Nyheter

 • Begrenset seilingsled fase 3
  Varighet: 20.08.2020 – 14.09.2020 (Kan bli endret)
  19.08.2020
 • Begrenset seilingsled fase 2
  Varighet: 20.07.2020 – 06.08.2020 (Kan bli endret)
  16.07.2020
 • Begrenset seilingsled
  Under riving av Varoddbrua vil det bli begrenset seilingsled for fritidsbåter. Fase 1 har oppstart 8 juni 2020 og varer til 16 juli 2020 (Kan bli endret)
  02.06.2020
 • Åpning av toaletter
  Kristiansand Småbåthavner havner åpner nå opp for bruk av toaletter i enkle havner. På grunn av smittefare av koronavirus er det kun toaletter med håndvask som blir åpnet opp for publikum.
  30.06.2020
 • Oppdatert regelverk
  Kristiansand Småbåthavner har oppdatert regelverket som gjelder for de kommunale havnene.
  10.06.2020
 • Kontroll av registreringsnummer
  Vi vil ha jevnlige kontroller i de forskjellige småbåthavnene hele sesongen og det kan påløpe gebyrer for båter med manglende eller ikke synlig registreringsnummer.
  08.06.2020
 • Regelverk og retningslinjer på høring
  Småbåthavnadministrasjonen i nye Kristiansand kommune har siste tiden jobbet med en harmonisering av regelverk og retningslinjer for de kommunale småbåthavnene i den nye kommunen.
  05.03.2020
 • Strømstans i Hånesbukta båthavn
  Agder Energi vil utføre arbeid på strømanlegget ved Strømsodden 22, 06.03
  26.02.2020
 • Faktura for sesongen 2020
  Faktura for sesongen 2020 vil bli sendt ut i løpet av uke 10 og 11.
  28.02.2020
 • Strømstans i Ronsbukta båthavn
  Det vil bli utført arbeid på strømanlegget ved Sømsveien 2-4, torsdag 27.02.
  26.02.2020
 • Begrenset seilingsled
  Det blir begrenset seilingsled under Varoddbrua i forbindelse med bygging av ny bru. Dette gjelder fra september 2018 frem til sommeren 2020. På det minste vil seilingsleden være 50 meter bred, og leden er begrenset til å benytte østre del under brua. I tillegg sperres området inn mot fundamentet.
  20.12.2019
 • Prisendring på båtplassleie i Søgne
  Kristiansand kommune har overtatt drift og administrasjon av båtplassene i Solta kommunale småbåthavn.
  20.11.2019
 • Vinterfortøyning og vinteropplag
  Kommunen har 9 havner som man kan søke om vinterfortøyning. For de som ønsker å ha båten på land så har kommunen 10 havner som du kan bestille opplagsplass på land.
  18.11.2019