Dette gjelder i Kristiansand

Til og med fredag 21. mai 2021 har Kristiansand kommune noen få egne lokale koronatiltak. Disse er strengere enn de nasjonale. Ut over det følger kommunen de nasjonale reglene og anbefalingene.

17. mai i Kristiansand

Lokale tiltak 

Til og med fredag 21. mai 2021 gjelder noen lokale regler og én lokal anbefaling. En regel er nedfelt i en forskrift. Det er straffbart å bryte en forskrift.

 • Det er forbudt å ha flere enn fem gjester hjemme og på hytta.
 • Det er forbudt å samles flere enn fem til innendørs private samlinger andre steder.
 • Det er forbudt med flere enn 100 personer på offentlige arrangementer utendørs
 • Det er forbudt med flere enn 300 personer på offentlige arrangementer utendørs når alle sitter på faste, tilviste plasser. Det skal ikke være flere enn 100 i hver gruppe, og det skal være minst to meters avstand mellom gruppene.
 • Kommunen anbefaler sterkt at det skal brukes munnbind inne i det offentlige rom.

Lettelser for "beskyttede" gjelder ikke

Regjeringen innførte 5. mai lettelser for hvor mange gjester folk som er vaksinert kan ha. 

Dette gjelder ikke i Kristiansand, fordi kommunen har en lokal regel om hvor mange som kan komme på besøk. 

Gjester i hus og hytte

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, med flere enn fem personer til stede utover egen husstand. Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.

Privat sammenkomst etter første ledd (avsnitt) skal ikke overstige ti personer totalt, med unntak av sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Der alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort, gjelder ikke antallsbegrensningene i denne bestemmelsen.

Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Det betyr
 • Forbudet gjelder både inne og ute i tilknytning til hus og hytter. Det gjelder også for 17. mai-sammenkomster. 
 • Man kan ha flere enn fem gjester hvis gjestene er fra samme husstand. Da skal det i tilfelle ikke være flere enn ti til stede. For eksempel kan en familie på åtte, som bor sammen, besøke bestemor og bestefar.
 • Siste del av setningen i avsnitt to er med for å si at alle i samme husstand selvsagt kan være i huset, selv om de for eksempel er 11. Men de kan ikke ha gjester så lenge det blir mer enn ti i huset til sammen. Alle 11 kan heller ikke gå på besøk samlet.
 • Forutsetningen ved besøk er alltid at det er mulig å holde minst én meters avstand til de man ikke bor sammen med.
 • Det er fortsatt mulig å ha barnebursdag hjemme, med flere enn fem gjester. Det er barnehage- eller barneskolekohorten som kan inviteres.
 • Lettelser for "beskyttede" gjelder ikke i Kristiansand. (Se litt lenger opp på siden)

Privat samling andre steder og offentlige arrangementer utendørs

Antall personer som kan være til stede på et arrangement i covid-19-forskriften § 13a gjelder, med følgende unntak:
- Privat sammenkomst som er regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav f, skal ikke gjennomføres med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:
a. 5 personer innendørs.

- Arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a-e skal ikke gjennomføres med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:
a. 100 personer utendørs, likevel 300 hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
Ved arrangementer hvor det er mer enn 100 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 100 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 100 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Det betyr - private samlinger andre steder
 • Det kan maks være fem personer samlet til innendørs, private samlinger på offentlig sted (leid eller lånt). Dette gjelder for eksempel for hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.
 • Dette gjelder for eksempel 17. mai-selskaper, bursdager, bryllupsfester og andre sosiale sammenkomster for familie, venner og bekjente. Det gjelder også sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.
 • Det skal være mulig å holde minst én meters avstand til de man ikke bor sammen med.
 • Den nasjonale grensen utendørs gjelder i Kristiansand: Det skal ikke være flere enn 20 personer samlet til private samlinger utendørs på offentlig sted. (Grensen på 20 personer gjelder altså IKKE for 17. mai-feiring i din private hage - se avsnittet om gjester i hus og hytte).
 • Regelen gjelder for bruk av båt. Det skal ikke være flere i båten enn at man kan holde minst én meters avstand til de man ikke bor sammen med.
 • Det er mulig å invitere barnehage- eller barneskolekohorten til barnebursdag andre steder enn hjemme, selv om dere blir flere enn fem gjester.
 • Serveringssteder har fortsatt mulighet for å ta imot private sammenkomster på maks 10 personer.
Det betyr - offentlige arrangementer utendørs
 • Det er forbudt med flere enn 100 personer på offentlige arrangementer utendørs.
 • Det er forbudt med flere enn 300 personer på offentlige arrangementer utendørs når alle sitter på faste, tilviste plasser. Det skal ikke være flere enn 100 i hver gruppe, og det skal være minst to meters avstand mellom gruppene.

Munnbind

Anbefalingen er vedtatt for å fjerne eventuelle misforståelser om hva slags munnbind-råd som gjelder nasjonalt og lokalt.  

Munnbind skal brukes innendørs i det offentlige rom, når det ikke er mulig å holde én meters avstand.  Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år. Den gjelder heller ikke for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Kommuneoverlegens gode smittevern-råd

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik minner om at det er ektra viktig å fortsette med gode smittevern-vaner når gjenåpningen av landet nå så smått er i gang.  

For å komme tilbake til normalen så raskt som mulig, er det derfor viktig at vi fortsatt gjør de små - men viktige - tingene som er utrolig viktig for at så få som mulig blir smittet:  

 • Vi holder oss hjemme når vi er syke
 • Vi møter så få som mulig
 • Vi holder god avstand til andre
 • Vi bruker munnbind hvis vi ikke kan holde avstand til andre inne
 • Vi vasker – eller spriter - hendene ofte og godt

Nasjonale regler og anbefalinger

Ut over de lokale tiltakene, følger Kristiansand tiltakene som gjelder for hele landet.  Tiltakene er delt i regler og anbefalinger. 

De nasjonale reglene er nedfelt i en forskrift. Det er straffbart å bryte en forskrift.

Myndighetene forventer også at vi følger anbefalingene, fordi det er viktig for å bekjempe pandemien.

På den blå knappen ligger myndighetenes oppdaterte samleside for alle nasjonale regler og anbefalinger. Disse er delt inn i temaer, og det er lenker til detaljerte forklaringer av alle reglene og anbefalingene. 

Det er de lokale reglene og anbefalingen om munnbind som gjelder i Kristiansand, siden de er strengere enn de nasjonale. Dette gjelder også for 17. mai-feiringen. 

Nasjonale regler og anbefalinger 

Noen av reglene som gjelder i Kristiansand 
 • Treningssentre kan holdes åpent for de som er bosatt i kommunen. De kan også holdes åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal bruke følgende tilbud:
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Det er lov å skjenke alkohol til klokka 22.00 ved arrangementer og på spisesteder, hvis det serveres mat.
 • Svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud kan ha åpent. 
 • Alle planlagte arrangement bør avlyses. Hvis arrangement ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:
  • Det er tillatt med 100 personer i begravelser og bisettelser når det brukes faste tilviste plasser.
  • Innendørs tillates 10 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 100 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år fra samme kommune.
  • Det er fortsatt tillatt med bursdager for samme barnehage- eller barneskolekohort. Bursdagene kan tilrettelegges av "et nødvendig antall" voksne. 
  • Utendørs tillates 100 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser. (Gjelder fra og med 9. mai i Kristiansand)
  • Utendørs tillates 300 (3 x 100) personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser. (Gjelder fra og med 9. mai i Kristiansand)

Formannskapet

Det er formannskapet som behandler lokale tiltak. Det skjedde i møter 1. mars, 3. mars, 10. mars, 15. mars, 26. mars, 9. april, 23. april og 5. mai.  

Møter i formannskapet

Lokale regler - Lovdata