Kontroll av registreringsnummer

Vi vil ha jevnlige kontroller i de forskjellige småbåthavnene hele sesongen og det kan påløpe gebyrer for båter med manglende eller ikke synlig registreringsnummer.

(Bilde er hentet fra Småbatregisteret sin hjemmeside)

Vi minner om alle med båtplass plikter å registrere båten. Båter skal være registrert i SmåbåtregisteretSecuremark eller i Sjøfartsdirektoratets NIS/NOR-register. Båten skal være godt synlig merket med tilsendt registreringsnummer.

Et av formålene med registreringen er å forhindre privat fremleie. Båter som ligger ulovlig på plasser uten å betale er også et stadig økende problem. Vi håper at mer oppdatert informasjon kan hjelpe til å forhindre dette.

Klikk her for å melde inn registeringsnummer til Kristiansand Småbåthavner.