Kristiansand Småbåthavner

Kristiansand tema

Kristiansand kommune har ansvar for alle kommunale småbåthavner i Kristiansand og Søgne. Det foregår en kontinuerlig utvikling av de eksisterende havnene, og utbygging av nye. Her kan du søke elektronisk om diverse tjenester som angår båtplass. Du finner også informasjon om prosjekter som pågår eller som skal utføres i nærmeste fremtid.