Dette gjelder i Kristiansand

5. april 2022 var det slutt på de siste nasjonale anbefalingene. Kristiansand har ingen egne råd, regler eller anbefalinger.