Barnehage og skole

Smitteverntiltak er satt i verk i barnehager og skoler. Driften er så normal som mulig tilpasset den aktuelle smittesituasjonen.

Ny i barnehage - ny på skolen

Nye barn skal nå få en smakebit av hvordan det er å begynne i barnehage eller skole. Oppvekst har sendt informasjon til ledelsen på skoler og barnehager om hvordan smittevernhensyn kan ivaretas i den forbindelse. 

Vår 2021 - veileder for overgang hjem barnehage

Revidert lokal veileder for overgang hjem – barnehage våren 2021

Samfunnskritiske funksjoner

Oversikt kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no). Dersom samfunnet opplever en oppblussing av smitte, kan det igjen blir aktuelt å gi et omsorgstilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. 

Utdanningsdirektoratet: informasjon om tiltak og veileder om smittevern i barnehage

Informasjon om koronatiltak i barnehage

Veileder om smittevern i barnehage under Covid-19

Kontaktinformasjon til barnehagene

Her finner du lenker til barnehagene i Kristiansand kommune med kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjon til skolene

Her finner du lenker til skolene i Kristiansand kommune med kontaktinformasjon.

Film om koronavirus