Nyheter

 • Fisking på bryggeanleggene
  Det er en del som fisker på bryggeanleggene våre, det er hyggelig det. Men det er viktig at bryggene holdes rene for fiskeavfall og annet søppel bl.a. for å hindre at fugler griser til anlegget og...
  21.04.2021
 • Åpning av toaletter
  Kristiansand Småbåthavner havner åpner nå opp for bruk av toaletter i enkelte havner. På grunn av smittefare av koronavirus er det kun toaletter med håndvask som blir åpnet opp for publikum.
  30.06.2020
 • Faktura for sesongen 2021
  Faktura for sesongen 2021 vil bli sendt ut i løpet av uke 9, 10 og 11.
  01.03.2021
 • Begrenset seilingsled fase 3
  Varighet: 20.08.2020 – 14.09.2020 (Kan bli endret)
  19.08.2020
 • Begrenset seilingsled fase 2
  Varighet: 20.07.2020 – 06.08.2020 (Kan bli endret)
  16.07.2020
 • Begrenset seilingsled
  Under riving av Varoddbrua vil det bli begrenset seilingsled for fritidsbåter. Fase 1 har oppstart 8 juni 2020 og varer til 16 juli 2020 (Kan bli endret)
  02.06.2020
 • Oppdatert regelverk
  Kristiansand Småbåthavner har oppdatert regelverket som gjelder for de kommunale havnene.
  10.06.2020
 • Kontroll av registreringsnummer
  Vi vil ha jevnlige kontroller i de forskjellige småbåthavnene hele sesongen og det kan påløpe gebyrer for båter med manglende eller ikke synlig registreringsnummer.
  08.06.2020
 • Regelverk og retningslinjer på høring
  Småbåthavnadministrasjonen i nye Kristiansand kommune har siste tiden jobbet med en harmonisering av regelverk og retningslinjer for de kommunale småbåthavnene i den nye kommunen.
  05.03.2020
 • Strømstans i Hånesbukta båthavn
  Agder Energi vil utføre arbeid på strømanlegget ved Strømsodden 22, 06.03
  26.02.2020
 • Faktura for sesongen 2020(2)
  Faktura for sesongen 2020 vil bli sendt ut i løpet av uke 10 og 11.
  28.02.2020
 • Strømstans i Ronsbukta båthavn
  Det vil bli utført arbeid på strømanlegget ved Sømsveien 2-4, torsdag 27.02.
  26.02.2020
 • Begrenset seilingsled
  Det blir begrenset seilingsled under Varoddbrua i forbindelse med bygging av ny bru. Dette gjelder fra september 2018 frem til sommeren 2020. På det minste vil seilingsleden være 50 meter bred, og leden er begrenset til å benytte østre del under brua. I tillegg sperres området inn mot fundamentet.
  20.12.2019
 • Prisendring på båtplassleie i Søgne
  Kristiansand kommune har overtatt drift og administrasjon av båtplassene i Solta kommunale småbåthavn.
  20.11.2019
 • Vinterfortøyning og vinteropplag
  Kommunen har 9 havner som man kan søke om vinterfortøyning. For de som ønsker å ha båten på land så har kommunen 10 havner som du kan bestille opplagsplass på land.
  18.11.2019