Tilhengerparkering

Kristiansand småbåthavner tilbyr både korttids og langtidsparkering av tilhengere i utvalgte havner.

Kortidsparkering

Det er satt opp parkeringsskilt for henger i havnene som gjelder i perioden 10.06 til 01.09, som tillater parkering inntil 3 døgn for henger .

Det er Kristiansand Parkering som håndhever og følger opp at parkering er i henhold til skilting. Du kan besøke deres hjemmeside for mer informajson nedenfor: 

Kristiansand Parkering

Langtidsparkering i Kuholmen

I Kuholmen båthavn er det mulighet for å leie parkering til tilhenger for en lengre periode i sommersesongen.

Søknad sendes til post.smabathavner@kristiansand.kommune.no med din kontaktinformasjon, hvor lenge du ønsker å leie pakering, samt registreringsnummeret på tilhengeren.

Når søknaden er innvilget vil du få tilsendt parkeringsbevis som må henges godt synlig på tilhengeren. 

NB! Søknad om tilhengerparkering åpnes ikke før neste sesong starter i 2022.

Tilhengerparkering i Solta båthavn

Det er andelslaget i Høllen & Solta båthavn som administrerer lagring av traller og tilhengere.

Parkering av tilhenger skal avtales. Kontakt vakttelefonen (901 18 862) i god tid for å få anvist riktig plass.

Tilhengere må parkeres på opplagsplassen bak renseanlegget, og krever eget parkeringsbevis/kort.

Se mer informasjon på hjemmesiden til Høllen & Solta båthavn

Høllen & Solta båthavn