Regelverk og prisoversikt

Som leietaker av kommunal båtplass anbefaler vi at du ser over regelverket som gjelder for småbåthavnene. Reglement og retningslinjer for de kommunale småbåthavnene er det Kommunalutvalget og Småbåthavnutvalget som vedtar.

regelverk.jpg

Regelverk

Bruksanvisninger 

Vakthold

Vaktordningene i de kommunale småbåthavnene variere noe fra havn til havn.

De fleste større havnene har utbygd kameraovervåkning som følges opp av Securitas fra et betjent vaktrom.

Det jobbes med en utbygging av kameraovervåkning i flere havner da dette er den foretrukne vaktordningen.

Et fåtall av havnene har fremdeles bemannet vakthold. Dette vaktholdet utføres primært av lokale båtforeninger men vil avvikles etter hvert som kameraovervåkningen tar over.

Leietagere i Solta småbåthavn inngår i felles vaktordning med Høllen og Solta andelslag. Leietagere i Solta betaler således ikke vaktgebyr. 

Prisoversikt

Gammelt regelverk