Samarbeidspartnere

Kommunesamarbeid

10 kommuner i Agder deltar i prosjektet "Nye mønstre - trygg oppvekst":

  • Lindesnes
  • Tvedestrand
  • Lyngdal
  • Grimstad
  • Kvinesdal
  • Sirdal
  • Flekkefjord
  • Farsund
  • Bykle
  • Kristiansand

I tillegg deltar Stavanger kommune i satsingen.

Kontaktinformasjon

Kristiansand kommune
Prosjektleder Kristine Løkås Vigsnes
Telefon: 481 51 622
Epost: Kristine Vigsnes 

Lindesnes kommune
Folkehelsekoordinator Guro Torhildsdatter
Telefon: 918 02 944
Epost: Guro Torhildsdotter 

Tvedestrand kommune
Folkehelsekoordinator Kristin de Lange Johannessen
Telefon: 975 25 290
Epost: Kristin de Lange Johannessen 

Grimstad kommune
Familiekoordinator Erling Frydenlund
Telefon: 412 53 684
Epost: Erling Frydenlund 

Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal, Flekkefjord og Farsund kommuner
NAV-leder Solveig Vatne
Epost: Solveig Vatne 

Bykle kommune
Assisterende rådmann Jill Åse Fredriksen
Telefon: 470 54 221
Epost: Jill Åse Fredriksen

Stavanger kommune
Fagleder familiekoordinator Tove Kvamme Kvalevåg
Telefon: 472 33 321
Epost: Tove Kvamme Kvalevåg 

Folkehelseprogrammet

"Nye mønstre – trygg oppvekst" er ett av fire satsingsområder i Folkehelseprogrammet i Agder.

Folkehelseprogrammet i Agder koordineres av Agder fylkeskommune. Du kan lese mer om Folkehelseprogrammet i Agder her

Du kan også lese om Folkehelseprogrammet her på nettsiden Regionalplan Agder. 

Prosjektet er finansiert av tilskuddsmidler fra Folkehelseprogrammet i Agder, Fylkesmannens i Agders Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV og kommunenes egenfinansiering.

Utviklingen av forskningsprosjektet har fått støtte av Regionalt forskningsfond Agder. Forskningsprosjektet finansieres av Norges forskningsråd.

Illustrasjon: Tress