Karantene

Karantene  

Det er fire typer karantene i Kristiansand:

  • Smittekarantene
  • Reisekarantene
  • Ventekarantene
  • Testkarantene

Det er felles regler for hele landet for smittekarantene, reisekarantene og ventekarantene


Testkarantene er innført spesielt i Kristiansand i mars 2021.  

Smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Reisekarantene

Alle som kommer til Norge, skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge.

Ventekarantene

Du skal i ventekarantene hvis du deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene.

Testkarantene

Testkarantene brukes i de tilfeller der du kan ha blitt eksponert for smitte i et kort tidsrom. For eksempel hvis du har vært på en kort busstur der det senere viste seg at én eller flere medpassasjerer var smittet. Les saken her.

Det er ikke alltid kommunen vet navnet til de som skal i testkarantene. Derfor blir karantenen gjerne varslet på kommunens hjemmeside og sosiale media, og gjennom media.

Du skal teste deg så raskt som mulig når du har fått varsel om testkarantene. Karantenen er over så fort du har fått negativt svar. Regler for testkarantene: 

  • Ikke gå på skole eller jobb.
  • Ikke ta offentlig transport.
  • Ikke gå på besøk eller ta imot besøk.
  • Du kan gå tur, men hold to meters avstand til andre.
  • Du bør få andre til å handle for deg.
  • Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden.