Frivillig selvtesting i skoler og barnehager

Ordningen med selvtesting i barnehager og grunnskoler fortsetter som en frivillig ordning fra 27. september.

Som før begynner ikke testingen før det er påvist smitte i skolen eller barnehagen. Den første testen tas så fort som mulig, helst samme dag som det er påvist smitte.

Fra 27. september er det ikke lenger krav om karantene for de som ikke tester seg etter smitte på skolen eller barnehagen. Men kommunen fortsetter med tilbudet som er frivillig ordning.  

Barnehager

Barna får tilbud om to tester. Det er helsepersonell som tar begge testene. Dette skjer enten i barnehagen eller på Kløvertun koronasenter. 

Barneskole 1.-4. trinn

Også elever til og med 4. trinn får tilbud om å testes to ganger. Helsepersonell vil ta den første testen på skolen. Det vil bli prøvd ut at neste test tas hjemme neste dag, ved hjelp av sine foresatte. 

Foresatte får SMS om at barnet har med seg utstyr til selvtesting hjem.

Hvis det er vanskelig å ta testen hjemme: Gi beskjed til skolen, eller bestill time på Kløvertun koronasenter på nett eller telefon: 94 80 90 41.

5.-7. trinn og ungdomsskole 

Også disse elevene får tilbud om å testes to ganger. På skolen får de demonstrert hvordan de de skal ta den første testen mens de selv utfører den. 

Den neste selvtesten tas hjemme neste dag. Elevene får de hjelp av sine foresatte til å ta testene hjemme.   

Hva gjør du hvis testen er negativ?

Da fortsetter du å møte på skolen eller barnehagen.

Hva gjør du hvis testen er positiv?

Hvis den positive testen ble tatt på barnehagen eller skolen, gir ansatte beskjed til hjem og koronasenteret.  Du må ta en «vanlig» test på koronasenteret for å kontrollere at hurtigtesten er riktig.  

Hvis testen ble tatt hjemme er det er viktig å informere smittesporerne, og det er viktig at du får gode råd om hva du skal gjøre. 

Ring koronasenteret på Kløvertun:  
94 80 90 41

Du må gå i vanlig isolasjon hjemme. Du må også ta en PCR-test hos teststasjon eller hos fastlege.

Gi også beskjed til skolen.  

To typer selvtester

I skolene og barnehagene i Kristiansand blir det delt ut to typer selvtester. Begge gir svar på 15 minutter. Ellers er de litt forskjellige. Det er veldig viktig at testene blir gjort riktig, derfor må bruksanvisningen leses nøye først. I filmene demonstreres det som står i bruksanvisningen.

Roche

Bruksanvisning - Roche

Film - Roche

Kortversjon 
  • Testpinnen: Ta bomullspinnen 2–3 cm inn i nesen. Rotér rundt 4 ganger i hvert nesebor.
  • Reagensrøret: Rør testpinnen med bomullen nederst rundt minst 10 ganger i væsken i reagensrøret av plast. Etterpå klemmer du på bomullsdotten på testpinnen (utenpå røret) før du tar ut pinnen og setter korken på reagensrøret. Spissen på korken skal være opp. 
  • Testbrikken: Drypp 4 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.

Du kan lese av resultatet etter 15 minutter. Antall streker på testbrikken viser om du har testet positivt, negativt eller om testen er ugyldig og må tas på nytt.

Panbio

Bruksanvisning - Panbio

Film - Panbio

Kortversjon 
  • Fyll væske fra den lille beholder inn i røret.
  • Testpinnen: Ta bomullspinnen 2 cm inn i nesen. Rotér minst 5 ganger i hvert nesebor.
  • Røret: Rør testpinnen med bomullen nederst rundt minst 5 ganger i røret med væske i. Etterpå klemmer du på bomullsdotten på testpinnen (utenpå røret) før du brekker av øverste del av pinnen og skrur på den blå korken.
  • Testbrikken: Drypp 5 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.

Du kan lese av resultatet etter 15 minutter. Antall streker på testbrikken viser om du har testet positivt, negativt eller om testen er ugyldig og må tas på nytt.