Vinterfortøyning og vinteropplag

Kommunen har 9 havner som man kan søke om vinterfortøyning. For de som ønsker å ha båten på land så har kommunen 10 havner som du kan bestille opplagsplass på land.

Vinterfortøyning

Søk om vinterfortøyning

Vi har følgende havner for vinterfortøyning: Ronsbukta, Christiansholm, Kuholmen, Hånesbukta, Justvik, Terneviga, Alsviga. Nedre Otra er også tilgjengelig for vinterfortøyning, men vi anbefaler ikke å ligge her. Det er mye dragning og bevegelse her, spesielt på vinterstid.

Bestilling av strøm kort gjøres på eget skjema etter innsendt søknad om vinterfortøyning.

Fremgangsmåte på vinterfortøyning.

  1. I tidsrommet 1. november - 31. mars er det i enkelte havner tillatt å vinterfortøye båter etter avtale med småbåthavnkontoret. Har du leieforhold hos oss nå, vil du ha fortrinsrett til båtplassen ved innsending av søknadskjema på vinterfortøyning innen 8. oktober til å beholde denne plassen også for vinteren. Etter det vil vinterfortøyningsplasser deles ut fortløpende uavhengig av leieforhold i sommersesongen.
  2. Alle båter som ønsker å ligge i en av våre havner må være regisrert i Småbåtregisteret, Securemark eller i Sjøfartsdirektoratet før de får tildelt plass.
  3. Send inn skjema for vinterfortøyning med ønsket plassnummer og havn. I følgende havner er det vinterfortøyning: Ronsbukta, Christiansholm, Kuholmen, Hånesbukta, Justvik, Terneviga, Alsviga og Nedre Otra.
  4. Båteier får godkjennelse fra småbåthavnkontoret . Det er vedtatt nye regler som presiserer kundens ansvar ved vinterfortøyningsavtaler, se spesielt punkt 4 i Reglementet og punkt 4h) i Retningslinjene. 
    For de som ønsker å bo i båt, så er det tilbud for dette i Gjestehavna. Det må fylles inn eget søknadsskjema for det.

NB! Kristiansand kommune har ingen boblehavn. 

Vinteropplag og opptak-/uttak av båter

P1040458.JPG

Det er transportørene i de forskjellige havnene som drifter opplagsplassene. Her er det første mann til mølla prinsippet.

Faktura for opptak/uttak og opplagsplass er det transportørene som fakturerer.

 

Kontakt informasjon til transportører:

 
Havn Transportør Telefon
Terneviga, Auglandsbukta og Alsvika Jan Markussen 907 59 548
Korsvik, Hånesbukta, Justvik og kolmila Kristen Flaa 915 63 655
Narviga Svend Grundekjøn 907 69 704
Ronsbukta Maritronic og Kristiansand båtservice AS 940 02 299
Kuholmen - Båter under 26 fot Jan Markussen 907 59 548
Kuholmen - Båter over 26 fot Kristen Flaa 91563655

Båteierne er selv ansvarlig for at båtene er forsvarlig avstivet på opplagsplassene. Det anbefales at båtene avstives med bukker på treben eller ligger i krybbe.

Båtene må være fjernet innen 10. juni. Opplagsplassene ryddes av den enklelte båteier og alle rester etter båtpuss fjernes innen 10. juni. Dette gjelder også mindre opplagsbukker og øvrig flyttbart utstyr.

NB! Krybber og hengere må fjernes fra opplagsplassen innen en uke etter uttak av båt. Ligger det opplagsutstyr igjen etter 10 juni vil det bli kastet.