Pris

Testen er i de aller fleste tilfeller gratis. Det gjelder både for innbyggere i Kristiansand, og andre som av ulike grunner oppholder seg i kommunen som studenter og turister. 

Det finnes noen unntak: Unntak gjelder blant annet hvis du trenger skriftlig dokumentasjon på resultatet av testen. Det kan for eksempel være i forbindelse med reise til andre land. Det kan også gjelde hvis arbeidsgiver krever at ansatte testes for å dokumentere at de er negative.  

Kristiansand kommune gir ikke skriftlig dokumentasjon på testresultat. Det finnes flere legesentre som gjør dette. Kristiansand kommune har ikke full oversikt over slike tilbud. Du må selv ta kontakt for å vite hva det koster og hvordan du går frem.