Informasjon om tjenestetilbudet under koronautbruddet

Oppdatert 31. august 2020.

Helsestasjon

Helsestasjonen gir beskjed om avlyste timer, det er ikke nødvendig å ringe helsestasjonen.

Barn og familier med sykdomssymptomer som luftveisplager, feber, hoste og lignende skal ikke møte opp på helsestasjonen, selv om de har fått innkalling.

Dørene inn til helsestasjonen er åpne som i ordinær drift. For at det ikke skal være for mange på venterommet, ønsker vi at du ikke kommer før avtalt tid.

Nederst på siden finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar om besøk på helsestasjonen.

 

Skolehelsetjenesten

Har tilnærmet vanlig drift. Informasjon om skolehelsetjenesten ligger på skolenes hjemmesider.

Svangerskapsomsorgen

Jordmor vil i samarbeid med fastlege avtale individuell oppfølging utfra den enkeltes helsesituasjon.

Familieveiledning

Ta kontakt hvis du har behov for samtale/veiledning og oppfølging. Vi har tilnærmet vanlig drift men tilstreber å holde god avstand til andre voksne. Vi har også mulighet for å tilby oppfølging via telefon eller andre digitale løsninger.

Ergoterapi/fysioterapi

Ta kontakt hvis ditt barn har behov for oppfølging. Terapeutene har tilnærmet vanlig drift. Av smittevernhensyn kan vi ha noe endring ved gjennomføring av konsultasjoner, med blant annet redusert nærkontakt der det er forsvarlig. Vi har også mulighet for å tilby oppfølging via telefon eller andre digitale løsninger.

Helsedirektoratets anbefalinger

Ofte stilte spørsmål om henvendelser til Familiens hus

Kan vi komme uten oppsatt time for å snakke med en helsesykepleier eller jordmor?

Nei, dessverre.  Ta kontakt med oss på e-post eller telefon for å snakke med en jordmor eller en helsesykepleier.  Vi kan også gjennomføre telefon- eller videokonsultasjoner.

Skal jeg komme til oppsatt time?

Ja. Hvis du ikke har fått beskjed om at timen er avlyst eller flyttet, skal du møte som avtalt. For at det ikke skal være for mange på venterommet, ønsker vi at du ikke kommer før avtalt tid.  

Er det trygt å komme på time?

Ja, det er trygt å komme til oss. Vi følger alle retningslinjer for å forebygge smitte. Vi har fjernet leker, og færrest mulig personer på venterom samtidig. Vi holder avstand så langt det er praktisk mulig. Konsultasjonene kan være noe kortet ned. Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber vi deg kontakte oss på telefon eller e-post så finner vi en løsning for trygg oppfølging.

Jeg har født et barn. Hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Nyfødte er de som er høyest prioritert på helsestasjonen. Dere vil bli kontaktet av jordmor/helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-barselavdelingen. Er du og din familie friske, vil dere som hovedregel kunne komme på barselbesøk på helsestasjonen. Unntaksvis gjennomføres hjemmebesøk. Dersom dere har koronasmitte i familien, vil dere bli fulgt via telefon- og videokonsultasjoner. Dere kan få låne en vekt og få veiledning for hvordan dere skal veie barnet. Ta kontakt med din helsestasjon om du har spørsmål eller bekymringer rundt barnet ditt om du ikke har hørt noe fra oss.

Må jeg komme til timen som er satt opp?

Ja, du har fått innkalling fordi vi ønsker at barnet ditt skal få nødvendig helseundersøkelser og eventuelt vaksinering.

Når skal jeg IKKE komme på Familiens hus?

Dersom du svarer JA på minst ett av spørsmålene under, skal du IKKE komme på oppsatt time. Timen din blir avlyst, og du vil få ny time eller en telefonkonsultasjon.

1. Har du eller noen i familien din fått påvist smitte med koronavirus, og er satt i karantene eller isolasjon?

2. Har du vært utenfor Norge de siste 14 dagene?

3. Har du symptomer fra luftveiene? Symptomer fra luftveiene kan være forkjølelse, hoste, feber eller tungpustethet.

Jeg har spørsmål om min helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte Familiens hus?

Du kan kontakte oss hvis du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging.

Ring eller send en e-post. Telefonene er betjent på hverdager fra klokka 08.00 til 15.00:

Familiens hus Vågsbygd:

Telefon: 38 07 58 00.  E-post

Familiens hus sentrum:

Telefon: 38 10 76 50. E-post

Familiens hus Lund:

Telefon: 91 37 95 10. E-post

Familiens hus Øst:

Telefon: 38 07 59 80. E-post

Familiens hus Vest:

Telefon: 979 90 371. E-post