Mobil teststasjon

Kristiansand kommune har opprettet en ambulerende teststasjon. Dette er en bobil som skal benyttes til testing i tillegg til teststasjonen på Kløvertun.

Sykepleier Are Øydegard og leder av Kløvertun koronasenter, Jofrid Jåtun Hansson, foran testbilen.

Sykepleier Are Øydegard og leder av Kløvertun koronasenter, Jofrid Jåtun Hansson, foran bobilen som er mobil teststasjon. Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune. 

Planlagt tid og sted: 

Fredag 14. mai: KKG 11.00 -14.00

Tirsdag 18.mai: Søgne vgs 9:30-10:30   Tangen  12:00-14:00  

Onsdag 19.mai: KKG 09:30-14:00   

Torsdag 20.mai: Vågsbygd vgs 09:30-14:00  

Fredag 21.mai: Kvadratuen vgs 09:30-14:00

 
Timebestilling er ikke mulig

Testbilen vil kunne benyttes når det er større grupper som skal testes for eksempel på skoler, og den vil benyttes som en midlertidig teststasjon som kan etableres raskt ved behov.

Det er foreløpig ikke mulig å forhåndsbestille time til testing i bilen. Folk må bare møte opp. Senere vil vi ha på plass et bestillingssystem slik at folk kan bestille time i tillegg til å gå inn på «drop-in».

Aldersgrense

Unge under 16 år må være i følge av foresatte for å teste seg. Unntak gjelder der testingen skjer i regi av for eksempel en skole.

Koronasenteret

Prøvene blir analysert på Sørlandet sykehus, i likhet med prøvene som tas på Kløvertun koronasenter.

Det blir ikke tatt hurtigtester.

Når bilen ikke er ute i forbindelse med testing av større grupper som skoleklasser og lignende, vil det kunne plasseres i ulike deler av kommunen.

I utgangspunktet er det Kløvertun koronasenter som beslutter hvor testbilen skal være ut fra smittesituasjonen.  Men det vil senere bli etablert en ordning der innbygger kan komme med innspill på hvor bilen bør komme.

Bobilen er leid for formålet, og leveres tilbake når oppdraget er utført.