boblehavn.

Alle båter som ønsker å ligge i en av våre havner må være regisrert i Småbåtregisteret, Securemark eller i Sjøfartsdirektoratet før de får tildelt plass. Du kan lese mer om registrering her.

Søk om vinterfortøyning

 

Retninglinjer og regler ved vinterfortøyning

Når søknaden om vinterfortøyning er innvilget vil båteier få tilsendt et vinterfortøyningsbevis som må henges godt synlig på båten. Det er vedtatt nye regler som presiserer kundens ansvar ved vinterfortøyningsavtaler, se spesielt punkt 4 i Reglementet og punkt 4h) i Retningslinjene

Det er ikke lov å bå i båt under vinterfortøyning. For de som ønsker å bo i båt, så er det tilbud for dette i Gjestehavna