Utlevering av selvtester til innbyggere

Selvtester hentes i innbyggertorgene i vanlig åpningstid mandag-fredag. Ingen bestilling er nødvendig. Det er ikke utlevering av selvtester i helger. 
 • Testene er beregnet på voksne som har symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinestatus. 

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Vi minner om at det er slutt på å registrere positive selvtest-resultater.

Husk

Personer som er syke må få noen til å hente deres selvtest. Grunnen er at vi ikke ønsker at personer som kan være syke skal komme.

For deg som henter på innbyggertorget i Kvadraturen: Innbyggertorget ligger i administrasjonsbygget (Rådhuskvartalet) på Torvet, ikke i selve rådhuset ved Festningsgata. 

Her henter du selvtester

Innbyggertorg i Kvadraturen - (mandag-fredag)

Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18 - 1 etasje. Inngang fra Tollbodgata og fra Torvet. (Det er altså ikke på Rådhuset, som ligger ved Festningsgata)

Mandag, onsdag og fredag: 08.00-15.30
Tirsdag og torsdag: 08.00-21.00

Innbyggertorg på Tangvall - (mandag-fredag)

Rådhusveien 1

Mandag-fredag: 08.00-15.30

Innbyggertorg på Nodeland - (mandag-fredag)

Songdalsvegen 53

Mandag-fredag: 08.00-15.30

Slik bruker du selvtesten 
Kortversjon av bruksanvisning - Panbio
 • Vask hendene og ha klar klokke
 • Testpinnen: Ta bomullspinnen ca. 2 cm inn i nesen. Rotér rundt minst 5 ganger i hvert nesebor. Bruk samme bomullspinne.
 • Røret med væske: Rør testpinnen med bomullen nederst rundt minst 5 ganger i røret med væske. Etterpå klemmer du på bomullsdotten på testpinnen (utenpå røret) før du knekker av øverste del av pinnen. Nederste del av pinnen skal ligge i røret. Sett korken på røret. 
 • Testbrikken: Drypp 5 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.

Du kan lese av resultatet etter 15 minutter og før det har gått 20 minutter. Antall streker på testbrikken viser om du har testet positivt, negativt eller om testen er ugyldig og må tas på nytt. Testen er positiv hvis den viser to streker. 

Kortversjon av bruksanvisning - Flowflex
 • Vask hendene og ha klar klokke
 • Testpinnen: Ta bomullspinnen 2,5 cm inn i nesen. Rotér rundt 5 ganger i hvert nesebor. Bruk samme bomullspinne.
 • Røret med væske: Rør testpinnen med bomullen nederst rundt i røret med væske i 30 sekunder. Etterpå klemmer du på bomullsdotten på testpinnen (utenpå røret) før du tar ut pinnen og setter korken på røret.  
 • Testbrikken: Drypp 4 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.

Du kan lese av resultatet etter 15 minutter og før det har gått 30 minutter. Antall streker på testbrikken viser om du har testet positivt, negativt eller om testen er ugyldig og må tas på nytt. Testen er positiv hvis den viser to streker. 

Kortversjon av bruksanvisning - Roche
 • Vask hendene og ha klar klokke
 • Testpinnen: Ta bomullspinnen 2 cm inn i nesen. Rotér rundt 4 ganger i hvert nesebor. Bruk samme bomullspinne.
 • Røret med væske: Rør testpinnen med bomullen nederst rundt minst 10 ganger i røret med væske. Etterpå klemmer du på bomullsdotten på testpinnen (utenpå røret) før du tar ut pinnen og setter korken på røret. Spissen på korken skal være opp.
 • Testbrikken: Drypp 4 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.

Du kan lese av resultatet etter 15 minutter og før det har gått 30 minutter. Antall streker på testbrikken viser om du har testet positivt, negativt eller om testen er ugyldig og må tas på nytt. Testen er positiv hvis den viser to streker.