Regelverk og retningslinjer på høring

Småbåthavnadministrasjonen i nye Kristiansand kommune har siste tiden jobbet med en harmonisering av regelverk og retningslinjer for de kommunale småbåthavnene i den nye kommunen.

Før regelverk og retningslinjer skal behandles i nærings- og eierskapsutvalget sendes forslaget ut på høring. Se høringsforslag

Det er mulighet for alle å gi innspill til høringsforslaget. Innspill kan gis ved å sende oss en mail til post.smabathavner@kristiansand.kommune.no

Frist for innspill er satt til 20 mars 2020.