Samarbeidspartnere

Kommunesamarbeid

En satsning - 16 kommuner:

 • Arendal
 • Birkenes
 • Bykle
 • Farsund
 • Flekkefjord
 • Froland
 • Gjerstad
 • Grimstad
 • Kristiansand
 • Kvinesdal
 • Lindesnes
 • Lyngdal
 • Sirdal
 • Stavanger
 • Strand
 • Tromsø
 • Tvedestrand
 • Vegårshei

Folkehelseprogrammet

"Nye mønstre – trygg oppvekst" er ett av fire satsingsområder i Folkehelseprogrammet i Agder.

Folkehelseprogrammet i Agder koordineres av Agder fylkeskommune. Du kan lese mer om Folkehelseprogrammet i Agder her

Du kan også lese om Folkehelseprogrammet her på nettsiden Regionalplan Agder. 

Prosjektet er finansiert av tilskuddsmidler fra Folkehelseprogrammet i Agder, Fylkesmannens i Agders Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV og kommunenes egenfinansiering.

Utviklingen av forskningsprosjektet har fått støtte av Regionalt forskningsfond Agder. Forskningsprosjektet finansieres av Norges forskningsråd.

Illustrasjon: Tress