Koronatall for Kristiansand kommune

Tallene oppdateres daglig ca kl 14.00. Tallene oppdateres normalt ikke i helgen.

Sist oppdatert 17. januar 2021 kl. 12:18.

Tallene viser antall personer som er testet i Kristiansand og kan derfor variere fra nasjonale tall. ( Statistikk samlet av Agder fylkeskommune  )

Nye smittede siste døgn Nye i karantene siste døgn
2 0
 
 

Kommentar

Søndag 17. januar

To har testet positivt siste døgn. Begge tilfellene er importsmitte. Ingen er satt i karatene i forbindelse med disse to tilfellene.

Totalt er 109 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Lørdag testet til sammen 106 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Siste uke ( 11. – 17. januar)

Den siste uken har vi hatt totalt 26 nye smittetilfeller. Kommunen har satt 41 personer i karantene denne uken. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene.   

 

Lørdag 16. januar.

To nye smittede og to satt i karantene siste døgn. Smittesporing pågår.

Totalt er 107 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Fredag testet til sammen 176 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Fredag 15. januar

Fem nye smittede siste døgn, en ny i karantene. Kjent smittevei på fire av disse. 

Tre av de smittede er knyttet til barnehagen på Fidje. Ingen nærkontakter i karantene. En av de smittede er importsmitte. Den siste smittede har ukjent smittevei. En nærkontakt i karantene. 

Alle som er tilknytta smitteutbruddet på «Bellini» og «Bakgården Både Og» er nå så langt vi vet ferdig testet. Totalt har vi 41 smittet fra «Bakgården Både Og» og 11 fra «Bellini».

Assisterende kommuneoverlege Pricilla Hilton mener vi nå har kontroll på disse to utbruddene men oppfordre til fortsatt å være bevist på smittevernstiltakene.  

Totalt er 105 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Kommunen har tilstrekkelig kapasitet til testing og smittesporing.

Torsdag testet til sammen 276 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Torsdag 14. januar

To nye smittede siste døgn. Begge har kjent smittevei.

Den ene smittede er importsmitte fra utlandet. To nærkontakter er satt i karantene. Den andre smittede er en nærkontakt knytte til en av de smittede på "Bellini". 

Totalt er 100 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Kommunen har tilstrekkelig kapasitet til testing og smittesporing.

Onsdag testet til sammen 256 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Onsdag 13. januar

Syv nye smittede siste døgn. 27 nye er satt i karantene. Alle nye smittede har kjent smittevei. 

Fire av de smittede er knyttet til håndballaget Rostov-Don som kom til Kristiansand for å spille mot Vipers. De fire er i isolasjon, resten av de 23 i reisefølget er i karantene. 

To smittede er knyttet til utbruddet på Bellini, og en av de smittede er nærkontakt til en av de smittede fra "Bakgården Både Og".

Vi har tilstrekkelig kapasitet til testing og smittesporing.

Totalt er 98 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Tirsdag testet til sammen 341 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 12. januar

Fire nye smittede siste døgn og fire nye i karantene.

Smitteveien er kjent for alle fire smittetilfellene:

En er importsmitte fra utlandet. En er smittet nærkontakt og var alt i karantene. 

En ny nærkontakt i forbindelse med smitteutbruddet på "Bakgården Både Og" er smittet. Dermed er totalt smittetall på 49 (26 som var tilstede og 23 nærkontakter). 

En ny smittet gjest fra "Bellini". Så langt er det påvist smitte hos åtte i forbindelse med Bellini.

Kristiansand kommune har bekreftet at det er sammenheng mellom utbruddene på Bakgården Både Og og på Bellini.

Smittesporing innebærer blant annet å innhente detaljert informasjon om alt den smittede har gjort mens vedkommende var smitteførende for å finne fram til nærkontakter som kan ha blitt smittet. Begrunnelsen for at vi ikke gir ut mer detaljert informasjon om sammenhengen er at dette gir risiko for at smitteoverføringen kan bli knyttet til enkeltpersoner som gjenkjennes. Dette vil være brudd på personvernet.

De som gir informasjon til smittesporerne skal være trygge på at ikke denne informasjonen urettmessig blir delt med befolkningen.

Totalt er 91 personer smittet i Kristiansand i januar.

Mandag testet til sammen 482 personer seg på koronasenteret på Kløvertun. Så mange har vi aldri testet tidligere. 

Kommunen åpnet natt til tirsdag for testing på Kristiansand havn i forbindelse med fergeankomst. 

 

Mandag 11. januar

Seks nye smittede siste døgn og fem nye i karantene.

Det er en sammenheng mellom utbruddene i "Bakgården Både Og" 28.12.2020 og Bellini.

"Bakgården Både Og": Det er påvist smitte hos 26 som var til stede på musikkbingo 28.12.2020 og hos 22 som er nærkontakter til disse i flere ledd utover. Tallene har ikke endret seg fra i går.

Bellini: Vi har bedt alle gjester ved Bellini lørdag 02.01.2021 kl. 12-19:30 og alle gjester fra og med mandag 04.01 til og med lørdag 09.01.2021 om å gå i karantene og bestille time for å teste seg. Så langt har vi påvist smitte hos to ansatte, to gjester og tre nærkontakter med utgangspunkt i disse. Til sammen foreløpig sju smittede. Til nå er det ikke påvist smitteoverføring fra ansatte til gjester. Bellini har sendt oss en liste på 149 personer som har registrert seg frivillig. Alle er kontaktet. Vi forventer at tallet på smittede i dette utbruddet vil stige etter som gjester tester seg og resultat blir klare.

Kommunen har oppfordret alle serveringssteder til å innføre obligatorisk registrering for sine gjester.

Vi har utvidet vår kapasitet for testing og smittesporing, og vi har god kontroll på smitteveiene til de som er smittet. Den siste uka har vi påvist smitte hos 80 personer, men ukjent smittevei hos bare tre personer, altså under 4%. To av disse tre er smittet i en annen del av landet med høyere smittetall.

Situasjonen er alvorlig, men under kontroll. Det er viktig at alle overholder smittevernreglene for å unngå at smittetallene stiger. Alle som får symptomer forenlig med covid-19 infeksjon må bestille test og holde seg hjemme til testsvar foreligger.  

Totalt er 87 personer smittet i Kristiansand i januar.

Søndag testet til sammen 388 personer seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Siste uke (4. - 10. januar)

Siste uken har vi hatt 80 nye smittetilfeller. 

Kommunen har satt 510 personer i karantene denne uken. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene.  

Totalt har 2887 testet seg for korona ved koronasenteret. Dette er det høyeste antall som har testet seg i høst. 

962 besvart telefoner på koronasenteret.

Det er kontroll på smittesituasjoenen, men situasjoene er ustabil.

 

Søndag 10. januar

Syv nye smittede og 46 nye i karantene.

De nye smittetilfellene er alle knyttet til pågående smitteutbrudd. Det er en sammenheng mellom utbruddene i Bakgården Både Og 28.12.2020 og Bellini.  

Bakgården Både Og: Det er nå påvist smitte hos 26 som var til stede på musikkbingo 28.12.2020 og hos 22 som er nærkontakter til disse i flere ledd utover. I tillegg har vi nå et smitteutbrudd på Bellini med utgangspunkt i dette, men vi teller ikke disse med her.  

Bellini: Vi har bedt alle gjester ved Bellini lørdag 02.01.2021 kl. 17-19:30 og alle gjester fra og med mandag 04.01 til og med lørdag 09.01.2021 om å gå i karantene og bestille time for å teste seg.

Så langt har vi påvist smitte hos to ansatte, to gjester og to nærkontakter med utgangspunkt i disse. Til sammen er det foreløpig seks smittede.

Bellini har sendt oss en liste på 149 personer som har registrert seg frivillig. Disse blir kontaktet i løpet av dagen. Vi forventer at tallene på smittede i dette utbruddet vil stige etter som gjester tester seg og resultat blir klare.

Vi har utvidet vår kapasitet for testing og smittesporing.  

Det er svært viktig at alle overholder smittevernreglene for å unngå at smittetallene stiger. Alle som får symptomer forenlig med covid-19 infeksjon må bestille test og holde seg hjemme til testsvar foreligger.    

Totalt er 81 personer smittet i Kristiansand i januar.

Lørdag testet til sammen 301 personer seg på koronasenteret på Kløvertun.

Lørdag 9. januar

13 nye smittede og 5 nye i karantene.

Vi arbeider videre med smittesporing etter utbruddet på Bakgården Både Og den 28.12.2020. Det er påvist smitte hos 26 som var tilstede på arrangementet og hos 20 som er nærkontakter til disse i flere ledd utover.

De øvrige smittede siste døgn er knyttet til to ulike familier og en person som er testet ved grensepassering. Dessuten har vi en person med ukjent smittevei der vi nå arbeider med smittesporing.

I Fidje barnehage er det påvist smitte hos en ansatt og ett barn. De barna og ansatte som er satt i karantene vil bli testet i dag. Karanteneperioden deres er utvidet til og med 17. januar.  

Vi har god kapasitet til testing og smittesporing.   Det er grunn til å understreke at det nå er høyere smittetall enn vi har hatt tidligere i Kristiansand.

Det er viktig at alle overholder smittevernreglene for å unngå at smittetallene stiger. Alle som får symptomer forenlig med covid-19 infeksjon må bestille test og holde seg hjemme til testsvar foreligger.  

Totalt er 74 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Fredag testet til sammen 388 seg på koronasenteret på Kløvertun.

Fredag 8. januar

Ti nye smittede siste døgn. 50 nye er satt i karantene.

Vi arbeider stadig med oppfølging av utbruddet knyttet til "Bakården Både Og" den 28.12.2020. Det er 26 personer som har vært tilstede på arrangementet og testet positivt, inkludert personer som har blitt fulgt opp i andre kommuner. Vi følger opp de smittedes nærkontakter som del av vårt arbeid og har påvist smitte hos 15 andre med utgangspunkt i utbruddet. Dermed er så langt 41 personer smittet med utgangspunkt i dette utbruddet. Vi har nå kontroll med utbruddet, men vil understreke at alle må overholde smittevernreglene for at slike utbrudd skal kunne unngås. Det er bare slik vi kan unngå å få en økt smittespredning i samfunnet.

Videre har vi påvist smitte hos en ansatt i Fidje barnehage. Vi har satt 24 barn og seks ansatte i karantene der. Alle ansatte og foreldre i barnehagen er blitt informert via barnehagen torsdag kveld/fredag formiddag.

Vi har fortsatt tilstrekkelig kapasitet til testing og smittesporing.

Totalt er 61 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Torsdag testet til sammen 437 seg på koronasenteret på Kløvertun.

Torsdag 7. januar

Ti nye smittede siste døgn. 13 nye er satt i karantene.

Vi regner nå med å ha testet de som har deltatt på arrangementet på "Bakgården Både Og" den 28.12.2020. Analysene viser at 24 personer er blitt smittet. Videre har vi testet deres nærkontakter og så langt funnet 13 som er smittet. Dette gjør at vi har totalt 37 smittede knyttet til dette utbruddet. Dette tallet kan fortsatt øke når vi følger opp nærkontaktene. Utbruddet er nå under kontroll, men det demonstrerer hvor ustabil smittesituasjonen er og hvor avhengig samfunnet er av at smittevernregler overholdes av oss alle.

De nye smittede i dag er for en stor del knyttet til innreise fra utlandet. Dette er personer som allerede er i karantene og nå settes i isolasjon.

Vi har god kapasitet til testing og smittesporing.

Totalt er 51 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Onsdag testet til sammen 457 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Onsdag 6. januar

18 nye smittede siste døgn. 65 nye er satt i karantene.

Det pågår fortsatt smittesporing tilknyttet utbrudd på «Bakgården Både Og».

Vi har tilstrekkelig kapasitet til testing og smittesporing.

Totalt er 41 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Tirsdag testet til sammen 464 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 5. januar

Syv nye smittede siste døgn. 11 nye er satt i karantene.

Det pågår omfattende smittesporing, særlig knyttet til utbrudd med utgangspunkt i «Bakgården Både Og». Vi minner om at de som var tilstede på arrangementet 28. desember må kontakte Koronasenteret for test.

Vi har tilstrekkelig kapasitet til testing og smittesporing.

Totalt er 23 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Mandag testet til sammen 452 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Mandag 4. januar

Ti nye smittede siste døgn. 231 nye er satt i karantene.

Det pågår omfattende smittesporing knyttet til utbrudd med utgangspunkt i «Bakgården Både Og». Vi har økt vår kapasitet til testing og smittesporing betydelig. Vi minner om at de som var tilstede på arrangementet 28. desember må kontakte Koronasenteret for test.

Totalt er 16 smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Søndag testet til sammen 314 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Siste uke (28. desember - 4. januar)

Siste uken har vi hatt 24 nye smittetilfeller.  

Kommunen har satt 170 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene.  

Totalt har 1472 testet seg for korona ved koronasenteret. 

409 besvart telefoner på koronasenteret.

 

Søndag 3. januar

Seks nye smittetilfell fra sist rapportering. Til sammen 42 nærkontakter i karantene. Smittevei er kjent for alle de nye smittede. 

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er seks smittet i Kristiansand til nå i januar. 

Antallet som har testet seg på Koronasenteret de siste dagene:

Torsdag 31. desember: 55

Fredag 1. januar: 204

Lørdag 2. januar: 245

 

Tall for desember

Torsdag 31. desember

To nye smittede siste døgn. Tre nye er satt i karantene. Smittevei er kjent for den ene nye smittede. Det pågår smittesporing omkring den andre. 

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing, og holder åpent hver dag i nyttårshelgen.

Vi minner om å fortsatt ha fokus på smittevernsreglene gjennom nyttårsfeiringen.

Totalt er 71 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Onsdag testet til sammen 182 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Onsdag 30. desember

To nye smittede siste døgn. 38 nye er satt i karantene. Smitteveien er kjent for begge de nye smittede. 

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing, og holder åpent hver dag i nyttårshelgen.

Vi minner om å fortsatt ha fokus på smittevernsreglene gjennom nyttårsfeiringen.

Totalt er 69 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Tirsdag testet til sammen 243 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 29. desember

Fire nye smittede siste døgn. Tolv er satt i karantene.

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. Vi minner om å fortsatt være ekstra oppmerksomme på smittevern nå i jula. 

Totalt er 67 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Mandag testet til sammen 229 seg på koronasenteret på Kløvertun.

Åpningstider for koronasenteret i romjula finner du her.

 

Mandag 28. desember

Fire nye smittede siste døgn. En er satt i karantene.

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. Vi minner om å fortsatt være ekstra oppmerksomme på smittevern nå i jula. 

Totalt er 63 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Lørdag og søndag testet til sammen 373 seg på koronasenteret på Kløvertun.

Åpningstider for koronasenteret  i romjula finner du her.


Søndag 27. desember

Tre nye smittede siste døgn. Fem nærkontakter i karantene.

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. Vi minner om å fortsatt være ekstra oppmerksomme på smittevern nå i jula. 

Totalt er 59 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Åpningstider for koronasenteret nå i jula finner du her.

 

Lørdag 26. desember

Ingen nye smittede siste døgn. Ingen flere i karanatene. Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. Vi minner om å fortsatt være ekstra oppmerksomme på smittevern nå i jula. 

Totalt er 56 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Fredag testet 159 seg på koronasenteret på Kløvertun.

Åpningstider for koronasenteret nå i jula finner du her.

 

Fredag 25. desember

En ny smittet siste døgn. Dette var som en del av smitteoppsporing og et forventet tilfelle. Ingen flere i karanatene. Vi har god kapasitet på testing og smittesporing.  

Totalt er 56 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Åpningstider for koronasenteret nå i jula finner du her.

 

Torsdag 24. desember

Fire nye smittede siste døgn. Alle er nærkontakter, så smittekilden er kjent. 10 stk er satt i karantene, og ytterligere smittesporing pågår. Vi har god kapasitet på smittesporing.  

Totalt er 55 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Onsdag testet 214 seg på koronasenteret på Kløvertun.

Koronasenteret er stengt idag, men åpner igjen 1. juledag kl 10.00.

 

Onsdag 23. desember

En ny smittet siste døgn. Smittekilden er kjent, og ytterligere smittesporing pågår. Vi har god kapasitet på smittesporing og testing.  

Totalt er 51 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Tirsdag testet 333 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 22. desember

En ny smittet siste døgn, den smittede satt alt i karantene. Ingen nærkontakter i karantene. Vi har god kapasitet på smittesporing og testing.  

Totalt er 50 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Mandag testet 352 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Mandag 21. desember

For tredje døgn på rad har kommunen ingen nye smittede. Ingen nærkontakter i karantene. Vi har god kapasitet på smittesporing og testing.  

Kommuneoverlegen oppfordrer til avstand og god håndhygiene i førjulstiden.

Totalt er 49 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Søndag testet 261 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Siste uke (14. - 21. desember)

Siste uken har vi hatt 15 nye smittetilfeller. Totalt har kommunen til nå 49 smittede i desember. 

Kommunen har satt 228 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene.  

Totalt har 1965 testet seg for korona ved koronasenteret. Dette er det høyeste antall som har testet seg i høst. 

604 besvart telefoner på koronasenteret.

 

Søndag 20. desember

Ingen nye smittede siste døgn. Kommune har satt to nye i karantene. Vi har god kapasitet på smittesporing og testing. 

Totalt er 49 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Lørdag testet 261 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Lørdag 19. desember

Ingen nye smittede siste døgn. 

Kommunen har god kapasitet på smittesporing og testing, og jobber med å legge planer for vaksinering. 

Totalt er 49 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Fredag testet 191 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Fredag 18. desember

Fire nye smittede siste døgn. Smitteveien er kjent for tre av de smittede. Smittesporing pågår for den fjerde. Kommunen har satt 41 nye nærkontakter i karantene. Dette inkluderer Vigvoll skole.

Kommunen har god kapasitet på smittesporing og testing.

Totalt er 49 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Torsdag testet 304 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Torsdag 17.desember kl 18.00

En elev i 10. trinn ved Vigvoll skole har testet positivt for Korona. I samråd med kommuneoverlegen er hele klassen satt i karantene til og med 25. desember. Etter kartlegging er også flere lærere og rektor satt i karantene. Alle dette gjelder for er informert og hver enkelt vil bli kontaktet av Koronasenteret.

 

Torsdag 17. desember

Fire nye smittede siste døgn. Smitteveien er kjent for tre av de smittede. Smittesporing pågår for den fjerde. Kommunen har satt 7 nye nærkontakt i karantene. 

Kommune har god kapasitet på smittesporing og testing.

Totalt er 45 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Onsdag testet 343 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Onsdag 16. desember

Fem nye smittede siste døgn. Smitteveien er kjent for alle nye smittede. Smittesporing pågår, men kommunen har satt 178 nærkontakt i karantene. Karantenen inkluderer 66 elever og 8 lærere ved Hånes skole, samt 85 elever og 5 lærere ved KKG. Alle elever og lærere vil bli testet i løpet av 16. og 17. desember. 

Kommune har god kapasitet på smittesporing og testing.

Totalt er 41 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Tirsdag testet 275 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 15. desember kl 20.30

Heståsen og Brattbakken skole er stengt frem til jul pga et nytt smittetilfelle i 7. trinn. Fra før har skolene smitte på 3. og 5. trinn. 

Foreldre er varslet på SMS. SFo holder oppe for elever med foreldre i samfunnskritiske jobber. Les mer på skolens nettside.

 

Tirsdag 15. desember

To nye smittede siste døgn. En nærkontakt i karantene. Smitteveien er kjent for begge de smittede.

Kommune har god kapasitet på smittesporing og testing.

Totalt er 36 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Mandag testet 330 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Mandag 14. desember:

Ingen nye smittede siste døgn. 

Søndag 13. desember ble det meldt en ny smittet. Smittetilfellet er knyttet til utenlandsreise. Vedkomne var alt i karantene. Ingen nærkontakter.

Kommune har god kapasitet på smittesporing og testing.

Totalt er 34 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Fredag testet 149 seg, lørdag 140 og søndag 218. Alle testet seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Siste uke (8. - 14. desember)

Siste uken har vi hatt 22 nye smittetilfeller. 

Kommunen har satt 169 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene.  

Totalt har 1278 testet seg for korona ved koronasenteret. 

500 besvart telefoner på koronasenteret.

 

Lørdag 12. desember

Åtte nye smittede siste døgn. To barn ved Hånes skole har fått påvist smitte. Pluss to nærkontakter av disse elevene. 115 elever og ti ansatte ved skolen er i karantene.

To ansatte i Hånes Barnehage er bekreftet koronasmittet. 51 personer er i karantene. 

Ytterligere to personer har testet positivt. De er nærkontakter til tidligere tilfeller og er allerde i karantene. 

Elev ved KKG var ikke smittet likevel. 

 

Fredag 11. desember

To nye smittede siste døgn. Begge er smittetilfellen er knyttet til barnehagen som meldte smitte torsdag 10. desember. Ingen flere nærkontakter satt i karantene, men nærkontakter på KKG er satt på hjemmeundervisnig i påvente av at eventuell smitte er avklart.

Kommune har god kapasitet på smittesporing og testing.

Totalt er 27 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Torsdag testet 232 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Torsdag 10. desember

Fem nye smittede siste døgn. En av de smitteder er ifra en barnehage, og 51 nærkontakter er satt i karantene. Testing av disse er igang.

De fire andre smittede er alle smittet av familiemedlemmer, og var alt i karantene. Totalt er ni nærkontakter satt i karantene.

Kommune har god kapasitet på smittesporing og testing.

Totalt er 25 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Onsdag testet 168 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Onsdag 9. desember

Tre nye smittede siste døgn. To av de smittede har kjente smitteveier fra nærkontakter og var alt i karantene. En er foreløpig ukjent smittevei, 12 nærkontakter satt i karantene. 

Kommune har god kapasitet på smittesporing og testing.

Totalt er 20 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Tirsdag testet 138 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 8. desember

Tre nye smittede siste døgn. To av de smittede har kjente smitteveier fra nærkontakter og var alt i karantene. En er foreløpig ukjent smittevei, fire nærkontakter satt i karantene. 

Kommune har god kapasitet på smittesporing og testing.

Totalt er 17 smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Mandag testet 233 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

 

Mandag 7. desember

Ingen nye smittede siste døgn.  

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er fjorten smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Fredag testet 153 seg, lørdag 0 (koronasenteret var stengt) og søndag 188.  Alle testet seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Siste uke (1. - 7. desember)

Siste uken har vi hatt 14 nye smittetilfeller. Seks av disse har foreløpig ukjent smittevei.

Kommunen har satt 54 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene.  

Totalt har 999 testet seg for korona ved koronasenteret. 

364 besvart telefoner på koronasenteret.

 

Fredag 4. desember

Fire nye smittede siste døgn. Kommunen har satt 10 nærkontakter i karantene. 

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er ni smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Torsdag testet 151 seg på koronasenteret på Kløvertun.

Neste oppdatering på antall smittede kommer mandag 7. desember.

 

Torsdag 3. desember

To nye smittede siste døgn. Smitteveien er kjent for den ene, det pågår smittesporing på den andre. Kommunen har satt 27 nærkontakter i karantene. 

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er fem smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Onsdag testet 163 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Onsdag 2. desember

En ny smittede siste døgn, smitteveien er foreløpig ukjent. Kommunen har satt 15 nærkontakter i karantene. 

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er tre smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Tirsdag testet 146 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 1. desember

To nye smittede siste døgn. Smittevei er kjent for de nye smittede og de var allerede i karantene.  

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er to smittet i Kristiansand til nå i desember. 

Mandag testet 193 seg på koronasenteret på Kløvertun.

Tall for november

Mandag 30. nov

Fire nye smittede siden fredag. Smittevei er kjent. Kommunen har satt 12 nye nærkontakter i karantene. 

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er 92 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Fredag testet 61 seg, lørdag 140 og søndag 136. Alle testet seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Siste uke (14 - 30. november)

Siste uken har vi hatt 12 nye smittetilfeller. Fire av disse er importsmitte fra utlandet, resten har kjent smittevei i Kristiansand.  

Kommunen har satt 33 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommunen har ingen smitte ved kommunens omsorgsenter. 

Totalt har 1141 testet seg for korona ved koronasenteret. 

1141 besvart telefoner på koronasenteret.

 

Fredag 27.november

En ny smittet siste døgn. Smittevei er kjent. Kommunen har satt 11 nye nærkontakter i karantene. 

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er 88 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Torsdag testet 189 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Torsdag 26. november

To nye smittede siste døgn. Kommunen har satt to nye nærkontakter i karantene. Smittevei er kjent for alle smittede.

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er 87 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Onsdag testet 172 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Onsdag 25.november:

Fire nye smittede siste døgn. Kommunen har satt fem nye nærkontakter i karantene. Smittevei er kjent for alle smittede.

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Det er ikke behov for at pasienter skal ta ny test etter gjennomgått infeksjon med covid-19. Fastlege har ansvar for å friskmelde og ta dem ut av sin isolasjon.

Totalt er 85 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Tirsdag testet 200 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 24. november:

Fire nye smittede siste døgn. Kommunen har satt tre nye nærkontakter i karantene. Smittevei er kjent for alle smittede.

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er 81 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Mandag testet 243 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Mandag 23. november

Ingen nye smittede siste døgn. Kommunen har satt 17 nye nærkontakter i karantene. 

Vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er 77 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Søndag testet 149 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Siste uke (16 - 23. november)

Siste uken har vi hatt 26 nye smittetilfeller. 

Kommunen har satt 224 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommunen har ingen smitte ved kommunens omsorgsenter. 

Totalt har 1418 testet seg for korona ved koronasenteret. 

591 besvart telefoner på koronasenteret.

 

Søndag 22. november

Fem nye smittede siste døgn. En er importsmitte fra utlandet, tre har kjent smittevei. En er foreløpig uavklart i forhold til smittvei. Kommunen har foreløpig satt fem nærkontakter i karantene.

Koronasenteret har god kontroll på smitteoppsporingen. 

Totalt er 77 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Lørdag testet 129 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Lørdag 21. november

Fem nye smittede siste døgn. Fire av disse har kjent smittevei av allerede smittede. En er ny smittevei. Jobber med smittesporing. Kommunen har satt 83 nærkontakter i karantene. 

Totalt er 72 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Fredag testet 134 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Fredag 20. november

Tre nye smittede siste døgn. Det pågår smittesporing omkring de sist smittede, og vi har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er 67 smittet i Kristiansand til nå i november.

Torsdag testet 226 personer seg på koronasenteret på Kløvertun. 

Torsdag 19. november

Tre nye smittede siste døgn. To av disse har kjent smittevei. Jobber med smittesporing på en. 21 nærkontakter i karantene. 

Totalt er 64 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Tirsdag testet 199 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Onsdag 18.november

Ni nye smittede fortdelt på tre dagers prøveuttak. Syv av de smittede er smittet av kjente smittetilfeller og alt i karantene.

45 nye personer er satt i karantene.

Det tar lengre tid å få svar på tester. Disse sendes nå til Oslo på grunn av stort press på mikrobiologisk avdeling på SSHF. 

Totalt er 61 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Tirsdag testet 299 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 17.november

Ingen nye smittede siste døgn, og heller ingen nye i karantene. Kommunen venter på svar på endel tester som er sendt til Oslo på grunn av stort press på mikrobiologisk avdeling på SSHF. 

Totalt er 52 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Mandag testet 282 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Mandag 16. november

En ny smittet siste døgn. vedkommende er smittet i utlandet. Tre nækontakter er satt i karantene. Kapasitet for testing og smittesporing er god.

Totalt er 52 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Søndag testet 231 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Siste uke (10 - 16. november)

Siste uken har vi hatt 29 nye smittetilfeller. 

Kommunen har satt 415 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommunen har ingen smitte ved kommunens omsorgsenter. 

Totalt har 1930 testet seg for korona ved koronasenteret. 

745 besvart telefoner på koronasenteret til og med sørdag 14. november. (altså kun for seks dager) 

 

Søndag 15. november

Fem nye smittede siste døgn. Det er kjent smittevei til tre av disse. Kommunen har satt 94 nærkontakter i karantene, av disse er 29 elever og lærere ved Øvrebø videregående skole og 57 barn og ansatte ved Vågsbygd FUS barnehage.

Smittesporing pågår. 

Totalt er 51 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Lørdag testet 226 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Lørdag 14. november

Åtte nye smittede siste døgn. Syv av disse har kjente smitteveier og vi har satt 209 nærkontakter i karantene. Dette gjelder blant annet lærere og elever på Oasen skole, Vågsbygd videregående skole, Kvadraturen skolesenter og Kristiansand internasjonale skole. På den internasjonale skolen blir det hjemmeundervisning for alle elever på 8. - 10. trinn neste uke. Totalt er tre elever og en lærer smittet på skolen. 

En av de smittede er nettopp meldt og smittesporingen pågår, det er et omfattende arbeid. Vi har god kapasitet på testing.

Det er en ustabil smittesituasjon i kommunen, og vi er avhengige av at befolkningen følger de nasjonale anbefalingene og begrenser antall nærkontakter.

Totalt er 46 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Fredag testet 276 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Fredag 13.november

Fem nye smittede siste døgn. Kommunen har kontroll på smittevei for fire av disse. Smittesporing pågår. 15 nærkontakter er satt i karantene. 

Kommunen har god kapasitet på testing og smittesporing. 

Totalt er 38 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Torsdag testet 299 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Torsdag 12. november

Fire nye smittede siste døgnet. Alle er nærkontakter til kjente smittede. 13 nærkontakter er satt i karantene av kommunen. I tillegg er 55 elever og lærere i VG2 og VG3 på Vågsbygdvideregående skole satt i karanten i påvente av prøvesvar. 

Vi har kontroll på smittesporingen og god kapasitet på testing. 

Totalt er 33 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Onsdag testet 338 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Onsdag 11. november

Fire nye smittede siste døgnet. Alle var nærkontakt til kjente smittede. Den ene smittede er lærer på Kristiansand internasjonale skole. I den forbindelse er 36 elever på 8. og 9. trinn satt i karantene. Foreldre til de berørte er informert. Tilsammen er en lærer og to elever smittet på skolen, og fem lærere og 74 elever er i karantene. 

En av de andre smittede er elev på Tangen videregående skole og kommunen har satt 47 elever og lærere i karantene.

Det pågår testing og smittesporing. 

Totalt er 29 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Tirsdag testet 265 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 10. november

En ny smittet siste døgn. Vedkommende har smitte med seg fra annet sted i Norge. En nærkontakt er satt i karantene. 

Smittesporing pågår kontinuerlig og vi har god kapasitet for testing.

Totalt er 25 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Mandag testet 295 personer seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Mandag 9.november

Ingen nye smittede siste døgn. 

Vi har elever i karantene på Wilds minne skole, Tangen videregående, Kvadraturen videregående og den internasjonale skolen. Det er også studenter og ansatte i karantene på UiA. Smittesporing og testing er et pågående arbeid. Vi har kontroll på dette.

Kommuneoverlegen minner om at befolkningen begrenser hvor mange hver enkelt har som nærkontakter for å forenkle smittesporingen.

Totalt er 25 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Søndag testet 238 personer seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Siste uke (2 - 9. november)

Siste uken har vi hatt 19 nye smittetilfeller. 

Kommunen har satt 172 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommunen har ingen smitte ved kommunens omsorgsenter. 

Totalt har 1744 testet seg for korona ved koronasenteret. 

765 besvart telefoner på koronasenteret. 

 

Søndag 8. november

Ingen nye smittede siste døgn. Tilsammen 38 elever og lærere er satt i karatene på Kristiansand internasjonale skole iforbindelse med en smittet elev i 4. og en i 7. trinn. På Tangen- og Kvadraturen videregående skole er tilsammen 58 elever og lærere satt i karantene. Alle 96 som er satt i karantene idag er basert på smittede som ble meldt lørdag 7. november. 

Totalt er 25 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Lørdag testet 202 personer seg på koronasenteret på Kløvertun

 

Lørdag 7.november

Ni nye smitta i Kristiansand siste døgn. En av disse er importsmitte fra utlandet, resten er smitte fra tidligere kjente smittetilfeller. En av de smittede er en elev i 2. trinn på Wilds Minne skole. I den forbindelse er 25 elever og noen lærere satt i karantene. Les mer på skolens nettside.

Smittesporing på de øvrige smittede pågår.  

Totalt er 25 smittet i Kristiansand til nå i november. 

Fredag testet 235 personer seg på koronasenteret på Kløvertun

 

Fredag 6. november

To nye smittede siste døgn. Begge er importsmitte fra utlandet. 13 nye nærkontakter er satt i karantene av kommunen.

Torsdag testet 255 seg for koroan på koronasentet.

16 nye smittede er registrert hittil i november.

 

Torsdag 5. november

To nye smittede siste døgn. Det en er importsmitte fra utlandet, kommunen har satt  fem nærkontakter i karantene i forbindelse med denne. Den andre smittede er smittet i Norge. Seks nærkontakter er foreløpig satt i karantene. Smittesporing pågår fortsatt. 

Onsdag testet 276 seg på koronasenteret på Kløvertun. Kommune har god kapasitet på testing. 

14 nye smittede er registrert hittil i november. 

 

Onsdag 4. november

To nærkontakter siste døgn. Begge er smittet via nærkontakt med tidligere smittet. Tre nærkontakter er satt i karantene iforbindelse med den ene smittede. 

Tirsdag testet 305 seg på koronasenteret på Kløvertun. Kommunen har god kapasitet på testing.

12 nye smittede er registrert hittil i november.

 

Tirsdag 3. november

Fem nye smittede siste døgn. To av disse er importsmitte fra utlandet, tre nærkontakter er satt i karantene i forbindelse med dette. En av de smittede er nærkontakt til tidligere kjent smittet. De to siste smittede pågår det fortsatt smittesporing på. 

Det er ingen nye smittede etter testing av elever i forbindelse med smittesporing på skolene.

mandag testet 233 seg på koronasenteret på Kløvertun.

Ti nye smittede er registrert hittil i november. 

 

Mandag 2. november 

Smittesporingen rundt de nye smittede er avsluttet.

Søndag testet 167 seg på koronasenteret på Kløvertun.

Fem nye smittede er registrert hittil i november. 

 

Siste uke (26. oktober - 1. november)

Siste uken har vi hatt 20 nye smittetilfeller. 

Kommunen har satt 326 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommunen har ingen smitte ved kommunens omsorgsenter. 

Totalt har 1374 testet seg for korona ved koronasenteret. Testsenteret på havna er midlertidig stengt. 

572 besvart telefoner på koronasenteret. 

 

Søndag 1. november

En ny smittet siste døgn. Vedkommende er smittet i utlandet. Fire nærkontakter er satt i karantene. Vi har kontroll på smittesporing og har god testkapasitet. Elever og personell som er i karantene fra Oddemarka skole er blitt testet i løpet av dagen, slik som planlagt. Svar på testene kommer i starten av uken.

Ett smittetilfell er totalt registrert i november.

Tall for oktober

Lørdag 31. oktober

En ny smittet siste døgn, og 10 nærkontakter i karantene. Smittesporing pågår. Vi har god kapasitet til testing. Smitten til den siste kommer fra utlandet.

Lørdag testet 143 seg på koronasenteret på Kløvertun.

61 smittetilfeller er totalt registrert i oktober.

 

Fredag 30. oktober

Syv nye smittede siste døgn. Den ene smittede er elev ved 8. trinn på Oddemarka skole. 38 stk på Oddemarka er satt i karantene. Disse er informert og hver enkelt vil bli kontaktet av Koronasenteret fortløpende utover ettermiddagen/kvelden. Les mer på nettsiden til Oddemarka skole. En av de andre smittede er en elev ved 8. trinn på Fiskaa skole. Karantenetiden til 8. trinn er utvidet til og med 8. november. Les mer på nettsiden til Fiskaa skole. Et håndballlag er nærkontakt til en smittet og satt i karnaten.

Kommunen jobber med smittesporingen.

60 nye smittetilfeller er registrert så langt i oktober.

Fredag testet 256 seg på koronasenteret på Kløvertun. 

 

Torsdag 29. oktober

Vi har avklart at for 3 av de 4 nye smittede fra døgnet før, kom smitten fra utenlandsopphold. All testing av de som ble satt i karantene i går utføres i løpet av ettermiddagen.

Smittesporing og testing går dermed som planlagt.

53 nye smittetilfeller er registrert så langt i oktober.

Onsdag 28. oktober

Fire nye smittede siste døgn. En er smittet i utlandet. Det er pågående smittesporing rundt de tre andre. 

141 nye personer i karantene. Det pågår omfattende smittesporing. Vi har fortsatt testkapasitet, men vil bruke mye av denne kapasiteten knyttet til smittesporingen torsdag.  

53 nye smittetilfeller er registrert så langt i oktober. 

Egen pressemelding om antallet personer i karantene. 

Tirsdag testet 202 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Tirsdag 27. oktober

Fire nye smittede siste døgn. To av disse er importsmitte fra utlandet. En nærkontakt er satt i karantene i forbindelse med disse to. Det pågår smittesporing på de to andre smittede. Kommunen vet fortsatt ikke hvor disse to er smittet og hvor mange nærkontakter som må i karantene.

49 nye smittetilfeller er registrert så langt i oktober. 

Mandag testet 195 seg på koronasenteret på Kløvertun.

 

Mandag 26. oktober

En ny smittet siste døgn. Vedkommende er smittet i utlandet. En nærkontakt er satt i karantene av kommunen.

Søndag testet 116 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 17 stk seg på testsenteret på havna.

Kommunen har kontroll på smittesporingen og har god testkapasitet.

 

Siste uke (19. - 25. oktober)

Siste uken har vi hatt 12 nye smittetilfeller. Seks av disse har vært importsmitte fra utlandet, fem er smittet i Kristiansand og en har ukjent smitteopphav.

Kommunen har satt 44 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. 

Totalt har 1158 testet seg for korona ved koronasenteret, og 65 ved havna.

558 besvart telefoner på koronasenteret. 

 

Søndag 25. oktober

Ingen nye smittede siste døgn. Kommunen har satt to nye nærkontakter i karantene etter gårsdagens smittetilfeller.

Lørdag testet 86 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 6 stk seg på testsenteret på havna

 

Lørdag 24. oktober

To nye smittede siste døgn. Den ene smittede jobber i kristiansand kommune og kommunen vet foreløig ikke hvor vedkomne er smittet. Kommunen har satt syv andre ansatte i karantene i forbindelse med smitten. Den ansatte jobber i en enhet som ikke hatt kontakt med publikum. Den andre smittede har smitten med seg fra utlandet.

Totalt har kommunen satt 18 nærkontakter i karantene. Kommune har kontroll på smittesporingen. 

Fredag testet 135 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 4 på testsenteret på havna. 

 

Fredag 23. oktober

Ingen nye smittede siste døgn.

Torsdag testet 135 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 11 stk seg på testsenteret på havna.

 

Torsdag 22. oktober

Fem nye smittede siste døgn. Tre av de smittede er nærkontakter til tidligere smittede som allerede er i karantene. Disse er nå i isolasjon. To smittede har med seg smitte fra utlandet, og det er satt to nærkontakter i karantene i forbindelse med disse. 

Kommunen har kontroll på smittesporing.

Onsdag testet 199 seg på koronasenteret på Kløvertun og 7 stk seg på testsenteret på havna. 

 

Onsdag 21. oktober

Den ene nye smittede har med seg smitte fra utlandet. Åtte nærkontakter er satt ikarantene. Kommunen har kontroll på smittesporing.

Tirsdag testet 14 stk seg på testsenteret på havna, og 215 på koronasenteret. 

 

Tirsdag 20. oktober

Den ene nye smittede er smittet i Kristiansand. Ni nærkontakter er satt ikarantene. Kommunen har kontroll på smittesporing.

Mandag testet 205 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 6 på testsenteret på havna.

 

Mandag 19. oktober

Den ene nye smittede er importsmitte fra utlandet. Fire nærkontakter er satt i karante. Kommunen har kontroll på smittesporingen.

Søndag testet 129 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 45 på testsenteret på havna.

 

Siste uke (12. - 18. oktober)

Siste uken har vi hatt 14 nye smittetilfeller. Fem av disse har vært imporsmitte fra utlandet, en er importsmitte fra annet sted i landet og fem er smittet i Kristiansand.

Kommunen har satt 118 personer i karantene. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommune har kontroll på smittesporing.

Totalt har 1237 testet seg for korona ved koronasenteret, og 107 ved havna.

620 besvart telefoner på koronasenteret. 

 

Søndag 18. oktober

Ingen nye smittede siste døgn.

Lørdag testet 20 personer på testsenteret på havna, og 129 på testsenteret på Kløvertun. 

 

Lørdag 17. oktober

En ny smttet siste døgn. Vedkomne er smittet i Kristiansand, 21 nærkontakter er satt i karantene. Kommunen har kontroll på smittesporingen.

Fredag testet 171 seg på koronasenteret på Kløvertun, og 14 på testsenteret på havna.

 

Fredag 16. oktober

Tre nye smittede siste døgn. Alle tre er smittet i Kristiansand. En av de smittede er ansatt i Kristiansand kommune. Kommunen har satt 19 andre ansatte i karantene i forbindelse med smitten. Den ansatte jobber i en enhet som driver med interne tjenester, og har ikke hatt kontakt med publikum. Totalt har kommunen nå satt 43 ansatte i karantene, og vi har kontroll på smittesporingen. 

Kommuneoverlege Pricilla Hilton minner oss på å overholde avstands- og karanteneregler .

Torsdag testet 13 personer på testsenteret på havna, og 218 på koronasenteret på Kløvertun.

 

Torsdag 15. oktober

To nye smittede siste døgn. Den ene smittede er ansatt i Kristiansand kommune. Kommunen har satt 24 andre ansatte i karantene i forbindelse med smitten. Den ansatte jobber i en enhet som driver med interne tjenester, og har ikke hatt kontakt med publikum.

Den andre smittede er smittet i Kristiansand. Alle nærkontakter er satt i karantene. 

Kommunen har kontroll på smittesporingen.

Onsdag testet 213 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 10 personer på testsenteret på havna.

 

Onsdag 14. oktober

Tre nye smittede siste døgn. Alle tre er importsmittet fra utlandet. 8 nærkontakter er satt i karantene. Kommunen har kontroll på smittesporingen. 

Tirsdag testet 199 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 5 personer på testsenteret på havna.

 

Tirsdag 13. oktober

To nye smittede siste døgn. Den ene er smittet i utlandet, den andre er smittet annet sted i Norge. 16 nærkontakter er satt i karantene. Kommunen har kontroll på smittesporingen. 

Mandag testet 210 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun. Tallene fra testsenteret på havna er foreløpig ikke klare.

 

Siste uke (6. - 13. oktober)

Siste uken har vi hatt 13 nye smittetilfeller.

Kommunen har satt 227 personer i karantene. Ingen av de som er satt i karantene har testet positivt på korona. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommune har kontroll på smittesporing.

Totalt har 1215 testet seg for korona ved koronasenteret, og 100 ved havna.

640 besvart telefoner på koronasenteret. 

 

Mandag 12. oktober

Ingen nye smittede siste døgn.

De 227 som var satt i karantene sist uke er testet. Ingen av disse har testet positivt.

Søndag testet 153 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 19 personer på testsenteret på havna.

 

Søndag 11. oktober

De to nye smittede er begge imortsmitte fra utlandet. 17 nærkontakter er satt i karantene. Kommunen har kontroll på smittesporingen. 

Lørdag testet 178 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 33 personer på testsenteret på havna.

 

Lørdag 10. oktober

To nye smittede siste døgn. Begge er importmitte fra utlandet. I forbindelse med de to nye smittede er totalt 16 satt i karantene. Kommunen har kontroll på smittesporingen. 

I helga testes en stor gruppe av de som er sitter i karantene denne uken. Testsvarene er forventet over helgen.

Fredag testet 168 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 16 personer på testsenteret på havna.

 

Fredag 9. oktober

Den ene av de to som har testet positivt siste døgn, er en nærkontakt i en sak fra tidligere denne uka. Vedkommende var allerede satt i karantene, og dermed skal ikke flere i karantene som følge av denne nye positive testen.

Den andre av de to som har testet positivt siste døgn, har tilknytning til et smittetilfelle fra tidligere i uka. I den forbindelse er 28 personer tatt ut i karantene. 

Torsdag testet 158 personer seg ved koronasenteret på Kløvertun, og 8 personer er testet på havna. 

 

Torsdag 8. oktober

To ny smittede siste døgn. Den ene er i tilknytning til familien på fire som er smitted, den andre er importsmitte fra utlandet. Totalt har kommunen 190 i karantene nå.

Kommunen har kontroll på smittesporingen. De fleste som er i karantene blir testet i løpet av helgen. Kommuneoverlegen oppfordrer de som er satt i karantene til å overholde karantenereglene.

Onsdag testet 165 seg for korona på koronasenteret, og 8 på testsenteret på havna.

 

Onsdag 7. oktober

I det ene tilfellet er fire smittet i en familie. Noen i familien har vært i annen del av landet, og det er sannsynlig at smitten kommer innenlands fra. Vi har god kontroll og er i ferd med å avslutte smitteoppsporing. 

Vi har god hjelp av Agder fylkeskommune som har god oversikt over alle elever, og som når godt, fort og nøyaktig ut til dem det gjelder. 

Per onsdag ettermiddag er 167 i karantene i denne smitteoppsporingen. Det er per onsdag ettermiddag ikke planer om å ta ut ytterligere elever ved KKG i karantene i tillegg til dem som ble tatt ut tirsdag.

Elever ved KKG skal testes i helgen. Flere andre nærkontakter skal også testes. 

I et andre tilfelle er en person smittet. Dette tilfellet er sannsynligvis knyttet til tilfellet med en familie med fire. Personen er i likhet med andre smittede isolert, og fem personer er satt i karantene i forbindelse med dette tilfellet. 

I det tredje tilfellet er to positive prøver meldt onsdag ettermiddag. Vi har ingen ytterligere informasjon om disse. 

Et fjerde tilfelle er en person bosatt på Østlandet. Han er testet positiv, og har reist til hjemkommunen for å gå i isolasjon. Eventuell smitteoppsporing håndteres derfra. 

Tirsdag testet 195 personer seg for korona på koronasenteret, og 6 på testsenteret på havna. 

 

Tirsdag 6. oktober

To nye er smittet siste døgn som er satt i isolasjon. Begge er "importsmitte" fra utlandet. Smittesporingen er oversiktelig og under kontroll.

Mandag testet 198 seg for korona på koronasenteret, og 10 på testsenteret på havna.

 

Siste uke (30. september - 5. oktober)

Siste uken har vi hatt seks nye smittetilfeller.

Kommunen har satt 20 personer i karantene. Ingen av de som er satt i karantene har testet positivt på korona. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. Kommune har kontroll på smittesporing.

Totalt har 814 testet seg for korona ved koronasenteret, og 78 ved havna.

484 besvart telefoner på koronasenteret. 

 

Mandag 5. oktober

Ingen nye smittede siste døgn.

Søndag testet 82 seg for korona på koronasenteret, og 23 på testsenteret på havna.

 

Søndag 4. oktober

Fire nye er smittet siste døgn. Alle er såkalt "importsmitte" fra røde utland eller områder i Norge. Fem nye i karantene.

72 personer er lørdag testet for korona på koronasenteret, og 24 er testet på testsenteret på havna. 

 

Lørdag 3. oktober

En ny smittet. Vedkommende satt alt i karantene pga nærkontakt med smittet person. Ingen nye i karantene. 

101 personer er testet for korona på koronasenteret, og 18 er testet på havna.

 

Fredag 2. oktober

Ingen nye smittede siste døgn. En person er i karantene etter å ha vært i nærkontakt med person som er smittet i Arendal. 

151 personer er testet for korona på koronasenteret, og 13 er testet på havna.

 

Torsdag 1. oktober

Ingen nye smittede siste døgn. Tre personer er i karantene etter å ha vært i nærkontakt med person som er smittet i Arendal. 

151 personer er testet for korona på koronasenteret, og 18 er testet på havna.

Tall for september

Onsdag 30.september 

Ingen nye smittede siste døgn.

Tirsdag testet 139 seg for korona på koronasenteret, og 12 på testsenteret på havna.

 

Tirsdag 29. september:

Den ene smittede har hatt med seg smitten fra Oslo. Smittede er satt i isolasjon. 11 personer er i karantene i forbindelse med smittetilfellet.

Smittesporingen er oversiktelig og under kontroll.

Mandag testet 148 seg for koroana på koronasenteret, og 1 på testsenteret på havna. 

 

Siste uke (23. -29.september)

Siste uken har vi hatt fire nye smittetilfeller (to fra utlandet).

Kommunen har satt 36 personer i karantene og fire i hjemmeisolering. Ingen av de som er satt i karantene har testet positivt på korona. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. 

Totalt har 990 testet seg for korona ved koronasenteret, og 108 ved havna.

502 besvart telefoner på koronasenteret. Det har vært en nedgang på 75% i daglige samtaler etter at kommunen etablerte selvbetjeningsløsning for timebestilling 17. september. Les hele saken om selvbetjeningsløsningen her.

Kommune har kontroll på smittesporing.

 

Mandag 28.september 

Ingen nye smittede siste døgn.

Søndag testet 115 seg for korona på koronasenteret, og 16 på testsenteret på havna.

 

Søndag 27. september

Ingen nye smittede siste døgn.

Kommunen har kontroll på smittesporingen rundt de fire som ble konstatert smittet fredag og lørdag. 

Lørdag testet 90 seg for korona på koronasenteret, og 15 på testsenteret på havna.

 

Lørdag 26. september

De to smittede er begge i isolasjon

Den ene av de smittede kom fra utlandet, og den andre hadde vært på fest i Arendal forrige helg. Åtte personer er i karantene i forbindelse med hvert av smittetilfellene. Smittesporingen er oversiktelig og under kontroll.

Fredag testet 104 seg for koroama på koronasenteret, og 9 på testsenteret på havna. 

 

Fredag 25. september:

De to smittede er begge i isolasjon.

Den ene av de to smittede kom fra utlandet. Ti personer er tatt ut i karantene i forbindelse med dette smittetilfellet, og situasjonen er oversiktlig og under kontroll.

Den andre har vært på østlandet. To personer er tatt ut i karantene i forbindelse med dette smittetilfellet, og situasjonen er oversiktlig og under kontroll.

Torsdag testet 158 seg for korona på koronasenteret, og 12 på testsenteret på havna.

 

Torsdag 24. september:

Ingen nye smittede siste døgn.

Onsdag testet 166 seg for korona på koronasenteret og 8 på testsenteret i havna.

Det er flere smittede på det ungarske laget som var i Kristiansand for å spille mot Vipers. Disse er reist tilbake til Ungarn og videre smittesporing foregår der.  

 

Onsdag 23. september:

Ingen nye smittede siste døgn.

Tirsdag testet 182 seg for korona på koronasenteret og 18 på testsenteret i havna.

 

Tirsdag 22. september:

Ingen nye smittede siste døgn.

Mandag testet 175 seg for korona på koronasenteret og 23 på testsenteret i havna.

 

Siste uke (15. -22.september)

Siste uken har vi hatt tre nye smittetilfeller (en fra Østlandet og to fra utlandet).

Kommunen har satt 30 personer i karantene og tre i hjemmeisolering. Kommunen har ikke oversikt over antallet som er i selvpålagt karantene. 

Totalt har 936 testet seg for korona ved koronasenteret, og 128 ved havna.

785 besvart telefoner på koronasenteret. Det har vært en nedgang på 70% i daglige samtaler ette at kommunen etablerte selvbetjeningsløsning for timebestilling 17. september. Les hele saken om selvbetjeningsløsningen her.

Kommune har kontroll på smittesporing.

 

Mandag 21. september:

Ingen nye smittede siste døgn.

To smittede i løpet av helgen er i isolasjon. Begge har smitte med seg fra utlandet. Den ene har symptomer på luftveisinfeksjon, den andre er symptomfri.  Kommunen har kontroll på smittesporingen. 

Totalt ni personer har testet seg på testsenteret i havna i løpet av søndag. 

Det er lite smitte i Kristiansand. 

Totalt antall smittede pr måned

 

2021  
Januar 0
Februar -
Mars -
April -
Mai -
Juni -
Juli -
August -
September -
Oktober -
November -
Desember

-

 

2020  
Januar 0
Februar 0
Mars 120
April 102
Mai 6
Juni 2
Juli 5
August 23
September 15
Oktober 61
November 92
Desember

71

 

Kontaktinformasjon