Informasjon til deg som kan være eksponert for koronavirus

Du har mottatt SMS fra Kristianand kommune fordi du kan ha vært eksponert for koronavirus.

Finn riktig avsnitt under for informasjon ut i fra beskjeden du har fått i SMS.

Du er vaksinert mot covid-19 eller har gjennomgått infeksjon men du har fått SMS om karantene / være obs på symptomer

Fullvaksinerte - du trenger ikke gå i karantene hvis det har gått over en uke etter din andre vaksinedose.

Har fått kun første dose - dersom det har gått mellom 3 og 15 uker etter første vaksinedose, har du to alternativer:

 • Ta en koronatest mellom 3 og 7 døgn etter du sist hadde nærkontakt med en smittet. Du slipper å være i karantene og trenger ikke vente til du har fått svaret på testen.
 • Dersom du ikke tar koronatest, må du være i karantene i 10 dager.

Har du gjennomgått infeksjon siste seks måneder - Har du gjennomgått infeksjon med koronavirus de siste seks måneder trenger du ikke gå i karantene.

Du bør være obs på symptomer og holde deg hjemme hvis du er syk. Du bør også ta en koronatest ved symptomer fra luftveiene, feber eller nedsatt smaks og luktesans.

Testregime for deg under 18 år

For barn og unge under 18 år erstattes smittekarantene med eget testregime. Dette gjelder primært hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten, omgangskretsen eller arbeidsplassen er smittet.

Her kan du lese mer om ordningen som gjelder for deg under 18 år

Smittesporingsteamet i kommunen vurderer hvem som er nærkontakter, og hvordan karantene blir.

For barn under 13 år og 13-åringer på barneskole: 
 • Testes raskest mulig (test 1). Ved negativt testsvar fritas man fra smittekarantene. 
 • Påfølgende test dag 3-5 fra første test (valgfri dag). Ved negativt testsvar trenger man fremdeles ikke gå i  smittekarantene og testregimet er over. Det er ikke karantene mens man venter på svar på test 2. 

For personer over 13 år (ungdomsskole, videregående, høyskole, universitet): 
 • Nærkontakter testes raskest mulig (test 1). Ved negativt testsvar fritas man fra smittekarantene. 
 • Påfølgende test dag 3 etter første test.
 • Påfølgende test dag 5 etter første test.
  Ved fortsatt negative testsvar kan de unntas smittekarantene og testregime er over. Det er ikke karantene mens man venter på svar på test  2 og 3 hvis negativt svar.
Du har fått beskjed om at du skal være i karantene

Du er nå pålagt smittekarantene.

Karanteneplikten gjelder selv om du er symptomfri og føler deg frisk.

Se mer om karantenereglene her

Ta en koronatest 

 • Du skal ta en koronatest så raskt som mulig etter at du har mottatt SMS varsel fra Kristiansand kommune.
 • Uavhengig av testsvaret ditt skal du fortsatt være i karantene og i tillegg ta en ny test på dag 7 etter eksponering. Dato for eksponering finner du i SMS.
 • Karantenen varer i 10 døgn, men kan forkortes dersom du tester negativt på koronatest tatt tidligst 7 døgn etter eksponering.

Bestill test her

Hvis du får symptomer

Hvis du får nyoppståtte symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, diare, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk eller sår hals, ber vi deg ta kontakt med koronatelefonen i Kristiansand kommune, telefon 94 80 90 41 for rådgivning.

Utvikler du symptomer under karanteneperioden skal du isolere deg og testes så raskt som mulig, og husstanden din må holde seg hjemme frem til situasjonen er avklart.

Du har fått beskjed om å ta en test og være i testkarantene

Du skal teste deg så raskt som mulig når du har fått varsel om testkarantene. Karantenen er over så fort du har fått negativt svar på første test. Regler for testkarantene: 

 • Ikke gå på skole eller jobb.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke gå på besøk eller ta imot besøk.
 • Du kan gå tur, men hold to meters avstand til andre.
 • Du bør få andre til å handle for deg.
 • Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden.

Bestill test her

Har du spørsmål kan du ta kontakt med koronatelefonen i Kristiansand kommune, telefon 94 80 90 41.

 

Du har fått beskjed om å være obs på symptomer

Hvis det står i SMS-en at du skal være obs på symptomer, er du ikke pålagt karantene, men vi ber deg være ekstra oppmerksom på egne symptomer.

Du skal ta en koronatest hvis du får symptomer.

Dette gjelder 10 dager etter mulig eksponering. Se dato for eksponering i SMS.

Bestill test her

Hvis du får symptomer

Hvis du har nyoppståtte symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, magesmerter/diare, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk eller sår hals, skal du holde deg hjemme og ta kontakt med koronatelefonen i Kristiansand kommune, telefon 94 80 90 41 for rådgivning.

Smittevernråd

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Hold 1-2 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. 
 • Risikoen for smitte er høyere innendørs enn utendørs, særlig i små og dårlig ventilerte rom.