Jeg kjører ikke egen bil

  • Dersom du skal testes for korona, skal du ikke bruke kollektivtransport for å komme til testing. Det vil si at du hverken skal bruke buss eller drosje for å komme til koronasenteret Kløvertun for testing. 
  • Det beste er om du kan kjøre selv i egen bil. Du kan også bli kjørt av noen du bor sammen med, eller du kan komme gående eller på sykkel. 
  • Du skal ikke bli kjørt av noen du ikke bor med. 
  • Vi kan hjelpe deg med transport til testing dersom din helse tilsier at du ikke kan kjøre, gå eller sykle for testing.  Da ringer du koronatelefonen på 948 09 041. Velg først tastevalg 1, deretter tastevalg 2. Da kommer du i køen til koronatelefonen og kan spørre om muligheten for pasientreise.  Kapasiteten for pasientreise er svært begrenset, og tildeles bare dersom din situasjon tilsier at du ikke har noen mulighet til å komme til testing på egenhånd. Dersom pasientreise er eneste mulighet for å komme til testing, må du regne med at du kan måtte vente til en annen dag senere i uka. Tjenesten med pasientreise er ikke tilgjengelig i helgene.