Utlevering av selvtester til innbyggere

Privatpersoner kan fra 27. september bestille hurtigtester fra kommunen for å teste seg selv, personer i egen husstand, eller nære pårørende. Personer som er syke skal ikke møte opp selv for å hente testutstyr.

Fortsatt viktig å teste seg

Det er fortsatt viktig å teste seg. Det gjelder både hvis du kjenner symptomer, bor sammen med en smittet, er nærkontakt med en smittet eller ellers tror du kan være smittet. Oppfordringen gjelder fortsatt også for de som er fullvaksinert.

Mer og mer av testingen skal nå gjøres med selvtestere som kommunen deler ut på innbyggertorgene. Hvordan du bestiller testutstyr til selvtesting ser du lenger ned på siden. 

Det er likevel fremdeles mulig å bestille time til testing på Kløvertun.

I hovedsak oppsøker du Kløvertun hvis du har fått en positiv selvtest og må få den bekreftet, eller hvis du har problemer med selvtesten. 

Bestill koronatest med oppmøte på Kløvertun

Kommunen vil også fortsatt teste med PCR-tester på koronasenteret på Kløvertun. Det betyr at du fortsatt skal isolere deg og kontakte koronasenteret dersom en selvtest er positiv.

Hvem kan bruke selvtest?

 • Nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære som for eksempel en kjæreste. De kan teste seg ut av smittekarantene, men må altså sørge for å holde avstand til den som er smittet. Nærkontakten må teste seg daglig i sju dager.
 • Øvrige nærkontakter er ikke pålagt karantene eller testing. Men det er anbefalt at de tester seg to ganger med ett døgns mellomrom.
 • Det vil også være aktuelt å ta en enkelt selvtest av andre grunner.

Hvordan gjennomføres en selvtest?

I Kristiansand deler vi ut selvtester fra produsenten Roche. 

Kortversjon
 • Vask hendene og ha klar klokke
 • Testpinnen: Ta bomullspinnen 2 cm inn i nesen. Rotér rundt 4 ganger i hvert nesebor. Bruk samme bomullspinne.
 • Røret med væske: Rør testpinnen med bomullen nederst rundt minst 10 ganger i røret med væske. Etterpå klemmer du på bomullsdotten på testpinnen (utenpå røret) før du tar ut pinnen og setter korken på røret. Spissen på korken skal være opp. 
 • Testbrikken: Drypp 4 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.

Du kan lese av resultatet etter 15 minutter og før det har gått 30 minutter. Antall streker på testbrikken viser om du har testet positivt, negativt eller om testen er ugyldig og må tas på nytt.

Test av barn

Det kan være skolene tilbyr test av barn og ungdom samtidig.

 

Hva hvis testen er positiv?

Det er viktig å informere smittesporerne, og det er viktig at du får gode råd om hva du skal gjøre.

Ring koronasenteret på Kløvertun:  
94 80 90 41

Du må gå i vanlig isolasjon hjemme. Du må også ta en PCR-test hos teststasjon eller hos fastlege.

Bestilling av testutstyr

Personer som oppholder seg,eller er bosatt i Kristiansand kommune, kan hente hurtigtester for selvtest på kommunens utleveringssteder. Dette er gratis. 

 • Personer som er syke skal ikke hente testutstyret selv
 • Ordningen gjelder for privatpersoner

Kommunale tjenester (for eksempel skoler og barnehager) bestiller på samme måte som tidligere. Det samme gjelder legesentre og videregående skoler.  

Du må bestille i forveien med skjemaet lenger nede på denne siden. Du vil få en kvittering på epost, som må må vises på utleveringsstedet.

Vi legger opp til at du kan bestille tester til tre ulike situasjoner. 

 • 7 selvtester. Du bestiller 7 selvtester for hver person som skal testes. Da kan hver person testes en gang om dagen i 7 dager. Dette er for husstandssmedlemmer eller tilsvarende nære. 
 • 2 selvtester. Du bestiller 2 selvtester for hver person som er nærkontakt, men altså ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nær. Dette er en frivillig test. 
 • 1 enkelt test i tilfelle du har behov for dette.

Du vil få kvittering på epost med din bestilling. Denne kvitteringen vises frem der du henter testen. Husk at den som skal testes, ikke kan hente testen. Grunnen er at vi ikke ønsker at personer som kan være syke skal komme.

Her henter du testutstyret

Personer som er bosatt eller har opphold i Kristiansand kan hente utstyr for selvtest på kommunens utleveringssteder, når dette er bestilt på forhånd. 

Selvtester som er bestilt utleveres på følgende steder i ukedagene 08.00 - 15.30:

Innbyggertorg i Kristiansand sentrum

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 1 etasje. Inngang fra Tollbodgata og fra Torvet.
Tirsdag og torsdag er innbyggertorget i Rådhuskvartalet åpent frem til klokken 20.30. 

Innbyggertorg på Tangvall
Rådhusveien 1

Innbyggertorg på Nodeland
Songdalsvegen 53

Utlevering og åpningstider i helgene:

I helgene henter du selvtestene på Kløvertun koronasenter i brakka inne i teltet der det utføres testing. Altså samme sted mange har blitt testet. Adressen er Vigeveien 22A.

Lørdag: 
09.00-11.00
12.00-14.00

Søndag: 
12.00-14.00

Hurtigtester kjøpt på apotek eller andre steder kan også brukes dersom de er typen antigen hurtigtest.

Karantene bare for de nærmeste  

Fra 27. september blir færre pålagt smittekarantene. Heretter gjelder kravet om dette bare for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter (for eksempel kjæreste) som ikke er fullvaksinert. (Lenke til Definisjoner - FHI)

Det blir mulig for disse å slippe den pålagte karantenen. Forutsetningen er at de holder nødvending avstand til den som er i isolasjon, og at de tester seg jevnlig i sju dager.

De kan enten ta en vanlig PCR-test på en teststasjon annenhver dag i sju dager, eller de kan teste seg selv hjemme hver dag i sju dager. Selvtestene får de gratis av kommunen, men testutstyret må bestilles på forhånd.  

Bestill lenger nede på siden. 

Andre nærkontakter

Andre nærkontakter (for eksempel kollegaer eller klassekamerater) skal ikke lenger i karantene. Dette gjelder for alle, uavhengig av om de er vaksinert eller ikke.

Nærkontaktene vil ikke lenger bli kontaktet av kommunens smittesporere. Smittesporene konsentrerer seg heretter om å varsle de som er tettest på den smittede (husstandsmedlemmer og tilsvarende nære). 

Nå er det den smittede som blir bedt om å kontakte andre nærkontakter, og oppfordre disse til å teste seg, følge med på eventuelle symptomer i ti dager, og begrense sosial omgang til de har testet seg.

Det er frivillig å teste seg. Testingen gjøres enten en gang på en kommunal teststasjon eller med to selvtester hjemme, med ett døgns mellomrom. Selvtestene får de gratis av kommunen.

Hvis du er nærkontakt til en koronasmittet, kan du unngå smittekarantene. Du må holde avstand til den du har vært nærkontakt til slik at du ikke blir nærkontakt igjen, og du må teste deg. 

Se her for informasjon om og bestilling av PCR-test på teststasjon.