Etterregistrering av vaksine

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet hvis de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Det betyr at du kan få dem i ditt norske koronasertifikat. 

Personer med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan nå oppsøke enten fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon, og få registrert denne i det norske nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

Hvis du velger å kontakte kommunehelsetjenesten, husk: 

Du ringer vaksinasjonskontoret som ligger i Gyldengården i Gyldenløves gate 23. Telefonnummeret er 38 07 57 07. Ring for å avtale time for registrering, eller sende epost til vaksinasjonskontoret@kristiansand.kommune.no. Det koster 200,- hvis du kommer innom.

Dokumentasjon kreves. 

Det er fastlege, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten som vil vurdere om dokumentasjonen er god nok.

Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksinetype. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel. 

Les mer her