Hjelpetelefoner og ressurser

Her er oversikt over ulike ressurser som er tilgjengelige, og hjelpetelefoner du kan ringe til hvis du har behov for å snakke med noen.

Innbyggertorget 

Innbyggertorgene har reduserte åpningstider for nødvendige besøk som ikke kan løses på annen måte, for eksempel telefon og nett: 
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00.  

 • Fra og med 25. mai er åpningstiden:
  Mandag-fredag kl. 10.00-14.00.  

Sentralbord 38 07 50 00 har åpent mandag-fredag kl 08.00-15.30

Familier, barn og unge 

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 – åpen hele døgnet.

Ring eller chat - for deg som er barn eller ungdom

Vi har laget en samleside over telefoner og chatte-tjenester rettet mot barn og unge. 

Ring eller chat - for deg som er barn eller ungdom

Helse

Koronatelefonen

Kristiansand kommune forholder seg til råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI). Når det kommer nye råd og ny informasjon fra FHI, så erstatter dette gammel informasjon. 

Siste informasjon finner du her 

Meld fra ved mistanke om koronavirus 

Dersom du lurer på din egen helsesituasjon, er alltid fastlegen den beste til å gi deg riktig informasjon. 

Har du spørsmål om det nye koronaviruset, og du ikke finner svar på denne nettsiden eller på Folkehelseinstituttets nettsider om korona, kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon om koronavirus 815 55 015.

Åpningstider koronatelefon:  

Kristiansand kommunes informasjonstelefon om korona 948 09 041 er åpen:

 • Mandag 18. mai 09.00 - 15.00
 • Tirsdag 19. mai 09.00 - 15.00
 • Onsdag 20. mai 09.00 - 15.00
 • Torsdag 21. mai stengt 
 • Fredag 22. mai 09.00 - 15.00
 • Lørdag 23. mai stengt
 • Søndag 24. mai stengt

 

 • Mandag 25. mai 09.00 - 15.00
 • Tirsdag 26. mai 09.00 - 15.00
 • Onsdag 27. mai 09.00 - 15.00
 • Torsdag 28. mai 09.00 - 15.00 
 • Fredag 29. mai 09.00 - 15.00
 • Lørdag 30. mai stengt
 • Søndag 31. mai stengt

 

 • Mandag 1. juni stengt
 • Tirsdag 2. juni 09.00 - 15.00
 • Onsdag 3. juni 09.00 - 15.00
 • Torsdag 4. juni 09.00 - 15.00 
 • Fredag 5.juni 09.00 - 15.00
 • Lørdag 6. juni stengt
 • Søndag 7. juni stengt

 

Videre åpning avklares fortløpende.

Dersom du er syk og trenger helsehjelp, ring din fastlege.

Helsestasjoner for ungdom under 25 år

Telefon: 48 22 43 95 er åpen mandag – fredag 08.30-15.00.

Drop-in er stengt, men vi tilbyr i stedet timeavtaler og telefonkonsultasjoner. Ungdom som har behov for oppmøte får time samme dag. De ansatte er helsesykepleiere, jordmor og leger.

Helsestasjon og familiens hus for familier med barn

Informasjon om tjenestetilbudet under koronapandemien 

Kontaktinformasjon til helsestasjoner

Skolehelsetjeneste for barn og unge 1.-10. klasse

Skolehelsetjenesten for barn og unge har tilnærmet vanlig drift. 

Skolehelsetjeneste for videregående skole 

Har du behov for å snakke med noen kan du ringe helsesykepleieren ved skolen din.

Helsesykepleieren svarer på telefon og e-post mandag til fredag kl. 08.00-15.30.

Se telefonnumre og epost til helsesykepleiere på den enkelte skole.   

Kognitiv funksjonsnedsettelse

Nakus kunnskapsbank

Les mer her    

Rus og psykisk helse  

Drop in - over 25 år

Telefon 464 41 173 er åpen mandag til fredag kl. 09.00-15.00

Drop-in er et tilbud for deg over 25 år som har utfordringer med psykisk helse eller rus. Pårørende kan også ringe.

Vi kan bistå med samtale, veiledning og praktiske oppgaver. I tillegg informerer vi om andre tilbud. 

Hasjavvenning 

Hasjavvenningsprogrammet for deg som er ungdom eller ung voksen opp til 30 år

Telefon 906 02 964.

For råd og veiledning for deg mellom 18 og 30 år til å slutte med cannabis. Hasjavvenningskoordinator Madelene Skårdal svarer.

Vi tilbyr hjelpetiltak for ungdom og unge og voksne opp til 30 år, som ønsker hjelp til å slutte med cannabis (hasj og marihuana). Vi er et frivillig tiltak, og du trenger ikke henvisning for å få hjelp hos oss.

Lavterskel for ungdom 16 - 25

et frivillig tilbud for ungdom mellom 16 og 25 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller er i en vanskelig sosial situasjon.

Telefon 947 90 627 er åpen mandag til fredag fra kl. 08.30 til 15.00.

Både ungdom og foreldre kan ringe, så prøver vi å hjelpe så godt vi kan. Vi har stengt ventearealet i denne perioden.

Rask psykisk helsehjelp – over 16 år

Et tilbud til deg som er over 16 år og har symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, eller søvnvansker.

Telefon 909 62 096

kl. 10.00-14.00 mandag til torsdag

Mer om tilbudet finner du her: Rask psykisk helsehjelp 

Endringer i lavterskeltilbud og tilbud fra organisasjoner innen rus og psykisk helse (16. april)

Kristiansand kommune har opprettet dialog med brukerorganisasjonene for innspill og for status av hvilket tilbud som er operativt. Her er oversikt oppdatert 16. april.