Tilhengerparkering

Kristiansand småbåthavner tilbyr både korttids og langtidsparkering av tilhengere i utvalgte havner.

Kortidsparkering

Det er satt opp parkeringsskilt for henger i havnene som gjelder i perioden 10.06 til 01.09, som tillater parkering inntil 3 døgn for henger .

Det er Kristiansand Parkering som håndhever og følger opp at parkering er i henhold til skilting. Du kan besøke deres hjemmeside for mer informajson nedenfor: 

Kristiansand Parkering

Langtidsparkering i Kuholmen

I Kuholmen båthavn er det mulighet for å leie parkering til tilhenger for en lengre periode i sommersesongen.

Søknad sendes til post.smabathavner@kristiansand.kommune.no med din kontaktinformasjon, hvor lenge du ønsker å leie pakering, samt registreringsnummeret på tilhengeren.

Når søknaden er innvilget vil du få tilsendt parkeringsbevis som må henges godt synlig på tilhengeren. 

Send søknad

Tilhengerparkering i Solta båthavn

Det er andelslaget i Høllen & Solta båthavn som administrerer lagring av traller og tilhengere.

Parkering av tilhenger skal avtales. Kontakt vakttelefonen (901 18 862) i god tid for å få anvist riktig plass.

Tilhengere må parkeres på opplagsplassen bak renseanlegget, og krever eget parkeringsbevis/kort.

Se mer informasjon på hjemmesiden til Høllen & Solta båthavn

Høllen & Solta båthavn