Sommeropplag

Ønsker du å ha båten på land i sommersesongen, eller trenger du å ta opp båten for nødvendig reparasjon kan du søke om sommeropplag. I følgende havner har vi sommeropplag: Kuholmen, Hånesbukta, Kolmila og Solta

NB! Søknad om sommeropplag åpnes ikke før neste sesong starter i 2022.

I tidsrommet fra 10. juni til 1. september er det ikke tillat å sette fra seg båt eller båttilhengere på de kommunale opplagsplassene i båthavnene uten at det foreligger tillatelse fra Kristiansand Småbåthavner. Godkjent sommeropplag blir belastet med en egen avgift fastsatt av småbåthavnutvalget.

Det er tillatt å ta opp en båt på opplagsplassen i inntil 2 uker uten avgift for nødvendig reparasjon uten at det kreves avgift, med dette må søkes om. Ønsker man sommeropplag må det sendes inn en elektronisk søknad som vil bli behandlet snarest. Ved godkjennelse vil det bli tilsendt sommeropplagsbevis som må henges godt synlig på båten.

Sommeropplag i Solta båthavn

I solta båthavn så er det  Andelslaget og T.M Hansen Kran og Transport ASsom drifter det. Se mer info ang sommeropplag i Solta på hjemmesiden deres.

Høllen & Solta båthavn