Søk båtplass

Kristiansand kommune har 4482 båtplasser fordelt på 23 båthavner.

KORT FORTALT

 

 • Sommersesongen er fra 01. april til 31.oktober
 • Sesongleien inneholder båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag.
 • Båtplass må sies opp før 01.05. for å få tilbakeført 100% av sesongleien.
 • Alle som vil leie båtplass hos oss må registrere båten sin i et av de sentrale båtregistrene
 • Vær oppmerksom på at utriggere bruker 25 - 40 cm mer av brutto plassbredde. Man må beregne dette med når man legger inn søknaden

Søknadskjema

All søknad om båtplass skal gjøres via elektronisk skjema. Vennligst følg lenke under og logg inn via Min Side.

Gå til søknad

Informasjon om leie av båtplass 

Alle som leier båtplass av Kristiansand kommune plikter å følge småbåthavnens reglement og retningslinjer. Alle som vil leie båtplass hos oss må registrere båten sin i et av de sentrale båtregistrene.

Båtsesongen, båtplassen og båtplassavgiften

 1. Båtsesongen er tidsrommet 01.04. – 31.10. I enkelte værutsatte havner er båtsesongen 01.04. – 30.09. (Gjelder bryggen ved marinaen i Kuholmen og Korsvik) I båtsesongen skal båtplassene i utgangspunktet være tilgjengelige for båtplasseierne. Alle båter må være fjernet fra annleggene med mindre det er søkt om vinterfortøyning.
 2. Båthavnene kan helt eller delvis avsperres for bruk eller ferdsel for en periode dersom reparasjon av skader, nødvendig oppgradering/vedlikehold eller uforutsette hendelser gjør dette nødvendig. Slik avkorting av båtsesongen medfører ikke refusjon av innbetalt avgift.
 3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) refererer seg til båtsesongen og fastsettes av bystyret. Sesongleien fastsettes for den brutto båtplassbredde (bryggebredde) som leies ut. I spesielle tilfeller fastsettes båtplassens størrelse ut fra andre kriterier. Brutto båtplassbredde (bryggebredde) måles i meter, men oppgis i enheter der en 0,1 plass er 25 cm bred, avrundet til nærmeste hele 25 cm. En standard båtplass er 2,5 meter bred. (NB!Vær oppmerksom på at utriggere bruker 25 - 40 cm mer av brutto plassbredde enn de andre fortøyningsordningene. Man må beregne dette med når man legger inn søknaden.)
 4. Aktive leieforhold som sies opp før 01.05. får tilbakeført 100% av sesongleien. Leieforhold som sies opp etter dette får ingen sesongleie tilbakeført.
 5. Leieforhold som opprettes etter 01.08. får redusert sesongleien med 50%.
 6. Båtplassene deles i følgende kategorier: A-plasser, som er den normale standard, og B-plasser som er plasser av vesentlig dårligere standard (normalt er dette grunnere plasser). Kristiansand kommune fastsetter kategorien.
 7. Båter som skal ligge i de kommunale småbåthavnene må være registrert i et av de sentrale småbåtregisteret. (securemark, småbåtregisteret eller NIS/NOR-sjøfartsdirektoratet)

Prisoversikt 

Prisene på båtplassene varierer ut i fra størrelse og om det er vakthold i havnen. Enkelte båtplasser har også redusert pris (B-plasser) da de kun egner seg for joller og mindre båter. Klikk her for en komplett prisliste over de ulike båtplassene. 

Oversikt over båtplasser og størrelser

Kristiansand kommune har 4482 båtplasser fordelt på 23 båthavner. Nedenfor finnes en oversikt over det totale antallet båtplasser pr. havn samt størrelser på disse.

Total oversikt over antall båtplasser pr havn