Skole og barnehage

Regjeringen besluttet 24. mars at den midlertidige stengingen av skoler og barnehager  skal fortsette til 14. april.  (Saken er sist oppdatert 25. mars med informasjon om fortsatt stenging av skole og barnehager).

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig fra 12. mars klokka 18.00 til 26. mars. 24. mars bestemte regjeringen å forlenge tiltaket slik at barnehager og skoler skal holde stengt til 14. april. 

Faktura for barnehage og SFO 

Oppdatert 19. mars.

Foreldre med barn i kommunale barnehager og SFO vil motta faktura for perioden 1.-12. mars.

Foreldre skal ikke betale for perioden de ikke kan bruke barnehage og SFO mens tilbudene er stengt.

Les mer Priser og redusert foreldrebetaling

Brukerbetaling og tilskudd

Oppdatert mandag 16. mars:

Kristiansand kommune er i dialog med nasjonale myndigheter om hvordan foreldrebetaling i barnehage og SFO skal håndteres når tjenestene er stengt som følge av koronaviruset. Det gjelder også tilskudd til private barnehager.

Vi håper å avklare dette i løpet av kort tid. Tilskudd som skal være utbetalt innen 1. april vil bli utbetalt i løpet av denne uka.

Hvilke barn kan få tilbud om barnehage, SFO og skole?

Oppdatert søndag 15. mars:

Enhetsleder for den enkelte barnehage eller skole må kontaktes for å avklare et eventuelt tilbud. Oppvekstdirektøren har orientert lederne om hvem som skal gis et omsorgs- eller skoletilbud:

Tilbudet gjelder barn med særskilte omsorgsbehov og barn som har foresatte med samfunnskritiske funksjoner.

1. Barn med særlige omsorgsbehov:

Noen barn, uavhengig av alder, har særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen/skolen er stengt. Eksakte kriterier for hvem som bør ha et slikt tilbud er umulig å gi.

På den bakgrunn gjelder dette:

 • Alle oppfordres sterkt til å holde barn hjemme for å begrense smittespredning!
 • Dersom omsorgsbehovet ikke kan ivaretas hjemme, gis det tilbud på barnehagen/skolen barnet går på. Foresatte går i dialog med barnehagen/skolen i disse tilfellene, for å vurdere hvilke tilbud som skal gis. Dersom barn har sykdomssymptomer eller nærstående har karantene, skal barna være hjemme. 

2. Samfunnskritiske funksjoner

Hvem omfattes av begrepet samfunnskritiske funksjoner?

 • Alt helsepersonell og personell i omsorgstjenester
 • Alle nød-/redningsetater (politi, brann, ambulanse).
 • Annet personell fra Røde Kors/Norsk Folkehjelp/Sivilforsvaret/ andre beredskapsorganisasjoner dersom de er kalt inn/gitt oppgaver i forbindelse med krisen. 

Følgende funksjoner er også aktuelle:

 • Styring og kriseledelse i samfunnsviktige virksomheter
 • Foresatte med beredskaps- eller annen nøkkelrolle i Forsvaret

Kritisk personell/nøkkelpersonell for øvrig som kan gjelde:

 • Vann og avløp
 • Transport
 • IKT-sikkerhet
 • Forsyningssikkerhet
 • Kraftforsyning
 • Apotek
   

Omsorgstilbudet foregår innenfor skole og SFO sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO, ikke får plass i omsorgstilbudet i SFO sin åpningstid. Elevene får tilsvarende opplæringstilbud som elevene hjemme.

Noen presiseringer:

 • Gjelder der begge foresatte, eller aleneforsørger, har en samfunnskritisk funksjon. Barn som bare har én foresatt som samfunnskritisk funksjon, må altså være hjemme sammen med den andre forelderen.
 • Gjelder barn under 12 år 

Film om koronavirus