Testing for høyrisikopasienter

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom bør teste seg for korona hver dag i fire dager dersom de får luftveissymptomer. Selvtester hentes gratis på innbyggertorgene.

Grunnen til at denne gruppen bør teste seg hver dag i fire dager dersom de blir syke med luftveissymptomer, er at de fortest mulig skal få rett legehjelp. 

Se informasjonen fra Helsedirektoratet. (Oppdatert oktober 2023)

Legemiddel

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid så tidlig som mulig.  

Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.  
Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer.  

Dersom testingen gir positivt resultat eller du opplever forverring av symptomer, bør du oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no. 

Paxlovid erstatter ikke vaksine. Den beste beskyttelsen mot korona får du ved å ta vaksine. 

Her henter du selvtester

Innbyggertorg i Kvadraturen 

Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18 - 1 etasje. Inngang fra Tollbodgata og fra Torvet. (Det er altså ikke på Rådhuset, som ligger ved Festningsgata)

Mandag, onsdag og fredag: 08.00-15.30
Tirsdag og torsdag: 08.00-21.00

Innbyggertorg på Tangvall 

Rådhusveien 1

Mandag-fredag: 08.00-15.30

Innbyggertorg på Nodeland 

Songdalsvegen 53

Mandag-fredag: 08.00-15.30