Midlertidig oppholdssted for å sikre isolasjon

Minst én person i husstanden må ha fått påvist covid-19, altså bekreftet korona-smitte, for å komme i betraktning for ordningen.

Har du mulighet for isolasjon i egen bolig er du ikke blant dem som kan få hjelp av kommunen. Har du en bolig med minst to bad hvor en person kan disponere det ene samt et soverom alene er du sannsynligvis ikke i målgruppen for dette tilbudet.

Søknaden vil bli vurdert ut ifra både helhetlige samfunnsmessige- og individuelle hensyn.

Fyll ut skjemaet - saken hastebehandles og du får tilbakemelding senest neste virkedag.

I søknaden må du gjøre rede for og dokumentere din aktuelle situasjon, både med hensyn til bolig og andre oppholdssteder du disponerer, og bekreftet smitte.

Søknadsskjema   

Informasjon midlertidig oppholdssted ved hotell  

Hotel as a temporary residence in connection with the corona situation   

Bakgrunn for ordningen med midlertidig oppholdssted

Merk: Midlertidig oppholdssted må ikke forveksles med midlertidig botilbud som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at en person ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Kommunen har etter lov om sosiale tjenester i NAV § 27 plikt til å skaffe midlertidig botilbud til de som er omfattet av loven, boliger som brukes til formålet betegnes gjerne som «nødboliger». NAV Kristiansand administrer og tildeler dette tilbudet