Informasjon om tjenestetilbudet under koronautbruddet

Oppdatert 12. mars 2021.

Familiens hus - generell informasjon

Barn og familier med sykdomssymptomer som luftveisplager, feber, hoste og lignende og/eller er i karantene, ventekarantene eller isolasjon, skal ikke møte opp på Familiens hus, selv om de har fått innkalling. Ta kontakt med oss på telefon så gjør vi en ny avtale.

Dørene inn til Familiens hus er åpne som i ordinær drift.

For at det ikke skal være for mange på venterommet, ønsker vi at du ikke kommer før avtalt tid.  

Vi tilstreber å holde 2 meters avstand til andre voksne under konsultasjoner og møter.

I situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde minst én meters avstand, bruker ansatte i helsetjenester og barnevern munnbind.

Vi gir beskjed om endringer i timeavtaler.

Helsestasjon

Vi gjennomfører nødvendige konsultasjoner på helsestasjonen.

Helsestasjonen gir beskjed om avlyste timer, det er ikke nødvendig å ringe helsestasjonen. 

4 ukers grupper og 4 måneders grupper: Gjennomføres med inntil 5 kohorter. Ett barn og én voksen er en kohort. Det er god avstand mellom kohortene. Øvrige grupper gjennomføres ikke. 

Vi tilstreber at én foresatt møter med barnet, men ingen søsken.

Nederst på siden finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar om besøk på helsestasjonen. 

 

Helsestasjoner i  i ditt område - adresser og åpningstider

De fem helsestasjonene i Kristiansand holder til i Familiens hus i Vest, Vågsbygd, Sentrum, Lund og i Randesund.

Ved kontakt på e-post vennligst ikke send sensitiv informasjon. I henhold til lovgivning har ikke helsestasjonen mulighet for å besvare timebestillinger på e-post. Timebestillinger og endringer må derfor gjøres på telefon.

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 0800–1500.

Familiens hus i Vågsbygd
Vågsbygd ringvei 100, inngang B. Telefon: 38 07 58 00. E-post

Familiens hus i Sentrum
Aquarama, Tangen 8. Telefon: 38 10 76 50. E-post

Familiens hus i Lund 
Kjøita 25. Telefon: 91 37 95 10. E-post

Familiens hus i Øst
Strømme senter, Strømmeveien 85. Telefonnummer: 38 07 59 80. E-post

Familiens hus Vest
Familiens hus Vest flyttet 15 mai 2020 til rådhuset på Nodeland. Songdalsveien 53, telefonnummer 979 90 371. E-post

Helsestasjonen oppfordrer til opprettelse av digital postkasser. Timeinnkallinger sendes digitalt fra helsestasjonen.

Helsestasjon for ungdom

Åpningstider

For å kunne overholde  to meters avstand og gjeldende smittevernsregler, viderefører vi timebestilling på helsestasjon for ungdom.

Ring oss på telefon 48 22 43 95 og bestill time.

Telefonen er åpen tirsdag- onsdag – torsdag kl. 09.00 -14.00.

Smitteverntiltak

  • Alle må trekke kølapp (også dere som ønsker selvtest).
  • Kom alene (ikke anledning til å ha med noen inn)
  • Kun 14 personer på venterommet
  • Bruk håndsprit når du kommer og går
  • Er du forkjølet – hold deg hjemme!

Kontaktinformasjon Helsestasjon for ungdom

Aquarama, Tangen 8, 2. etasje
Telefon: 482 24 395

Send e-post 

Skolehelsetjenesten

Har tilnærmet vanlig drift. Informasjon om skolehelsetjenesten ligger på skolenes hjemmesider.

Jordmor

Jordmor vil i samarbeid med fastlege avtale individuell oppfølging utfra den enkeltes helsesituasjon. 

  • Vi ønsker at den gravide som hovedregel kommer alene til konsultasjoner 
  • Fødsels- og foreldreforberedende kurs med oppmøte utgår inntil videre. Noen Familiens hus tilbyr digitalt kurs. 
Kontaktinformasjon jordmor - Familiens hus (helsestasjon) 

De fem helsestasjonene i Kristiansand holder til i Familiens hus i Vest, Vågsbygd, Sentrum, Lund og i Randesund.

Ved kontakt på e-post vennligst ikke send sensitiv informasjon. I henhold til lovgivning har ikke helsestasjonen mulighet for å besvare timebestillinger på e-post. Timebestillinger og endringer må derfor gjøres på telefon.

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 0800–1500.

Familiens hus i Vågsbygd
Vågsbygd ringvei 100, inngang B. Telefon: 38 07 58 00. E-post

Familiens hus i Sentrum
Aquarama, Tangen 8. Telefon: 38 10 76 50. E-post

Familiens hus Lund 
Kjøita 25. Telefon: 91 37 95 10. E-post

Familiens hus Øst
Strømme senter, Strømmeveien 85. Telefonnummer: 38 07 59 80. E-post

Familiens hus Vest
Familiens hus Vest flyttet 15 mai 2020 til rådhuset på Nodeland. Songdalsveien 53, telefonnummer 979 90 371. E-post

Familieveiledning

Ta kontakt hvis du har behov for samtale/veiledning og oppfølging. 

Vi har tilnærmet vanlig drift, men tilstreber å holde god avstand til andre voksne. Vi har også mulighet for å tilby oppfølging via telefon eller andre digitale løsninger. 

Kurs og gruppetilbud: Kursdeltakere blir kontaktet. Oppstart av nye kurs/grupper utsettes til etter påske.   

Kontaktinformasjon og åpningstider - via Familiens hus (helsestasjon)

Du kan selv ta kontakt per telefon. En kan også kontakt Familiesenter via helsestasjon, barnehage, skole eller fastlege. Familiesenteret samarbeider ofte med disse instansene for å gi et helhetlig tilbud til familien.

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 0800–1500

For bestilling av time: ring Familiens Hus sentralbord i din bydel

Familiens hus i Vågsbygd: Vågsbygd ringvei 100, inngang B. Telefon: 38 07 58 00. E-post

Familiens hus i Sentrum:  Aquarama, Tangen 8. Telefon: 38 10 76 50. E-post

Familiens hus Lund:  Kjøita 25. Telefon: 913 79 510. E-post

Familiens hus Øst:  Strømmeveien 85. Telefon: 38 07 59 80. E-post

Familiens hus Vest:  Songdalsveien 53. Telefon: 979 90 371. E-post

Ergoterapi/fysioterapi

Ta kontakt hvis ditt barn har behov for oppfølging.

Terapeutene har tilnærmet vanlig drift. Av smittevernhensyn kan vi ha noe endring ved gjennomføring av konsultasjoner, med blant annet redusert nærkontakt der det er forsvarlig. Vi har også mulighet for å tilby oppfølging via telefon eller andre digitale løsninger. 

Kontaktinfo for fysioterapi og ergoterapi - Familiens hus (helsetasjon)

De fem helsestasjonene i Kristiansand holder til i Familiens hus i Vest, Vågsbygd, Sentrum, Lund og i Randesund.

Ved kontakt på e-post vennligst ikke send sensitiv informasjon. I henhold til lovgivning har ikke helsestasjonen mulighet for å besvare timebestillinger på e-post. Timebestillinger og endringer må derfor gjøres på telefon.

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 0800–1500.

Familiens hus i Vågsbygd
Vågsbygd ringvei 100, inngang B. Telefon: 38 07 58 00. E-post

Familiens hus i Sentrum
Aquarama, Tangen 8. Telefon: 38 10 76 50. E-post

Familiens hus Lund 
Kjøita 25. Telefon: 91 37 95 10. E-post

Familiens hus Øst
Strømme senter, Strømmeveien 85. Telefonnummer: 38 07 59 80. E-post

Familiens hus Vest
Familiens hus Vest flyttet 15 mai 2020 til rådhuset på Nodeland. Songdalsveien 53, telefonnummer 979 90 371. E-post

Ofte stilte spørsmål om henvendelser til Familiens hus

Kan vi komme uten oppsatt time for å snakke med en helsesykepleier eller jordmor?

Nei, dessverre.  Ta kontakt med oss på e-post eller telefon for å snakke med en jordmor eller en helsesykepleier.  Vi kan også gjennomføre telefon- eller videokonsultasjoner.

Skal jeg komme til oppsatt time?

Ja. Hvis du ikke har fått beskjed om at timen er avlyst eller flyttet, skal du møte som avtalt. For at det ikke skal være for mange på venterommet, ønsker vi at du ikke kommer før avtalt tid.  

Er det trygt å komme på time?

Ja, det er trygt å komme til oss. Vi følger alle retningslinjer for å forebygge smitte. Vi har fjernet leker, og færrest mulig personer på venterom samtidig. Vi holder avstand så langt det er praktisk mulig. Konsultasjonene kan være noe kortet ned. Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber vi deg kontakte oss på telefon eller e-post så finner vi en løsning for trygg oppfølging.

Jeg har født et barn. Hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Nyfødte er de som er høyest prioritert på helsestasjonen. Dere vil bli kontaktet av jordmor/helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-barselavdelingen. Er du og din familie friske, vil dere som hovedregel kunne komme på barselbesøk på helsestasjonen. Unntaksvis gjennomføres hjemmebesøk. Dersom dere har koronasmitte i familien, vil dere bli fulgt via telefon- og videokonsultasjoner. Dere kan få låne en vekt og få veiledning for hvordan dere skal veie barnet. Ta kontakt med din helsestasjon om du har spørsmål eller bekymringer rundt barnet ditt om du ikke har hørt noe fra oss.

Må jeg komme til timen som er satt opp?

Ja, du har fått innkalling fordi vi ønsker at barnet ditt skal få nødvendig helseundersøkelser og eventuelt vaksinering.

Når skal jeg IKKE komme på Familiens hus?

Dersom du svarer JA på minst ett av spørsmålene under, skal du IKKE komme på oppsatt time. Timen din blir avlyst, og du vil få ny time eller en telefonkonsultasjon.

1. Har du eller noen i familien din fått påvist smitte med koronavirus, og er satt i karantene eller isolasjon?

2. Har du vært utenfor Norge de siste 14 dagene?

3. Har du symptomer fra luftveiene? Symptomer fra luftveiene kan være forkjølelse, hoste, feber eller tungpustethet.

Jeg har spørsmål om min helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte Familiens hus?

Du kan kontakte oss hvis du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging.

Ring eller send en e-post. Telefonene er betjent på hverdager fra klokka 08.00 til 15.00:

Familiens hus Vågsbygd:

Telefon: 38 07 58 00.  E-post

Familiens hus sentrum:

Telefon: 38 10 76 50. E-post

Familiens hus Lund:

Telefon: 91 37 95 10. E-post

Familiens hus Øst:

Telefon: 38 07 59 80. E-post

Familiens hus Vest:

Telefon: 97 99 03 71. E-post