Si opp båtplass

Husk at dersom du sier opp leieforholdet før 1. mai vil du få igjen sesongleien du allerede har betalt inn. Leieforhold som sies opp etter dette får ingen sesongleie tilbakeført.

Oppsigelse av båtplass

For å kunne gjennomføre oppsigelsen av din båtplass er vi avhengig av korrekt informasjon om ditt leieforhold. Vennligst fyll ut elekronisk svarskjema:

Si opp båtplass

Det er viktig at du sender inn oppsigelse hvis du ønsker å avslutte ditt leieforhold hos Kristiansand Småbåthavner. Hvis du for eksempel glemmer å si opp båtplassen på høsten vil du fremdeles ha et aktivt leieforhold hos oss og motta faktura på våren ved neste sesong igjen.

Tilbakebetaling av sesongeleie

Leieforhold oppsagt før 1. mai får 100 prosent tilbakebetaling av innbetalt sesongleie. Leieforhold som sies opp etter dette får ingen sesongleie refundert.