Svar på tilbudt båtplass

Har du har fått tilbud om fast båtplass har du normalt frist på fem dager på å takke ja til tilbudet. I tilbudsbrevet har du blant annet fått informasjon om plassnummer, bruttobredde på plassen og havn. Vi anbefaler at du undersøker båtplassen før du takker ja til den.

Svar på tilbud 

For å kunne tildele deg båtplassen er vi avhengig av korrekt informasjon om deg og din båt. Vennligst fyll ut elekronisk svarskjema: 

Send svar på tilbudt plass

Husk at båten din må være registert for å bli tildelt båtplass. Les mer om registering her.

Oppsigelse av gammel båtplass 

Dersom du allerede leier kommunal båtplass og har fått tilbud om ny plass som du ønsker å takke ja til, har du mulighet til å si opp din nåværende båtplass i svarskjemaet ovenfor.