Barnehage og skole

Nytt barnehage-og skoleår  starter som normalt i august. Flere smitteverntiltak er satt i verk. Driften blir så normal som mulig tilpasset den aktuelle smittesituasjonen.

Ny i barnehage - ny på skolen

Nye barn skal nå få en smakebit av hvordan det er å begynne i barnehage eller skole. Oppvekst har sendt informasjon til ledelsen på skoler og barnehager om hvordan smittevernhensyn kan ivaretas i den forbindelse. 

Veileder for overgang hjem-barnehage - våren 2020

Veileder for overgang hjem-barnehage - høsten 2020

Lokal tilpasning til veileder for skolebesøk for de som skal begynne i 1. trinn

Samfunnskritiske funksjoner

Oversikt kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no). Dersom samfunnet opplever en oppblussing av smitte, kan det igjen blir aktuelt å gi et omsorgstilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. 

Film om koronavirus