Fasiliteter

Avhengig av hvor du har båtplass vil du kunne få tilgang til blant annet vann, strøm, avfallskonteinere og toaletter. I menyen under vil du finne informasjon om de ulike fasilitetene som finnes i småbåthavnene.
Avfallshåndtering og miljøstasjoner 

miljostasjon3.jpg

Vi vil minne brukere av småbåthavnene i Kristiansand kommune om at det er svært viktig å rydde opp etter seg. Vær vennlig å tenk miljø når dere holder på med pussen ved å sortere i containerne.

Vi vil sterkt oppfordre alle til å bruke mest mulig miljøvennlige produkter, og at det benyttes presenning under båten på opplagsplassen så smuss og søl lett kan fanges opp.

Miljøstasjonene er tilgjengelige i perioden april til begynnelsen av november . Container for restavfall er utplassert i småbåthavner med flest båtplasser i perioden mars til oktober. 

Havner med opplagsplass har alltid mottaksutrustning for mottak av farlig avfall:

  • Batterier
  • Olje
  • Oljefilter
  • Maling, lim og lakk

Tømmingen skjer i mai, juni, august og oktober, og ellers etter behov. Det er inngått avtale med underentreprenører om henting av farlig avfall. 

Bilparkering

Parkeringsplass.jpg

Vi har mulighet for parkering av bil i følgende havner: Prestevika, Kuholmen, Ronsbukta, Hånesbukta, Korsvik, Narvika, Justvik, Auglandsbukta, Terneviga, Alsvika, Eidsbukta og Kolmila. 

Det er Kristiansand Parkering som håndhever og følger opp at parkering er i henhold til skilting.

Båtslipp 

Båtslipp.png

Vi har båtslipp i følgende havner: Otterdalen, Kuholmen, Christiansholm, Ronsbukta, Hånesbukta, Narvika, Justvik, Auglandsbukta, Terneviga, Alsvika, Kolmila.

Båtslippen er fri til bruk på eget ansvar.

Handicaprampe

Vi har handicaprampe i følgende havner: Otterdalen, Ronsbukta, Hånesbukta, Eidsbukta og Alsvika.

Rampen er fri til bruk på eget ansvar.

Kameraovervåking og vakthold 

monitoring-1305045_1920.jpg

Kameraovervåking er nå på plass og godt skiltet i havnene Christianholm, Ronsbukta, Hånesbukta, Narviga, Otterdalen, Justvik, Kuholmen og Auglandsbukta Småbåthavn. I tillegg til dette vil Securitas patruljere i havnene.

Vi ber alle båtplasskunder sikre båt og utstyr på best mulig måte, og ikke ha verdisaker liggende fremme/i båtene.

Dersom det har vært innbrudd/tyveri fra båt må forholdet anmeldes snarest mulig til politiet som deretter vil få overlevert videomateriale fra aktuell tidsperiode.

Parkering av tilhengere i havnene

Tilhenger.jpg

Kristiansand småbåthavner tilbyr både korttids og langtidsparkering av tilhengere i utvalgte havner. Les mer om hvordan du går frem for å søke tilhengerparkering.

Strøm

Da det har vist seg at enkelte båteiere ikke har fått med seg at strømbruk i havnene er regulert, presiseres derfor følgende: Bruk av strøm er kun til kortvarig bruk og under oppsyn av båteier. Det vises til gjeldende strøminstruks. Strøm og vann inngår ikke i leieavgiften i sommersesongen.

Leietakere har også fri tilgang til strøm på opplagsplassene for båtpuss og lettere vedlikehold av båt i tidsrommet 01.04 - 01.06 og 01.09 - 15.11

Toaletter

VIKTIG INFO: På grunn av smittefare av koronavirus er det kun toaletter med håndvask som er åpent for publikum. Les om hvilke havner dette gjelder ved å følge denne lenken.

Vi har toaletter i noen av våre småbåthavner. Toalettene åpnes 01.04 og stenges 01.11 avhengig om det er frost eller ikke. 

Det er kun åpne toaletter for de som bor i båt om vinteren i Kristiansand Gjestehavn etter 01.11.

Vann

Vannkran.jpg

Flesteparten av de kommunal båtplassene skal ha tilgang til vann. Hovedkranen stenges normalt rundt 15.11 eller når frosten kommer. 

Leietakere må selv stå for egne vannslanger og overganger på bryggeanleggene. Dette er ikke noe kommunen legger til rette for.

Tilgang til portene i Ronsbukta

Mandag 15.11 ble portene i Ronsbukta aktivert for låsing av område.

Dette medfører at du som bruker av porten må ringe til enheten for å låse opp.

På hver dør ut til pirene henger det et telefonnummer som må ringes inn for at porten skal gi åpnesignal.

Det er kun du som bruker med ditt telefonnummer og eventuelt det ekstra nummeret som du har meldt inn til oss,som kan ringe og åpne, du har da 5 sek på deg og åpne dør etter endt ringesignal.

Er det flere enn deg som skal ha tilgang til båten din, så må du sende en e-post til

oss om det. Navn og telefonnummer må da oppgis i e-posten.

Maks to telefonnumre pr båtplass.

Pir Telefonnummer
Pir 1 +467191203121493
Pir 2 +467191203121503
Pir 3 +467191203121507
Pir 4 +467191203121494
Pir 5 +467191203121496
Pir 6 +467191203121502
Pir 7 +467191203121506