Redusert aktivitet på helsestasjonen

Helsestasjonen og svangerskapsomsorgen reduserer aktiviteten til det absolutt nødvendige fra og med 13. mars.

Dette er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Helsestasjon

Helsestasjonen gir beskjed om avlyste timer, det er ikke nødvendig å ringe helsestasjonen.

Barn og familier med sykdomssymptomer som luftveisplager, feber, hoste og lignende skal ikke møte opp på helsestasjonen, selv om de har fått innkalling.

Døra inn til helsestasjonen er stengt. Ring på ringeklokka for å få kontakt med helsepersonell. Helsepersonellet stiller spørsmål om koronasmitte før noen slippes inn i helsestasjonen.

I hovedsak er det kun dette som skjer på helsestasjonen inntil videre:

 • Hjemmebesøk etter fødsel: Foreldre med nyfødte barn må møte på helsestasjonen i stedet for at vi kommer hjem til dem. Ved særskilte tilfeller kan helsesykepleier drøfte oppfølging av jordmor.
 • Seksukers-konsultasjon med lege og helsesykepleier
 • Vaksinering av barn opp til 15 måneder. Vi følger det ordinære vaksinasjonsprogrammet.
 • Oppfølging av barn, unge og familie med særskilte behov.

Svangerskapsomsorgen

Svangerskapsomsorgen følger også Helsedirektoratets anbefaling. Det innebærer at jordmor vil følge opp gravide i risiko, som innebærer: 

 • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt.
 • Konsultasjoner til gravide der det er knyttet usikkerhet rundt fosterets trivsel og vekst.
 • Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunner har utfordringer med å ivareta egne og foster/barns behov.
 • Rh Neg gravide
 • Barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel.
   

Vi minner om dette:

 • Vask hender ofte
 • Hold avstand til andre
 • Ikke håndhils på helsepersonellet eller andre som er i lokalet

  Forebygge smitte

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten og skolestartkontroller utgår. Er det særskilte behov kan man kontakte familiens hus for bistand og vurdering.

Familieveiledning

Utgår i hovedsak. Det kan være aktuelt med oppfølging via telefon eller andre digitale løsninger i enkelttilfeller.

Ergoterapi/fysioterapi:

Det meste av aktiviteten utgår, men det vil finnes enkelte barn som vil ha behov for bistand av oss. Disse blir kontaktet.

Oppdatert 16. mars 2020