Hjelpetelefoner og ressurser

Her er oversikt over ulike ressurser som er tilgjengelige, og hjelpetelefoner du kan ringe til hvis du har behov for å snakke med noen.
Koronatelefonen

Koronatelefonen.

Innbyggertorget 

Innbyggertorget i Rådhuskvartalet - åpningstider:

Mandag-fredag kl. 08.00-15.30.  

Innbyggertorgene på Tangvall og Nodeland har reduserte åpningstider for nødvendige besøk som ikke kan løses på annen måte, for eksempel telefon og nett: 

Mandag-fredag kl. 10.00-14.00.  

Sentralbord 38 07 50 00 har åpent mandag-fredag kl 08.00-15.30

Korona på tegnspråk

Norges Døveforbund har produsert og lagt ut informasjonsmateriell på tegnspråk om korona.

Familier, barn og unge 

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 – åpen hele døgnet.

Ring eller chat - for deg som er barn eller ungdom

Vi har laget en samleside over telefoner og chatte-tjenester rettet mot barn og unge. 

Ring eller chat - for deg som er barn eller ungdom

Helse

Koronatelefonen

Koronatelefonen.

Helsestasjoner for ungdom under 25 år

Telefon: 48 22 43 95 er åpen mandag – fredag 08.30-15.00.

Drop-in er stengt, men vi tilbyr i stedet timeavtaler og telefonkonsultasjoner. Ungdom som har behov for oppmøte får time samme dag. De ansatte er helsesykepleiere, jordmor og leger.

Helsestasjon og familiens hus for familier med barn

Informasjon om tjenestetilbudet under koronapandemien 

Kontaktinformasjon til helsestasjoner

Skolehelsetjeneste for barn og unge 1.-10. klasse

Skolehelsetjenesten for barn og unge har tilnærmet vanlig drift. 

Skolehelsetjeneste for videregående skole 

Har du behov for å snakke med noen kan du ringe helsesykepleieren ved skolen din.

Helsesykepleieren svarer på telefon og e-post mandag til fredag kl. 08.00-15.30.

Se telefonnumre og epost til helsesykepleiere på den enkelte skole.   

Kognitiv funksjonsnedsettelse

Nakus kunnskapsbank

Les mer her    

Rus og psykisk helse  

Drop in - over 25 år

Telefon 464 41 173 er åpen mandag til fredag kl. 09.00-15.00

Drop-in er et tilbud for deg over 25 år som har utfordringer med psykisk helse eller rus. Pårørende kan også ringe.

Vi kan bistå med samtale, veiledning og praktiske oppgaver. I tillegg informerer vi om andre tilbud. 

Hasjavvenning 

Hasjavvenningsprogrammet for deg som er ungdom eller ung voksen opp til 30 år

Telefon 906 02 964.

For råd og veiledning for deg mellom 18 og 30 år til å slutte med cannabis. Hasjavvenningskoordinator Madelene Skårdal svarer.

Vi tilbyr hjelpetiltak for ungdom og unge og voksne opp til 30 år, som ønsker hjelp til å slutte med cannabis (hasj og marihuana). Vi er et frivillig tiltak, og du trenger ikke henvisning for å få hjelp hos oss.

Lavterskel for ungdom 16 - 25

et frivillig tilbud for ungdom mellom 16 og 25 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller er i en vanskelig sosial situasjon.

Telefon 947 90 627 er åpen mandag til fredag fra kl. 08.30 til 15.00.

Både ungdom og foreldre kan ringe, så prøver vi å hjelpe så godt vi kan. Vi har stengt ventearealet i denne perioden.

Rask psykisk helsehjelp – over 16 år

Et tilbud til deg som er over 16 år og har symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, eller søvnvansker.

Telefon 909 62 096

kl. 10.00-14.00 mandag til torsdag

Mer om tilbudet finner du her: Rask psykisk helsehjelp 

Endringer i lavterskeltilbud og tilbud fra organisasjoner innen rus og psykisk helse (16. april)

Kristiansand kommune har opprettet dialog med brukerorganisasjonene for innspill og for status av hvilket tilbud som er operativt. Her er oversikt oppdatert 16. april.