Ofte stilte spørsmål

I menyen nedenfor vil du få svar på de vanligste spørsmålene som gjelder småbåthavna.

spørsmål2.jpg

Festing, bråk og støy

Opplever du festing, bråk eller støy så må politiet kontaktes. 

Parkeringskort Solta

Parkeringskort til leietakere i Solta båthavn vil bli sendt ut etter 17 mai. Det vil ikke være parkeringskontroller før de er sendt ut.

Hvor finner jeg fakturaen min?

Mine fakturaer – oversikt over fakturaer og betalingsstatus finne du på Min Side

Kan jeg få betalingsutsettelse hos dere?

Vi gir normalt ikke betalingsutsettelse hos oss. Hvis du ikke har anledning til å betale innen fristen utgår, vil du motta en ny faktura med et purregebyr.

Jeg trenger båtplass, finnes det en ledig nå?

Vi har ledige plasser som står klar til leie. Det avhenger av hvor stor båtplass du trenger og i hvilken havn du ønsker å ligge med båten i.

Vi har ventelister på de fleste utriggerplassene i sentrum, men vi har mange ledige plasser som bruker wire-fortøyninger, og båtplasser av ulike størrelser utenfor sentrum.

Dersom du ønsker informasjon om hvilke båtplasser som det ikke er venteliste på er det best om du kontakter oss, så kan vi hjelpe med å finne båtplass som passer deg. Du kan også sende inn en søknad til den havnen du ønsker plass. 

Er jeg nødt til å registere båten for å leie båtplass?

Du kan sende inn søknad om båtplass uten å ha båt, eller for båt uten registeringsnummer, men for å benytte av deg båtplassen må båten ha et gyldig registeringsnummer.

Båter skal være registrert i Småbåtregisteret, Securemark eller i Sjøfartsdirektoratets NIS/NOR-register.

Båten skal være godt synlig merket med tilsendt registreringsnummer fra nevnte registre. Endringer skal meddeles Kristiansand Småbåthavner umiddelbart.

Hvordan registerer jeg båten?

Du registerer båten ved å ta kontakt med et av følgende godkjente register: 
Småbåtregisteret, Securemark eller Sjøfartsdirektoratets NIS/NOR-registeret

Når du har fått gyldig registeringsnummer melder du dette inn til Kristiansand Småbåthavner.

Jeg har flyttet eller fått ny epostadresse

Har du endret adresse, telefonnummer eller epostadresse må dette meldes inn til oss. Send oss gjerne en epost med din nye kontaktinformasjon.

Må jeg å fornye leieforholdet hver sesong?

Nei, det trenger du ikke. Har du fått tildelt båtplass vil leieforholdet bli fornyet automatisk hver sesong frem til du velger å si opp båtplassen. Dette gjelder ikke for vinterfortøyningsplasser, da disse må søkes om hvert år.

Hva skal jeg gjøre hvis noen har lagt seg ulovlig på min båtplass?

Har båten registreringsnummer, kan dette søkes opp i småbåtregisteret www.sbr.rs.no og eier kontaktes direkte for fjerning av båten. 

I åpningstiden (mandag til fredag fra 08:00 til 15:30) kontaktes Kristiansand Småbåthavner. Utenom kommunens åpningstider, og i helger, kan Securitas kontaktes for bistand på telefon 22 97 10 71

Jeg ønsker å bo i båten mens jeg leier båtplass. Hvordan går jeg frem?

Det er ikke lov å bo i båten i Småbåthavnene. Vi har ikke fasiliteter i våre havner til å bo i båt. For de som ønsker å bo i båt, så er det tilbud for dette i Gjestehavna.

Jeg har blitt utsatt for hærverk/tyveri!

Det første du må gjøre er å anmelde saken til politiet for deretter å sende oss en epost der du beskriver hva som har skjedd og hvilken båtplass det gjelder.

I havnene hvor vi har kameraovervåking blir filmmaterialet slettet etter syv dager. Det er derfor viktig at du politianmelder saken og tar kontakt med oss så fort som mulig. Vi opplyser at det er kun politiet som kan be om video som bevismateriale. 

Hva blir konsekvensene for båter som ligger feilfortøyd? 

Den som har feilfortøyd båten sin vil bli belastet for utrykningsgebyr og i tillegg kontrollgebyr pr kontroll. Visst båten ikke blir fjernet et varsler så vil den eventuelt bli flyttet og eller heist opp, og båteier må betale påløpte kostnader for å få ut båten.

Les mer om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for våre havner.

Hva betyr B-plass? 

Dette er båtplasser som er av vesentlig dårligere standard (normalt er dette grunnere plasser) og derfor egner seg for joller eller andre båter som ikke stikker dypt i vannet. Prisen for B-plasser finner du i vår prisoversikt. Vi anbefaler at du som kunde ser på B-plassen før du takker ja til den.

Det er Kristiansand kommune fastsetter kategorien. 

Hvor lenge varer båtsesongen, og når kan jeg ta ut båten?

Båtsesongen varer fra 1. april til 31. oktober, med unntak i Korsvik småbåthavn der sommersesongen slutter 30. september. Dette fordi havnen er særlig værutsatt. 

På våren kan båtene normalt settes ut helgen før sesongstart. På høsten må alle båter være fjernet fra annleggene innen sesongslutt med mindre det er søkt om vinterfortøyning. Båter som ligger på vann uten avtale kan rikserere å få kontrollgebyrer.

Les mer om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for våre havner.

Har kommunen boblehavn?

Nei, vi har vi ikke bobleanlegg.

Hjelp! Jeg ser ingenting i displayet på strømstolpene

Vi er klar for at det er enkelte strømstolper som har dårlig belysning i displayet. Send inn en feilmelding til oss om hvis opplever dette. Et tips for å se informasjonen tydligere er å kikke inn i displayet fra en annen vinkel, for eksempel på skrå ovenfra eller nedenfra. 

Klikk her for bruksanvisning til strømstolpene

Hva inngår i leien av båtplass? 

Sesongleien inneholder båtplassleie, avfallsavgift/miljøavgift og eventuell vaktavgift. Se vår prisoversikt for mer info om pris på båtplass. 

De fleste båtplassene har tilgang til gratis vann, og på bryggene som har strøm, er det innført betaling for bruk av strøm i følgende havner: Eidsbukta, Ronsbukta, Korsvik, Nedre Otra og Otterdalen småbåthavn.

Les mer om strøm og bestilling av strømkort

Hvor er det vaktholdt/kamerovervåkning?

Klikk her for en komplett oversikt over hvilke fasiliteteter de ulike havnene har.

Hva er dybde forholdene i havnene?

Vi har dessverre ingen målinger på dybde i våre havner. Leietakere må selv se om båtplass passer til båten før godkjenning av plassen. Vi tildeler så godt vi kan etter båtstørrelse. Noen båter (seilbåt f.eks) stikker dybere enn andre og det er derfor viktig å se på plassen først.