Hjelpetelefoner og ressurser

Her er oversikt over ulike ressurser som er tilgjengelige, og hjelpetelefoner du kan ringe til hvis du har behov for å snakke med noen.

Innbyggertorget 

Nedenfor finner du flere ulike muligheter. Dersom du er usikker, eller ikke finner det du leter etter, kan innbyggertorget hjelpe. 

Telefon 38 07 50 00 er åpen mandag – fredag 08.00-15.30

Familier, barn og unge 

Veiledningstelefon for familier med barn og unge 

Familiens hus i Kristiansand ønsker å være tilgjengelig for foreldre som opplever små og store utfordringer i en krevende tid med karantene og begrensninger for sosial kontakt. 

Ring veiledningstelefonen på nummer 905 15 488.

Telefonen er betjent hverdager 10.00 – 14.00

Veiledningstelefon er tiltenkt foreldre med barn og unge i familien. Her kan du få snakket med en av våre dyktige medarbeidere i Familiens hus. Du kan være anonym og vi som svarer har taushetsplikt.  

Hva kan veiledningstelefonen bidra med? 

 • Gi støtte til foreldre/omsorgspersoner som trenger det
 • Gi generell veiledning og råd til å håndtere krevende situasjoner som foreldre med små og store barn ofte står i
 • Foreldre som har behov for å prate med noen i krisesituasjon
 • Råd til hvordan opprettholde det gode når familien er hjemme store deler av tiden
Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 – åpen hele døgnet.

Ring eller chat - for deg som er barn eller ungdom

Vi har laget en samleside over telefoner og chatte-tjenester rettet mot barn og unge. 

Ring eller chat - for deg som er barn eller ungdom

Helse

Koronatelefonen

Kristiansand kommune forholder seg til råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI). Når det kommer nye råd og ny informasjon fra FHI, så erstatter dette gammel informasjon. 

Siste informasjon finner du her 

Meld fra ved mistanke om koronavirus 

Dersom du lurer på din egen helsesituasjon, er alltid fastlegen den beste til å gi deg riktig informasjon. 

Har du spørsmål om det nye koronaviruset, og du ikke finner svar på denne nettsiden eller på Folkehelseinstituttets nettsider om korona, kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon om koronavirus 815 55 015.

Åpningstider koronatelefon:  

Kristiansand kommunes informasjonstelefon om korona 948 09 041 er åpen:

 • Mandag 30. mars 09.30 - 15.00 
 • Tirsdag 31. mars 09.30 - 15.00
 • Onsdag 1. april 09.30 - 15.00
 • Torsdag 2. april 09.30 - 15.00
 • Fredag 3. april 09.30 - 15.00
 • Lørdag 4. april 09.30 - 15.00
 • Søndag 5. april 09.30 - 15.00

Videre åpning avklares fortløpende.

Dersom du er syk og trenger helsehjelp, ring din fastlege.

Helsestasjoner for ungdom under 25 år

Telefon: 48 22 43 95 er åpen mandag – fredag 08.30-15.00.

Drop-in er stengt, men vi tilbyr i stedet timeavtaler og telefonkonsultasjoner. Ungdom som har behov for oppmøte får time samme dag. De ansatte er helsesykepleiere, jordmor og leger.

Helsestasjon og familiens hus for familier med barn

Helsestasjoner og svangerskapsomsorgen har redusert tilbud til det absolutt nødvendige. Helsestasjonen gir beskjed til de som får avlyst timeavtalene sine.

Kontaktinformasjon til helsestasjoner

Skolehelsetjeneste for barn og unge 1.-10. klasse

Skolehelsetjenesten for barn og unge har redusert aktivitet. 

Skolehelsetjeneste for videregående skole 

Har du behov for å snakke med noen kan du ringe helsesykepleieren ved skolen din.

Helsesykepleieren svarer på telefon og e-post mandag til fredag kl. 08.00-15.30.

Se telefonnumre og epost til helsesykepleiere på den enkelte skole.   

Kognitiv funksjonsnedsettelse

Nakus kunnskapsbank

Les mer her 

Psykologen Innstrand

Les mer her         

Rus og psykisk helse  

Drop in - over 25 år

Telefon 464 41 173 er åpen mandag til fredag kl. 09.00-15.00

Drop-in er et tilbud for deg over 25 år som har utfordringer med psykisk helse eller rus. Pårørende kan også ringe.

Vi kan bistå med samtale, veiledning og praktiske oppgaver. I tillegg informerer vi om andre tilbud. 

Hasjavvenning 

Hasjavvenningsprogrammet for deg som er ungdom eller ung voksen opp til 30 år

Telefon 906 02 964.

For råd og veiledning for deg mellom 18 og 30 år til å slutte med cannabis. Hasjavvenningskoordinator Madelene Skårdal svarer.

Vi tilbyr hjelpetiltak for ungdom og unge og voksne opp til 30 år, som ønsker hjelp til å slutte med cannabis (hasj og marihuana). Vi er et frivillig tiltak, og du trenger ikke henvisning for å få hjelp hos oss.

Lavterskel for ungdom 16 - 25

et frivillig tilbud for ungdom mellom 16 og 25 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller er i en vanskelig sosial situasjon.

Telefon 947 90 627 er åpen mandag til fredag fra kl. 08.30 til 15.00.

Både ungdom og foreldre kan ringe, så prøver vi å hjelpe så godt vi kan. Vi har stengt ventearealet i denne perioden.

Rask psykisk helsehjelp – over 16 år

Et tilbud til deg som er over 16 år og har symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, eller søvnvansker.

Telefon 909 62 096

kl. 10.00-14.00 mandag til torsdag

Mer om tilbudet finner du her: Rask psykisk helsehjelp 

Endringer i lavterskeltilbud og tilbud fra organisasjoner innen rus og psykisk helse (30. mars)

Kristiansand kommune har opprettet dialog med brukerorganisasjonene for innspill og for status av hvilket tilbud som er operativt. Her er oversikt oppdatert 30. mars.