Information about the coronavirus in other languages

The following applies to all pages: Please use  "Language" in the top navigation bar to translate to another language. If you are using a mobile device or tablet, you will find the language button in the "hamburger menu", the three lines in the top right hand corner.

Testing   

Information about testing, and getting appointment for testing. 

Informasjon til den flerkulturelle befolkningen

Vi i kommunen får en del henvendelser fra dere og vil benytte oss av muligheten til å komme med litt kortfattet informasjon. Informasjonen er oversatt til flere språk og vi publiserer her fortløpende. Den norske versjonen av teksten er også publisert.

Vi har også lenket opp brosjyrer fra Folkehelseinstituttet på språkene som er listet under.

Informasjon til foreldre i skolen

20. april kom det ny informasjon til foreldre som har barn i skolen. Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har oversatt informasjonen til en rekke språk. Vi har også lagt informasjonen inn under de aktuelle språkene. Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes oversettelser til alle språkene.

Informasjon til barnehageforeldre

15. april kom det ny informasjon til barnehageforeldre. Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har oversatt informasjonen til en rekke språk. Vi har også lagt informasjonen inn under de aktuelle språkene. Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes oversettelser til alle språkene.

Kristiansand kommune har også laget film der informasjonen til barnehageforeldre blir lest opp på følgende språk: Somali

 

Informasjon på
flere språk

Information in several languages

Norsk    

Albansk

Arabisk

Bosnisk

Dari

Engelsk

Fransk

Kroatisk

Kurmanji

Vietnamesisk

Pashto

Persisk/Farsi

Polsk

Russisk

Serbisk

Somali

Sorani

Spansk

Swahili

Thai

Tigrinja

Tyrkisk

Urdu

 

Video på 18 språk om hvor du finner informasjon

Videoen forklarer hvor viktig det er med riktig og oppdatert informasjon, og hvor på kommunens nettside flerspråklige kan finne slik informasjon. Hvilke språk som finnes på videoen og hvor langt ut i videoen de dukker opp, ser du av startbildet.

Information from public health authorities in various languages

Please use  "Language" in the top navigation bar to translate to another language if needed. If you are using a mobile device or tablet, you will find the language button in the "hamburger menu", the three lines in the top right hand corner.

General information in several languages 

Here you will find brochures with general information about the coronavirus translated to many languages. The brochures can be downloaded as PDF files.
Films with general information about coronavirus are available in several languages on YouTube. 

Brochures and videos with general information about coronavirus

Information about home quarantine and home isolation

Here you will find brochures with information about home quarantine and home isolation translated to many languages. The brochures can be downloaded as PDF files.Films with information about home quarantine and home islolation are available in several languages on YouTube. 

Brochures and videos about home quarantine and home isolation

News from Kristiansand Municipality about the coronavirus

The following articles have been published on our website regarding the corona situation. 

Use the language button as explained over to translate to your language.

English – Information from public health authorities: facts, symptoms, treatment, preventive measures

Helsenorge.no

You will find the latest updated information on the website: helsenorge.no. 
Here you will find facts, advice and information about symptoms, the incubation period, treatment, travel, arrangements and events and preventive measures. 

Find information on helsenorge.no – English pages

The Norwegian Institute of Public Health – NIPH
You will find the latest updated information at the website fhi.no. Here you will find facts, advice and information about symptoms, the incubation period, treatment, travel, arrangements and events and preventive measures.

Find information on fhi.no – English pages 

The Directorate of Health information telephone 815 55 015
If you do not find answers to your questions, you can call the Directorate of Health’s information telephone.
Here you will get answers to general questions, such as about which areas the virus is spreading in and which symptoms you should be aware of.
Call the Directorate of Health's information telephone 815 55 015.

Posters in several languages about habits that prevent infections – Plakter på flere språk om vaner som forebygger smitte

Vaner som forebygger smitte på flere språk