Meld inn registreringsnummer

Alle med kommunal båtplass plikter å registrere båten i godkjent register. Her kan du melde inn registreringsnummer på din båt.