Karantene og mistanke om smitte

Mistanke om smitte

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt fastlege - eller ring koronatelefonen for å få informasjon og avtale testing. 

Har du spørsmål om det nye koronaviruset,  kan du også finne mye informasjon på FHIs nettsider eller Helsenorge.no kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.

Testing

Innbyggere i Kristiansand kan spørre om fastlegen kan teste, eller du kan ringe koronatelefonen for å avtale testing på Kløvertun

Besøkende, eller andre uten fastlege i Kristiansand, kan ringe koronatelefonen for å avtale testing på Kløvertun.

Non-residents can call Kristiansand Municipality Corona hotline for information and testing. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle med symptomer på koronasmitte testes. 

Karantene  

Alle som er i karantene skal forholde seg til gjeldende karanteneregler fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Alle skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.  

Midlertidig oppholdssted for å sikre isolasjon

Personer som selv ikke kan sørge for nødvendig smittevern i egen bolig, hytte eller andre oppholdssteder, kan i enkelte tilfeller få hjelp av kommunen til midlertidig oppholdssted utenfor egen bolig.

Minst én person i husstanden må ha fått påvist covid-19, altså bekreftet korona-smitte, for å komme i betraktning for ordningen.

Har du mulighet for isolasjon i egen bolig er du ikke blant dem som kan få hjelp av kommunen. Har du en bolig med minst to bad hvor en person kan disponere det ene samt et soverom alene er du sannsynligvis ikke i målgruppen for dette tilbudet.

Søknaden vil bli vurdert ut ifra både helhetlige samfunnsmessige- og individuelle hensyn.

Fyll ut skjemaet - saken hastebehandles og du får tilbakemelding senest neste virkedag.

I søknaden må du gjøre rede for og dokumentere din aktuelle situasjon, både med hensyn til bolig og andre oppholdssteder du disponerer, og bekreftet smitte.

Se søknadsskjema for nærmere informasjon. 

Søknadsskjema   

Informasjon midlertidig oppholdssted ved hotell  

Hotel as a temporary residence in connection with the corona situation 

Bakgrunn for ordningen med midlertidig oppholdssted

Merk: Midlertidig oppholdssted må ikke forveksles med midlertidig botilbud som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at en person ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Kommunen har etter lov om sosiale tjenester i NAV § 27 plikt til å skaffe midlertidig botilbud til de som er omfattet av loven, boliger som brukes til formålet betegnes gjerne som «nødboliger». NAV Kristiansand administrer og tildeler dette tilbudet