Prisendring på båtplassleie i Søgne

Kristiansand kommune har overtatt drift og administrasjon av båtplassene i Solta kommunale småbåthavn.

Søgne kommune har overført alle eksisterende leieavtaler til Kristiansand kommune. Dette medfører en nedgang i prisen for de fleste. En båtplass som før kostet 7654 kroner i året vil fra nyttår koste 6146 kroner.

Alle leietakere i den kommunale delen av Solta båthavn skal ha mottat et informasjonsbrev fra Søgne kommune som informerer om endringene. 

Søgne kommune har ikke ventelister for leie av båtplass. Derimot administrerte Søgne kommunen, på vegne av andelslagene, en lang venteliste for kjøp av båtplass. Detaljene rundt videre administrasjon av denne ventelisten er ikke avklart ennå.

Kristiansand parkering jobber med nye løsninger knyttet til parkering i båthavna. Mer informasjon om dette vil komme på et senere tidspunkt.