Koronatall for Kristiansand kommune

Tallene oppdateres daglig ca kl 13.00.

Sist oppdatert 30. oktober 2020 kl. 21:30.

Tallene viser antall personer som er testet i Kristiansand og kan derfor variere fra nasjonale tall. ( Statistikk samlet av Agder fylkeskommune  )

Nye smittede siste døgn Nye i karantene siste døgn

7

71

Kommentar:

Fredag 30. oktober

Syv nye smittede siste døgn. Den ene smittede er elev ved 8. trinn på Oddemarka skole. 38 stk på Oddemarka er satt i karantene. Disse er informert og hver enkelt vil bli kontaktet av Koronasenteret fortløpende utover ettermiddagen/kvelden. Les mer på nettsiden til Oddemarka skole. En av de andre smittede er en elev ved 8. trinn på Fiskaa skole. Karantenetiden til 8. trinn er utvidet til og med 8. november. Les mer på nettsiden til Fiskaa skole. Et håndballlag er nærkontakt til en smittet og satt i karnaten.

Kommunen jobber med smittesporingen.

60 nye smittetilfeller er registrert så langt i oktober.

Fredag testet 256 seg på koronasenteret på Kløvertun. 

 

Torsdag 29. oktober

Vi har avklart at for 3 av de 4 nye smittede fra døgnet før, kom smitten fra utenlandsopphold. All testing av de som ble satt i karantene i går utføres i løpet av ettermiddagen.

Smittesporing og testing går dermed som planlagt.

53 nye smittetilfeller er registrert så langt i oktober.

Onsdag 28. oktober

Fire nye smittede siste døgn. En er smittet i utlandet. Det er pågående smittesporing rundt de tre andre. 

141 nye personer i karantene. Det pågår omfattende smittesporing. Vi har fortsatt testkapasitet, men vil bruke mye av denne kapasiteten knyttet til smittesporingen torsdag.  

53 nye smittetilfeller er registrert så langt i oktober. 

Egen pressemelding om antallet personer i karantene. 

Tirsdag testet 202 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 27. oktober

Fire nye smittede siste døgn. To av disse er importsmitte fra utlandet. En nærkontakt er satt i karantene i forbindelse med disse to. Det pågår smittesporing på de to andre smittede. Kommunen vet fortsatt ikke hvor disse to er smittet og hvor mange nærkontakter som må i karantene.

49 nye smittetilfeller er registrert så langt i oktober. 

Mandag testet 195 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Mandag 26. oktober

En ny smittet siste døgn. Vedkommende er smittet i utlandet. En nærkontakt er satt i karantene av kommunen.

Søndag testet 116 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 17 stk seg på testsenteret på havna.

Kommunen har kontroll på smittesporingen og har god testkapasitet.

 

Siste uke (19. - 25. oktober)

Siste uken har vi hatt 12 nye smittetilfeller. Seks av disse har vært imporsmitte fra utlandet, fem er smittet i Kristiansand og en har ukjent smitteopphav.

Kommunen har satt 44 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. 

Totalt har 1158 testet seg for korona ved koronasenteret, og 65 ved havna.

558 besvart telefoner på koronasenteret. 

 

Søndag 25. oktober

Ingen nye smittede siste døgn. Kommunen har satt to nye nærkontakter i karantene etter gårsdagens smittetilfeller.

Lørdag testet 86 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 6 stk seg på testsenteret på havna

 

Lørdag 24. oktober

To nye smittede siste døgn. Den ene smittede jobber i kristiansand kommune og kommunen vet foreløig ikke hvor vedkomne er smittet. Kommunen har satt syv andre ansatte i karantene i forbindelse med smitten. Den ansatte jobber i en enhet som ikke hatt kontakt med publikum. Den andre smittede har smitten med seg fra utlandet.

Totalt har kommunen satt 18 nærkontakter i karantene. Kommune har kontroll på smittesporingen. 

Fredag testet 135 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 4 på testsenteret på havna. 

 

Fredag 23. oktober

Ingen nye smittede siste døgn.

Torsdag testet 135 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 11 stk seg på testsenteret på havna.

 

Torsdag 22. oktober

Fem nye smittede siste døgn. Tre av de smittede er nærkontakter til tidligere smittede som allerede er i karantene. Disse er nå i isolasjon. To smittede har med seg smitte fra utlandet, og det er satt to nærkontakter i karantene i forbindelse med disse. 

Kommunen har kontroll på smittesporing.

Onsdag testet 199 seg på koronasenteret på Kløvertun og 7 stk seg på testsenteret på havna. 

 

Onsdag 21. oktober

Den ene nye smittede har med seg smitte fra utlandet. Åtte nærkontakter er satt ikarantene. Kommunen har kontroll på smittesporing.

Tirsdag testet 14 stk seg på testsenteret på havna, og 215 på koronasenteret. 

 

Tirsdag 20. oktober

Den ene nye smittede er smittet i Kristiansand. Ni nærkontakter er satt ikarantene. Kommunen har kontroll på smittesporing.

Mandag testet 205 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 6 på testsenteret på havna.

 

Mandag 19. oktober

Den ene nye smittede er importsmitte fra utlandet. Fire nærkontakter er satt i karante. Kommunen har kontroll på smittesporingen.

Søndag testet 129 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 45 på testsenteret på havna.

 

Siste uke (12. - 18. oktober)

Siste uken har vi hatt 14 nye smittetilfeller. Fem av disse har vært imporsmitte fra utlandet, en er importsmitte fra annet sted i landet og fem er smittet i Kristiansand.

Kommunen har satt 118 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommune har kontroll på smittesporing.

Totalt har 1237 testet seg for korona ved koronasenteret, og 107 ved havna.

620 besvart telefoner på koronasenteret. 

 

Søndag 18. oktober

Ingen nye smittede siste døgn.

Lørdag testet 20 personer på testsenteret på havna, og 129 på testsenteret på Kløvertun. 

 

Lørdag 17. oktober

En ny smttet siste døgn. Vedkomne er smittet i Kristiansand, 21 nærkontakter er satt i karantene. Kommunen har kontroll på smittesporingen.

Fredag testet 171 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 14 på testsenteret på havna.

 

Fredag 16. oktober

Tre nye smittede siste døgn. Alle tre er smittet i Kristiansand. En av de smittede er ansatt i Kristiansand kommune. Kommunen har satt 19 andre ansatte i karantene i forbindelse med smitten. Den ansatte jobber i en enhet som driver med interne tjenester, og har ikke hatt kontakt med publikum. Totalt har kommunen nå satt 43 ansatte i karantene, og vi har kontroll på smittesporingen. 

Kommuneoverlege Pricilla Hilton minner oss på å overholde avstands- og karanteneregler .

Torsdag testet 13 personer på testsenteret på havna, og 218 på koronasenteret på Kløvertun.

 

Torsdag 15. oktober

To nye smittede siste døgn. Den ene smittede er ansatt i Kristiansand kommune. Kommunen har satt 24 andre ansatte i karantene i forbindelse med smitten. Den ansatte jobber i en enhet som driver med interne tjenester, og har ikke hatt kontakt med publikum.

Den andre smittede er smittet i Kristiansand. Alle nærkontakter er satt i karantene. 

Kommunen har kontroll på smittesporingen.

Onsdag testet 213 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 10 personer på testsenteret på havna.

 

Onsdag 14. oktober

Tre nye smittede siste døgn. Alle tre er importsmittet fra utlandet. 8 nærkontakter er satt i karantene. Kommunen har kontroll på smittesporingen. 

Tirsdag testet 199 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 5 personer på testsenteret på havna.

 

Tirsdag 13. oktober

To nye smittede siste døgn. Den ene er smittet i utlandet, den andre er smittet annet sted i Norge. 16 nærkontakter er satt i karantene. Kommunen har kontroll på smittesporingen. 

Mandag testet 210 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun. Tallene fra testsenteret på havna er foreløpig ikke klare.

 

Siste uke (6. - 13. oktober)

Siste uken har vi hatt 13 nye smittetilfeller.

Kommunen har satt 227 personer i karantene. Ingen av de som er satt i karantene har testet positivt på korona. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommune har kontroll på smittesporing.

Totalt har 1215 testet seg for korona ved koronasenteret, og 100 ved havna.

640 besvart telefoner på koronasenteret. 

 

Mandag 12. oktober

Ingen nye smittede siste døgn.

De 227 som var satt i karantene sist uke er testet. Ingen av disse har testet positivt.

Søndag testet 153 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 19 personer på testsenteret på havna.

 

Søndag 11. oktober

De to nye smittede er begge imortsmitte fra utlandet. 17 nærkontakter er satt i karantene. Kommunen har kontroll på smittesporingen. 

Lørdag testet 178 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 33 personer på testsenteret på havna.

 

Lørdag 10. oktober

To nye smittede siste døgn. Begge er importmitte fra utlandet. I forbindelse med de to nye smittede er totalt 16 satt i karantene. Kommunen har kontroll på smittesporingen. 

I helga testes en stor gruppe av de som er sitter i karantene denne uken. Testsvarene er forventet over helgen.

Fredag testet 168 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 16 personer på testsenteret på havna.

 

Fredag 9. oktober

Den ene av de to som har testet positivt siste døgn, er en nærkontakt i en sak fra tidligere denne uka. Vedkommende var allerede satt i karantene, og dermed skal ikke flere i karantene som følge av denne nye positive testen.

Den andre av de to som har testet positivt siste døgn, har tilknytning til et smittetilfelle fra tidligere i uka. I den forbindelse er 28 personer tatt ut i karantene. 

Torsdag testet 158 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 8 personer er testet på havna. 

 

Torsdag 8. oktober

To ny smittede siste døgn. Den ene er i tilknytning til familien på fire som er smitted, den andre er importsmitte fra utlandet. Totalt har kommunen 190 i karantene nå.

Kommunen har kontroll på smittesporingen. De fleste som er i karantene blir testet i løpet av helgen. Kommuneoverlegen oppfordrer de som er satt i karantene til å overholde karantenereglene.

Onsdag testet 165 seg for korona på koronasenteret, og 8 på testsenteret på havna.

 

Onsdag 7. oktober

I det ene tilfellet er fire smittet i en familie. Noen i familien har vært i annen del av landet, og det er sannsynlig at smitten kommer innenlands fra. Vi har god kontroll og er i ferd med å avslutte smitteoppsporing. 

Vi har god hjelp av Agder fylkeskommune som har god oversikt over alle elever, og som når godt, fort og nøyaktig ut til dem det gjelder. 

Per onsdag ettermiddag er 167 i karantene i denne smitteoppsporingen. Det er per onsdag ettermiddag ikke planer om å ta ut ytterligere elever ved KKG i karantene i tillegg til dem som ble tatt ut tirsdag.

Elever ved KKG skal testes i helgen. Flere andre nærkontakter skal også testes. 

I et andre tilfelle er en person smittet. Dette tilfellet er sannsynligvis knyttet til tilfellet med en familie med fire. Personen er i likhet med andre smittede isolert, og fem personer er satt i karantene i forbindelse med dette tilfellet. 

I det tredje tilfellet er to positive prøver meldt onsdag ettermiddag. Vi har ingen ytterligere informasjon om disse. 

Et fjerde tilfelle er en person bosatt på Østlandet. Han er testet positiv, og har reist til hjemkommunen for å gå i isolasjon. Eventuell smitteoppsporing håndteres derfra. 

Tirsdag testet 195 personer seg for korona på koronasenteret, og 6 på testsenteret på havna. 

 

Tirsdag 6. oktober

To nye er smittet siste døgn som er satt i isolasjon. Begge er "importsmitte" fra utlandet. Smittesporingen er oversiktelig og under kontroll.

Mandag testet 198 seg for korona på koronasenteret, og 10 på testsenteret på havna.

 

Siste uke (30. september - 5. oktober)

Siste uken har vi hatt seks nye smittetilfeller.

Kommunen har satt 20 personer i karantene. Ingen av de som er satt i karantene har testet positivt på korona. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommune har kontroll på smittesporing.

Totalt har 814 testet seg for korona ved koronasenteret, og 78 ved havna.

484 besvart telefoner på koronasenteret. 

 

Mandag 5. oktober

Ingen nye smittede siste døgn.

Søndag testet 82 seg for korona på koronasenteret, og 23 på testsenteret på havna.

 

Søndag 4. oktober

Fire nye er smittet siste døgn. Alle er såkalt "importsmitte" fra røde utland eller områder i Norge. Fem nye i karantene.

72 personer er lørdag testet for korona på koronasenteret, og 24 er testet på testsenteret på havna. 

 

Lørdag 3. oktober

En ny smittet. Vedkommende satt alt i karantene pga nærkontakt med smittet person. Ingen nye i karantene. 

101 personer er testet for korona på koronasenteret, og 18 er testet på havna.

 

Fredag 2. oktober

Ingen nye smittede siste døgn. En person er i karantene etter å ha vært i nærkontakt med person som er smittet i Arendal. 

151 personer er testet for korona på koronasenteret, og 13 er testet på havna.

 

Torsdag 1. oktober

Ingen nye smittede siste døgn. Tre personer er i karantene etter å ha vært i nærkontakt med person som er smittet i Arendal. 

151 personer er testet for korona på koronasenteret, og 18 er testet på havna.

Tall for september

Onsdag 30.september 

Ingen nye smittede siste døgn.

Tirsdag testet 139 seg for korona på koronasenteret, og 12 på testsenteret på havna.

 

Tirsdag 29. september:

Den ene smittede har hatt med seg smitten fra Oslo. Smittede er satt i isolasjon. 11 personer er i karantene i forbindelse med smittetilfellet.

Smittesporingen er oversiktelig og under kontroll.

Mandag testet 148 seg for koroana på koronasenteret, og 1 på testsenteret på havna. 

 

Siste uke (23. -29.september)

Siste uken har vi hatt fire nye smittetilfeller (to fra utlandet).

Kommunen har satt 36 personer i karantene og fire i hjemmeisolering. Ingen av de som er satt i karantene har testet positivt på korona. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. 

Totalt har 990 testet seg for korona ved koronasenteret, og 108 ved havna.

502 besvart telefoner på koronasenteret. Det har vært en nedgang på 75% i daglige samtaler etter at kommunen etablerte selvbetjeningsløsning for timebestilling 17. september. Les hele saken om selvbetjeningsløsningen her.

Kommune har kontroll på smittesporing.

 

Mandag 28.september 

Ingen nye smittede siste døgn.

Søndag testet 115 seg for korona på koronasenteret, og 16 på testsenteret på havna.

 

Søndag 27. september

Ingen nye smittede siste døgn.

Kommunen har kontroll på smittesporingen rundt de fire som ble konstatert smittet fredag og lørdag. 

Lørdag testet 90 seg for korona på koronasenteret, og 15 på testsenteret på havna.

 

Lørdag 26. september

De to smittede er begge i isolasjon

Den ene av de smittede kom fra utlandet, og den andre hadde vært på fest i Arendal forrige helg. Åtte personer er i karantene i forbindelse med hvert av smittetilfellene. Smittesporingen er oversiktelig og under kontroll.

Fredag testet 104 seg for koroama på koronasenteret, og 9 på testsenteret på havna. 

 

Fredag 25. september:

De to smittede er begge i isolasjon.

Den ene av de to smittede kom fra utlandet. Ti personer er tatt ut i karantene i forbindelse med dette smittetilfellet, og situasjonen er oversiktlig og under kontroll.

Den andre har vært på østlandet. To personer er tatt ut i karantene i forbindelse med dette smittetilfellet, og situasjonen er oversiktlig og under kontroll.

Torsdag testet 158 seg for korona på koronasenteret, og 12 på testsenteret på havna.

 

Torsdag 24. september:

Ingen nye smittede siste døgn.

Onsdag testet 166 seg for korona på koronasenteret og 8 på testsenteret i havna.

Det er flere smittede på det ungarske laget som var i Kristiansand for å spille mot Vipers. Disse er reist tilbake til Ungarn og videre smittesporing foregår der.  

 

Onsdag 23. september:

Ingen nye smittede siste døgn.

Tirsdag testet 182 seg for korona på koronasenteret og 18 på testsenteret i havna.

 

Tirsdag 22. september:

Ingen nye smittede siste døgn.

Mandag testet 175 seg for korona på koronasenteret og 23 på testsenteret i havna.

 

Siste uke (15. -22.september)

Siste uken har vi hatt tre nye smittetilfeller (en fra Østlandet og to fra utlandet).

Kommunen har satt 30 personer i karantene og tre i hjemmeisolering. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. 

Totalt har 936 testet seg for korona ved koronasenteret, og 128 ved havna.

785 besvart telefoner på koronasenteret. Det har vært en nedgang på 70% i daglige samtaler ette at kommunen etablerte selvbetjeningsløsning for timebestilling 17. september. Les hele saken om selvbetjeningsløsningen her.

Kommune har kontroll på smittesporing.

 

Mandag 21. september:

Ingen nye smittede siste døgn.

To smittede i løpet av helgen er i isolasjon. Begge har smitte med seg fra utlandet. Den ene har symptomer på luftveisinfeksjon, den andre er symptomfri.  Kommunen har kontroll på smittesporingen. 

Totalt ni personer har testet seg på testsenteret i havna i løpet av søndag. 

Det er lite smitte i Kristiansand. 

 

Kontaktinformasjon