Begrenset seilingsled fase 3

Varighet: 20.08.2020 – 14.09.2020 (Kan bli endret)

fase 3.PNG

  • Under riving Fase 3 blir wire demontert og fjernet.
  • Under riving fase 3 blir seilingsleden tidvis helt avstengt .
  • Ledebåter/båter og lekter som står under riveområdet vil stenge av området.
  • Båteiere oppfordres til å overholde de direksjoner som blir gitt av lekter og ledebåter.
  • Båteiere må overholde avstand minimum 50m til arbeidsområdet/lektere og arbeidsfartøy.
  • Båteiere skal redusere farten til under 5 knop ved kjøring under bro, og under 50 meter fra land.
  • PGA at området blir helt avstengt i perioder, vil det bli informert mer eksakt tidspunkt før stengingen utføres.

I tillegg til dette ønsker vi å nevne følgende basert på erfaringer som er gjort de første månedene av rivningsarbeidene:

  • Båttrafikken (gjelder også vannscootere/vannjet) bes holde lav fart nærme land og i nærheten av vaktbåter og anleggsområdene (under/i nærheten av broene)
  • Seilbåter bes gå for motor når anleggsområdet krysses.
  • Seilbåter bes å kun krysse under varoddbrua sitt høyeste punkt. Hvis leden er stengt, bees seilbåter vente til vaktbåt gir klarsignal til krysse under det høyeste punktet.


Informasjonen er gitt på vegne av PNC Norge AS som er hovedentreprenøren for nye Varoddbrua.

Kontakt info

For spørsmål/informasjon, vennligst ta kontakt med følgende personell

Glenn Lonebu             glenn.lonebu@pnc-norge.no               tlf  481 90 607

Svein Romdal             svein@norsksanering.no                    tlf  971 60 620