Hvem er nærkontakt

Er du nærkontakt, skal du ha fått en telefon fra kommunens smittesporingsteam, eller fra personen som er bekreftet smittet.

Definisjonen på nærkontakt er følgende: ​Du har vært sammen med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer (dersom den smittede ikke har symptomer, gjelder tidspunkt for når testen er gjennomført)​

Kontakten har vært

  • ​under to meters avstand i mer enn 15 minutter
  • ​eller i direkte fysisk kontakt
  • eller i direkte kontakt med sekret.  ​

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter".  Det vil vanligvis si dem som:  

  • ​Bor i samme husstand
  • ​Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn). ​
  • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

- Stemmer dette med din situasjon, skal du i karantene, og du krysser du av for "nærkontakt" når du bestiller time. Du vil få et skriv med mer detaljert informasjon om hva karantene innebærer når du tester deg.​

Gjeldende karantene- og isolasjonsregler finner du her.

Avtal time her - digitalt skjema