Munnbind

Fra 26. juni 2021 gjelder lokal anbefaling om bruk av munnbind. Anbefalingen gjelder inntil videre.
  • Munnbind brukes i det offentlige rom innendørs når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Anbefalingen gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.