Småbåthavn

Kristiansand tema

Kristiansand kommune har ansvar for alle kommunale småbåthavner i kommunen. Det foregår en kontinuerlig utvikling av de eksisterende havnene, og utbygging av nye. 

Småbåthavn - kart