Barnehage og skole

Smitteverntiltak er satt i verk i barnehager og skoler. Driften er så normal som mulig tilpasset den aktuelle smittesituasjonen.

Ny i barnehage - ny på skolen

Nye barn skal nå få en smakebit av hvordan det er å begynne i barnehage eller skole. Oppvekst har sendt informasjon til ledelsen på skoler og barnehager om hvordan smittevernhensyn kan ivaretas i den forbindelse. 

Høst 2020 - veiledere overgang hjem-barnehage 

Veileder for overgang hjem-barnehage - høsten 2020

Vår 2020 - veileder for overgang hjem - barnehage og veileder for skolebesøk 1. trinn

Veileder for overgang hjem-barnehage - våren 2020

Lokal tilpasning til veileder for skolebesøk for de som skal begynne i 1. trinn

Samfunnskritiske funksjoner

Oversikt kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no). Dersom samfunnet opplever en oppblussing av smitte, kan det igjen blir aktuelt å gi et omsorgstilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. 

Film om koronavirus