Kriminalitetsforebygging

Kristiansand tema

Kristiansand kommune har over mange år hatt et sterkt fokus på det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Kriminalitetsforebygging krever et tett samarbeid med en rekke kommunale og politi, andre statlige aktører, frivillige organisasjoner, næringslivet - og sivilsamfunnet for øvrig.